Prawa kupującego w przypadku wad technicznych zakupionego samochodu

1363983297_Car_by_Artdesigner.lvPodstawy prawne

Regulacje dotyczące praw kupującego w przypadku nabycia wadliwego towaru znajdziemy przede wszystkim w §§ 434 do 444 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, dalej: BGB). Zgodnie z § 437 BGB kupujący może

 • żądać od sprzedawcy usunięcia wady (Nacherfüllung) lub
 • obniżyć cenę zakupu (Minderung), jeżeli sprzedawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie, lub
 • odstąpić od umowy (Rücktritt), jeżeli sprzedawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie,
 • oraz żądać odszkodowania (Schadensersatz), jeżeli sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadę a kupujący poniósł szkodę.

Pojęcie wady

Usterki techniczne pojazdu nie zawsze stanowią wadę w sensie prawnym. Zgodnie z § 434 BGB mamy do czynienia z wadą, jeżeli stan towaru jest niezgodny ze stanem uzgodnionym w umowie (względnie stan towaru uniemożliwia wykorzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem). Znane kupującemu usterki techniczne nie będą więc stanowiły wady pojazdu. Jeżeli sprzedawca powiadomił nas o niesprawnej klimatyzacji, nie będziemy mogli domagać się później jej naprawy.

Wada a zwykłe zużycie

Nie mamy również do czynienia z wadą w sensie prawnym, jeżeli awarii ulegnie część, która podlega zwykłemu zużyciu (Verschleiß) w trakcie eksploatacji. Czy awaria danej części to już wada czy jedynie zwykłe zużycie zależy przede wszystkim od rodzaju tej części i przebiegu pojazdu. Jako zwykłe zużycie nie stanowiące wady sądy uznały przykładowo:

 • awaria alternatora przy 123.000 km przebiegu (AG Berlin Pankow-Weissensee, sygn. akt: 4 C 413/07),
 • nieszczelne uszczelki głowicy cylindra przy 70.000 km (AG Fürstenwalde, sygn. akt: 13 C 557/02),
 • nieprawidłowa geometria zawieszenia w 8-letnim samochodzie (wyrok LG Hof z dnia 23.07.2003, sygn. akt: 32 O 713/02),
 • zużyte klocki hamulcowe przy 63.000 km przebiegu (LG Aachen, sygn. akt: 6 S 99/03),
 • lekka utrata oleju ze skrzyni biegów przy 110.000 km przebiegu (LG Oldenburg, sygn. akt: 16 S 612/03),
 • mniejsze zadrapania karoserii 5-letniego samochodu (LG Oldenburg, sygn. akt: 16 S 612/03),
 • dziurawy skraplacz klimatyzacji w 9-letnim samochodzie (AG Dresden, sygn. akt: 107 C 3017/04).

Z wadami pojazdu mamy natomiast do czynienia w następujących przypadkach:

 • awaria automatycznej skrzyni biegów przy 84.000 km przebiegu (OLG Düsseldorf, sygn. akt: I-1 U 38/05),
 • niesprawny tempomat w 8-letnim samochodzie (LG Hof, sygn. akt: 32 O 713/02)
 • awaria ogrzewania siedzenia kierowcy w 8-letnim samochodzie (LG Hof, sygn. akt: 32 O 713/02),
 • mocno zardzewiałe drzwi w 6-letnim samochodzie (LG Köln, sygn. akt: 36 O 170/11),
 • awaria sprzęgła przy 84.000 km przebiegu (OLG Düsseldorf, sygn. akt: I-1 U 38/06),
 • zużycie 1,43 l oleju na 1.000 km w 9-letnim Nissanie Primera (AG Halle (Saale), sygn. akt: 93 C 2126/10).

Typowe pojęcia opisujące stan pojazdu

1363895026_RegisterW obrocie samochodami używanymi istniej szereg stale powracających pojęć opisujących stan techniczny pojazdu, warto poznać ich znaczenie przed dokonaniem decyzji o zakupie pojazdu. Niektóre pojęcia mają różne znaczenie w zależności od tego, czy samochód oferuje profesjonalny sprzedawca czy osoba prywatna.

 • Unfallfrei (bezwpadkowy) – Jeżeli samochód sprzedaje osoba prywatna, zwrot ten oznacza jedynie, że podczas użytkowania pojazdu przez sprzedającego nie doszło do żadnego poważnego wypadku i nie ma on też żadnej wiedzy o ewentualnych wcześniejszych wypadkach (wyrok LG München z dnia 02.10.2003, sygn. akt: 32 O 11282/03). Tylko w przypadku profesjonalnego sprzedawcy zwrot „unfallfrei“ gwarantuje bezwypadkowość pojazdu w okresie użytkowania go przez wszystkich wcześniejszych użytkowników.
 • Aus erster Hand (z pierwszej ręki) – Samochód miał przed sprzedażą tylko jednego właściciela. Pojazdy, z których korzystała większa ilość osób, przykładowo z wypożyczalni samochodów, nie pochodzą „z pierwszej ręki“, nawet jeżeli według karty pojazdu miały tylko jednego właściciela (wyrok OLG Stuttgart z dnia 31.07.2008, sygn. akt: 19 U 54/08).
 • Gekauft wie gesehen (stan techniczny jest znany nabywcy) – Wykluczenie odpowiedzialności za wady widoczne na pierwszy rzut oka, przykładowo zadrapania i wgniecenia karoserii, uszkodzone radio czy klimatyzacja. Sprzedawca pozostaje nadal odpowiedzialny za wady, których kupujący na pierwszy rzut oka zauważyć nie mógł, przykładowo zbyt duże zużycie oleju silnikowego.
 • Kilometerstand/Tachostand (stan licznika) – Jeżeli profesjonalny sprzedawca podaje stan licznika bez żadnych dodatkowych uwag, kupujący może wychodzić z założenia, że stan licznika odpowiada faktycznemu przebiegowi pojazdu (wyrok OLG Rostock z dnia 11.07.2007, sygn. akt: 6 U 2/07). Jeżeli natomiast stan licznika podaje osoba prywatna, nie musi on koniecznie odpowiadać faktycznemu przebiegowi (wyrok LG Kiel z dnia 13.08.2014, sygn. akt: 9 O 262/13).
 • Laufleistung (przebieg) – Zarówno w przypadku profesjonalnego sprzedawcy jak i w przypadku osoby prywatnej pojęcie „Laufleistung“ oznacza faktyczny przebieg.

Usunięcie wady

Podstawowym prawem kupującego w przypadku wady towaru jest roszczenie o usunięcie wady (Nacherfüllung). Usunięcie wady może nastąpić przez naprawę lub dostarczenie nowej rzeczy (§ 439 ust. 1 BGB). W przypadku pojazdów używanych dostarczenie drugiego pojazdu używanego o zbliżonych parametrach będzie w większości przypadków praktycznie niemożliwe, sprzedającemu pozostaje jedynie usunąć wadę przez naprawę.

Kupujący powinien wezwać sprzedającego do usunięcia wady w wyznaczonym terminie. Termin do usunięcia wady musi być odpowiednio długi, prostej wymiany ogólnie dostępnych wycieraczek do szyb można dokonać już w kila dni, wymiana silnika w samochodzie zabytkowym może potrwać nawet do kilku miesięcy. W orzecznictwie przyjmuje się, że stosowny termin wynosi regularnie od jednego do czterech tygodni.

Wszystkie związane z usunięciem wady wydatki, w tym koszty transportu, robocizny i części zamiennych, ponosi sprzedający (§ 439 ust. 2 BGB).

Obniżenie ceny zakupu

Jeżeli sprzedający nie usunie wady w wyznaczonym terminie, kupujący może obniżyć cenę zakupu i żądać zwrotu różnicy od sprzedającego (§ 441 BGB). Kwota obniżenia odpowiada różnicy między wartością w pełni sprawnego pojazdu a pojazdu wadliwego. Kupujący dokonuje obniżenia przez oświadczenie wobec sprzedającego.

Odstąpienie od umowy

Zamiast obniżać cenę kupujący może odstąpić od umowy, oddać sprzedającemu samochód i żądać zwrotu pieniędzy (§§ 440, 323, 346 BGB). Odstąpienie od umowy jest wykluczone w przypadku drobnych wad samochodu. Niewiele większy przebieg niż ten podawany przez sprzedającego, będzie taką drobną wadą nieuprawniającą do odstąpienia od umowy.

1363894972_BusinessOdszkodowanie

Obok ww. roszczeń kupujący, który poniósł jakąś dalej idącą szkodę, może domagać się odszkodowania od sprzedającego. Jeżeli sprzedający zapewnił przy sprzedaży, że pasek rozrządu jest nowy, a na trasie dojdzie do zerwania rozrządu, bo tak naprawdę był ostatni raz wymieniany 5 lat temu, to sprzedający będzie nie tylko musiał naprawić silnik, ale także pokryć koszty odholowania samochodu.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wspominałem już wyżej o znaczeniu klauzuli „Gekauft wie gesehen“. W praktyce znajdują zastosowanie także inne klauzule ograniczające odpowiedzialność sprzedającego. Przykładowo:

 • Das Auto wird unter Ausschluss der Gewährleistung verkauft.
 • Der Verkäufer haftet nicht für Mängel.
 • Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.

Prawo niemieckie w znaczącym stopniu wyklucza możliwość ograniczenia odpowiedzialności sprzedającego za wady. Zapisy o ww. treści będą w wielu przypadkach niezgodne z prawem i nieważne. W szczególności ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy jest nieważne, jeśli

 • sprzedający jest profesjonalnym sprzedawcą a kupujący konsumentem (§§ 475, 437 BGB) lub
 • sprzedający zataił znane mu wady pojazdu (§ 444 BGB) lub
 • sprzedający korzysta z wzorca umownego (zapisy nie są indywidualnie ustalane), a ograniczenie odpowiedzialności obejmuje również przypadki rażącego niedbalstwa i umyślności oraz szkody osobowe (§ 309 pkt. 7a i 7b).

Jeżeli jednak wykluczenie odpowiedzialności jest ważne, kupujący traci ww. prawa do usunięcia i naprawy wady, odstąpienia od umowy czy odszkodowania.

Przedawnienie roszczeń

Wszystkie ww. roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem 2 lat od daty wydania samochodu (§ 438 ust. 1 BGB). Ten okres może zostać umownie skrócony, skrócenie okresu przedawnienia podlega jednak ograniczeniom, jeżeli samochód został zakupiony u profesjonalnego sprzedawcy. Profesjonalny sprzedawca nie może w ogóle skrócić okresu przedawnienie w przypadku sprzedaży nowych rzeczy, w przypadku sprzedaży rzeczy używanych dopuszczalne jest skrócenie tego okresu do jednego roku. Dalej idące ograniczenia będą nieważne.

26 myśli nt. „Prawa kupującego w przypadku wad technicznych zakupionego samochodu

 1. Dzień dobry,

  W dniu wczorajszym zakupiłem pojazd w niemieckim komisie. Niestety, pojazd jest pełen wad o których sprzedający nie wspomniał, są to min:

  1. Brak książki serwisowej – w ogłoszeniu na portalu mobile.de widniało, że auto takową posiada;
  2. W wyposażeniu auta brak części opcji dodatkowego wyposażenia o których była mowa w ogłoszeniu (są to min.: ogrzewanie postojowe, adaptive cruise control system, itd);
  3. Auto ogloszone było jako bezwypadkowe – unfalfrei – natomiast rzut okiem mojego kolegi utwierdził mnie w przekonaniu, że w aucie wymienione były dwie szyby (czołowa oraz boczna szyba po stronie kierowcy);
  4. Drugiego dnia użytkowania pojazdu po zakupie zaczęły wydobywać się dziwne odgłosy spod środkowej konsoli wskazujące, że jednak nie wszystko chyba z klimatyzacją działa jak należy;
  5. Auto w ogloszeniu zaprezentowane było na pięknych oryginalnych felgach i nienajgorszej jakości oponach letnich, natomiast w dniu odbioru auta zamontowane były opony zimowe których stan woła o pomstę do nieba! Są popękane i to prawdopodobnie przez nie podczas jazdy drży kierownica;
  6. Termometr temperatury zewnętrznej pokazuje niewłaściwą temperaturę – to nie jest może najważniejsze, żeby ta temperatura była właściwa, niemniej jednak wskazuje to najprawdopodobniej na jakąś ingerencję w system – prawdopodobnie w wyniku naprawy jakiegoś uszkodzenia;

  7. A na koniec. Sprzedawca w wystawionym rachunku zamieścił notę, że odbyłem jazdę próbną co nie miało miejsca bo poproszony o taką mozliwość stwierdził, że gdyby wszyscy którzy ten samochód oglądaja chcieli sie nim przejechać to miałby już drugie tyle przebiegu.

  Co mogę w tej sytuacji zrobić? Proszę o pomoc i dodam, że w tym wypadku interesowałoby mnie tylko i wyłącznie odstapienie od umowy.

  Serdecznie pozdrawiam

 2. Sam brak uzgodnionego wyposażenia daje Panu prawo do odstąpienia od umowy (Rücktritt). Prawdopodobnie sprzedawca zataił niektóre z opisanych przez Pana wad, może Pan dlatego również odstąpić od umowy z tytułu wprowadzenia w błąd (Anfechtung wegen Täuschung). W obu przypadkach umowa ulega rozwiązaniu i może Pan żądać zwrotu zapłaconej ceny.

 3. Ja rowniez mam pewien problem.kupilem auto od prywatnej osoby(niemca).zapewnial ze wszystko jest ok.po tygodniu gdzie w sumie przejechalem 200km.zapalil sie check motor.
  pojechalem.do mechanika i okazalo sie ze auto nie bylo serwisowane od okolo 4500km,a silnik nie pochodzi za dlugo.
  Niestety dzwobie telefon nie zostaje odebrany dostalem.wiadomosc ze kontakt zostaje definituwnie zerwany!
  Co zrobic?? Do jakiej instytucji nalezy sprawe zglosic???
  Dziekuje i pozdrawiam

 4. Jeżeli sprzedawca nie zapewniał, że samochód był serwisowany zgodnie z wytycznymi producenta (scheckheftgepflegt), to sam brak regularnego serwisowania nie jest jeszcze wadą.

  Stan silnika może być wadą, jeżeli nie są to normalne objawy wynikające przykładowo z dużego (znanego Panu przy zakupie) przebiegu.
  Jeżeli przy danym przebiegu silnik powinien nadal normalnie funkcjonować, mamy do czynienia z wadą i przysługują Panu wszystkie ww. roszczenia (o ile sprzedawca nie wykluczył rękojmi). Powinien Pan na wszelki wypadek wezwać sprzedawcę do naprawy silnika, jeżeli tego nie zrobi, odstąpić od umowy i domagać się zwrotu ceny, lub oświadczyć obniżenie ceny i domagać się jej częściowego zwrotu.

  Jeżeli sprzedawca odmówi lub nie będzie reagował na wezwania, pozostaje jedynie droga sądowa.

 5. Witam.
  Mój problem dotyczy również zakupu samochodu.
  Samochod zakupilam w maju br w Dealer Ford.
  Zostalismy z meżem zapewnieni ,że stan techniczny auta jest bez zarzutu. Wykonano w komisie nowy TÜV.
  Niestety po przejechaniu pierwszych 80km okazalo sie ze klocki hamulcowe i tarcze z przodu prawej strony sa totalnie zuzyte oraz wyciekajacy plyn chlodzacy,co było widoczne na calym boku samochodu.
  Otrzymalismy klocki oraz tarcze z komisu.
  No bo jak mozna niedopatrzec sie zuzytych klockow podczas przegladu technicznego auta.
  Niestety powodem wyciekajacego plynu chlodniczego jest uszkodzona uszczelka pod glowica lub glowica.
  Komis w ktorym zakupilismy auto poinformowal nas ze nie poniesie kosztow naprawy naszego auta.
  Prosze bardzo o pomoc.
  W jaki sposob mam rozmawiac ze sprzedajacym.
  Czy mam prawo wymagac naprawy samochodu.
  Z przykroscią musze rownież stwierdzic,że nie jestesmy poważnie traktowani przez sprzedajacego.

  Z gory dziekuje za pomoc.

 6. Wychodzę z założenia, że umowa została zawarta z dealerem (a nie był on jedynie pośrednikiem) i nie zawiera zapisów o wykluczeniu odpowiedzialności sprzedawcy. Uszkodzona uszczelka pod głowicą lub głowica to wada pojazdu, za którą odpowiada sprzedający. Należy wyznaczyć mu termin do naprawy, jeżeli jej nie wykona, można samemu naprawić samochód i żądać zwrotu kosztów lub obniżyć cenę. Jeżeli koszty naprawy w stosunku do wartości pojazdu są wysokie, mamy do czynienia z istotną wadą, która uzasadnia również odstąpienie od umowy.

 7. Witam kupiłem używany pojazs specjalny drabinę mechaniczną z 1990r. Do miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej od firmy zajmujacej sie naprawa serwisem i naprawa takich pojazdow. Zakup na fakture wyatawiona na w/w stowarzyszenie. Okazalo sie ze sprzet po sprawdzeniu przez autoryzowany serwis wymaga sporo kosztowntych napraw ktore w/g ogloszenia mialy byc juz zrealizowane. Zakupu dokonano 26.06.2017 co mozemy zrobic zeby odzyskac pieniadze za naprawe lub do kiedy mozemy zwrocic pojazd i czy zwroca nam srodki poniesione na przejazd ??

 8. Witam, miesiąc temu zakupiliśmy auto z komisu w Niemczech, w Latzeen.
  Okazało się, że auto zużywa niesamowite ilości oleju, żadnego wycieku nie ma.
  Mechanik zaproponował wymianę całego silnika. W serwisie audi również padła taka propozycja. Auto kupiliśmy z małym przebiegiem, zadbane. Cena była wysoka, ponieważ woleliśmy wydać więcej pieniędzy i mieć dobre auto.
  Po zauważeniu wady zadzwoniliśmy do komisu i zapytaliśmy czy coś wiedza na temat wady. Pan stwiedził, że informował, że auto zużywa dużo oleju. Oczywiście nie informował bo wtedy auto nie byłoby dla nas atrakcyjne.
  Czy mogę odstąpić od umowy?
  Jeśli tak to jakie kroki powinnam uczynić?

 9. @grzybekka
  Należy wezwać sprzedawcę do usunięcia usterek w wyznaczonym terminie. Jeżeli sprzedawcy ich nie usunie, można odstąpić od umowy. Jedna kwestia jest w tej sprawie wątpliwa: Zakup stanowi prawdopodobnie transakcja handlową w rozumieniu § 377 HGB (bo Ochotnicza Straż Pożarna nie jest raczej konsumentem). W tym przypadku kupujący ma obowiązek niezwłocznie po odbiorze zbadać towar i zgłosić wady. Jeżeli tego nie zrobi, traci prawo do powoływanie się na nie.

 10. @katarina
  Należy wezwać sprzedawcę do wymiany silnika w wyznaczonym terminie. Jeżeli sprzedawcy tego nie zrobi, można odstąpić od umowy. To sprzedawca będzie musiał udowodnić, że informował o nadmiernym zużyciu oleju. Jeżeli nie ma takiego zapisu w umowie, raczej mu się to nie uda.

 11. Witam mam problem, sprzedalam auto 26lutego 2017 roku prywatnie stare audi a8 sline z 1999 roku za 2400 € w tym oponu alufelgi i radio warte ca750€ kupujacy melduję sie u mnie w lipcu i mowi ze auta nie chce gdyz nie posiada katalizatorow i te auto mialo wypadek. Ja tym autem jezdzilam 6 miesięcy i nie mialam nigdy wypadku i nie wiedzialam o jego usterkach bo TÜV byl do stycznia 2018 i nie sprawdzalam tego. Facet uznaje po telefonicznej rozmowie ze mną ze jednak auto zatrzyma ale mam mu dac 600€ gdy mowie mu ze musi poczekac bo ide do znajomego co studiuje prawo zeby ten przygotowal mi odpowiednie pismo ten idzie do adwokata dostaje list a wnim ze mam mu te 600€ i za prawnika 330€ . Co najgorsze nie mam z nim umowy spisanej przy sprzedazy byli moji rodzice i maz. Jak mu mowilam ze auto jest w takim stanie jakie jest i ja nie wiem co moze byc ewentualnie do zrovienia bo to stare auto i nigdy nie wiadomo. A on ze spoko i ze bierze auto. Wiem ze lipa ze nie mam umowy ale on powiedzial ze nie trzeba i ze bierze auto i wszystko ok. Co ja mam robic? Prosze o jakas porade bo chyba zejde na zawał.

 12. Brak umowy z opisem stanu auta (brak katalizatorów) i wyraźnym wykluczeniem odpowiedzialności za wady może być faktycznie problematyczny. Będzie Pani w ewentualnym procesie sądowym musiała udowodnić, że to wszystko zostało ustalone ustnie. Mamy świadków, więc powinno się udać. Ale świadkowie to zawsze najmiej pewny środek dowodowy, pewne ryzyko procesowe pozostaje.

 13. Witam. Zakupiłem około 2 miesiące temu auto w niemieckim skupie.po przebycie jazdy próbnej stwierdziłem ze wszystko jest w miarę Ok. Postanowiłem wiec kupić to auto. Po 2 tygodniach zapaliła mi sie lampka kontrolna od oleju. Wiec nie wiele myśląc pojechałem do autoryzowanego mechanika BMW i wymieniłem olej i filtr oleju. I następnie udałem sie do Polski. Zrobiłem około 2500 km i moja kochana kontrolka znów sie zapaliła. Po ponownej dolewce oleju i przejechaniu 240 km silnik był niemal całkiem suchy … mechanik powiadomił mnie ze musiał to byś ukryty problem. Ponieważ przy 240 km silnik spalił mi cały olej z silnika. Bardzo boje sie Ze niestety padłem ofiara perfidnego naciągactwa. Mechanikiem sam nie jestem a auto kosztowało mnie dużo pieniędzy. Czy może ktoś mi poradzić co powinienem zrobić ?

 14. @Tomasz K
  Jeżeli sprzedawcą zataił wadę, przysługują Panu wszystkie ww. prawa. Może Pan po wezwaniu do naprawy, albo samemu naprawić silnik i żądać zwrotu kosztów albo obniżyć cenę. Wada jest na tyle istotna, że przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy.

 15. @Kamil
  Roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem dwóch lat od daty wydania rzeczy. W przypadku rzeczy używanych sprzedawca – także profesjonalny handlarz – może skrócić ten okres umownie do jednego roku.

 16. Witam zakupiłem auto od osoby prywatnej. Cała rozmowę mam bo odbyła się pisemnie i oznajmił mi ze auto nie jest po wypadku tylko jakiejś drobnej kolizji przy czym lakierowany prawe nadkola, maska i lewe tylne drzwi. Nie ma na to zadnych faktur z napraw bo tak auto kupił od poprzedniego właściciela. Ja sam znalazłem klejona atrapa grilla, lewe przednie drzwi, lewe nadkole, lampy z inną data produkcji i opony są z roku 2009 a auto 2013. Pytanie czy da się coś z tym zrobić? Albo gdzie szukać informacji o wypadku tego auta?

 17. Osoba prywatna odpowiada jedynie za wcześniejsze wypadki, o których wiedziała. Jeżeli samochód miał kilku właścicieli, ostatni nie musi znać jego całej historii.

 18. witam wczoraj zakupilem samochod w niemieckim komisie.w drodze powrotnej pojawily sie juz pierwsze alarmy zwiazane z cisnieniem oleju ,ktore jednak same po kilku sekundach znikaly.dzisiaj (a jest sobota)probowalem skontaktowac sie ze sprzedawca- bezskutecznie.udalem sie do profesjonalnego serwisu by stwiedzic usterke,jednakze dowiedzialem sie ze to powazna wada i mam tym samochodem wogule nie jezdzic i domagac sie zerwania umowy….czy jest to mozliwe bym dostal zainwestowane pieniadze,gdyz podpisujac umowe nie wiedzialem ze sprzedawca umiesci w niej (Das Fahrzeug wird ohne Gewährleileistung und Garantieanspruch verkauft)tylko ,ze mam swiadkow ,ze gwarantowal ustnie-w przeciwnym razie auta bym nie kupil.i czy jezeli bym sie zgodzil na naprawe czy auto on sam musi odebrac odemnie i pokryc srodki transportu?problem jest duzy gdyz to 470km. co teraz robic?

 19. Profesjonalny sprzedawca nie może wykluczyć rękojmi. Można przy tak poważnej wadzie odstąpić od umowy, zwrócić samochód – niestety w miejscu zakupu, sprzedawca nie ma obowiązku odbioru w miejscu zamieszkania kupującego – i żądać zwrotu ceny. Proszę upewnić się, czy umowa kupna-sprzedaży została faktycznie zawarta z handlarzem. Jeżeli pośredniczył on jedynie w zawarciu umowy między dwoma osobami prywatnymi, wykluczenie rękojmi może być ważne.

 20. Witam,
  kupiłem samochód sprowadzony z Niemiec. Ogłoszenie było od prywatnej osoby a sprzedający stwierdził, że tylko pośredniczy (chyba celem unikania dodatkowych kosztów) i umowa którą przedstawił była podpisana in blanko przez właściciela komisu w Niemczech. Przed zakupem zawieźliśmy auto do stacji diagnostycznej i oględziny, tzw przeglądowe wypadły pomyślnie.
  Po zakupie po około 2 tygodniach oddałem auto do wymiany paska rozrządu.
  W trakcie pracy okazało się, że auto jest powypadkowe bo nosi ślady uderzenia na podłużnicach (widoczne ślady ugięcia i spawania, źle spasowany z pasem przednim). Zdaniem mechaników auto wymaga zdecydowanej naprawy w w/wym zakresie.?
  Jak mogę dochodzić roszczeń.

  Piotr

 21. Proszę sprawdzić, z kim została zawarta umowa. Osoba prywatna mogła skutecznie wykluczyć odpowiedzialność za wady. Ale nie można wykluczyć odpowiedzialności za wady zatajone. Jeżeli sprzedawca wiedział, że auto jest po wypadku, i o tym nie poinformował, odpowiada w każdym przypadku za tę wadę. Można wówczas przykładowo obniżyć cenę i żądać zwrotu części zapłaconych pieniędzy.

 22. Witam.
  4 miesiące temu kupiłem auto w niemieckim komisie,.
  Auto ma 9 lat i 180tys. przegiegu sprzedawca poinformował mnie o dwóch usterkach o których go sam poinformowałem ale nie były one poważne więc postanowiłem że sam je usune.
  Po usunięciu tych usterek. Wystąpiła następna okazało się że chłodnica jest przetarta to również naprawiłem z własnej kieszeni.
  Gdy odebrałem auto od mechanika po krótkim czasie wystąpił następna usterka w formie nieszczelnej usterki pod głowicą tak stwierdziło dwóch mechaników. Dla pewności auto zostało jeszcze sprawdzone przez serwis skody, tam wykryto równoważyć nieszczelna uszczelkę głowicy plus niesprawna antenę nawigacji i nie prawidłowo działająca stacyjke z poważnych napraw i kilka drobnych.
  Czy po takim okresie i po przeprowadzonych przeze mnie naprawach mogę się ubiegać aby on naprawił te usterki, lub czy mogę odstąpić od umowy???
  Ewentualnie co mogę jeszcze zrobic?
  Dystans który pokonałem tym autem to już 12tys.

 23. Roszczenia przedawniają się dopiero po dwóch latach. Przez ten okres może Pan powoływać się na wady auta. W przypadku używanego samochodu sprzedawca mógł ograniczyć ten okres umownie do 6 miesiecy. Po 4 miesiącach nie mogło więc jeszcze dojść do przedawnienia. Bez znaczenia jest również, że usunął Pan inne wady na własny koszty. Za pozostałe nadal odpowiada sprzedawca.

 24. Witam mam takie pytanie sprzedałam samochód ford escord rok 1992 samochód odbył jazde próbna przez kupującego obejrzał stan techniczny auta został kupujący poinformowany przezemnie że samochód jest stary ma wady i nie wiem czy otrzyma nowy tüv . Kupujący stwierdził że samochód ma wadliwe hamulce i z ceny 400 euro uzgodnil że z tym wadami może dać mi za samochod 300 euro . Podpisał umowę zabrał samochód 2 dni później żąda zwrotu pieniędzy pamiętasz udał się do mechanika i mechanik wycenil naprawy na tys euro … czy ja podnoszę jakoms odpowiedzialności ? Czy muszę zwrócić pieniądze ? Jeżeli kupujący wiedział że samochód ma wady ?

 25. Kupujący nie może powoływać się na wady, o których istnieniu został przed zakupem poinformowany. Jeżeli nie wszystkie wady zostały wyraźnie wymienione, należy zastanowić się, czy wykluczyła Pani odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Moim zdaniem tak. Problematyczne może być udowodnienie wykluczenia odpowiedzialności przed sądem, jeżeli nie ma pisemnej umowy z odpowiednim zapisem. W tym przypadku może Pani jedynie powołać się na świadków, jeżeli tacy istnieją. Ale świadkowie to zawsze najmniej pewny środek dowodowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *