Prawa kupującego w przypadku wad technicznych zakupionego samochodu

1363983297_Car_by_Artdesigner.lvPodstawy prawne

Regulacje dotyczące praw kupującego w przypadku nabycia wadliwego towaru znajdziemy przede wszystkim w §§ 434 do 444 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, dalej: BGB). Zgodnie z § 437 BGB kupujący może

 • żądać od sprzedawcy usunięcia wady (Nacherfüllung) lub
 • obniżyć cenę zakupu (Minderung), jeżeli sprzedawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie, lub
 • odstąpić od umowy (Rücktritt), jeżeli sprzedawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie,
 • oraz żądać odszkodowania (Schadensersatz), jeżeli sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadę a kupujący poniósł szkodę.

Pojęcie wady

Usterki techniczne pojazdu nie zawsze stanowią wadę w sensie prawnym. Zgodnie z § 434 BGB mamy do czynienia z wadą, jeżeli stan towaru jest niezgodny ze stanem uzgodnionym w umowie (względnie stan towaru uniemożliwia wykorzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem). Znane kupującemu usterki techniczne nie będą więc stanowiły wady pojazdu. Jeżeli sprzedawca powiadomił nas o niesprawnej klimatyzacji, nie będziemy mogli domagać się później jej naprawy.

Wada a zwykłe zużycie

Nie mamy również do czynienia z wadą w sensie prawnym, jeżeli awarii ulegnie część, która podlega zwykłemu zużyciu (Verschleiß) w trakcie eksploatacji. Czy awaria danej części to już wada czy jedynie zwykłe zużycie zależy przede wszystkim od rodzaju tej części i przebiegu pojazdu. Jako zwykłe zużycie nie stanowiące wady sądy uznały przykładowo:

 • awaria alternatora przy 123.000 km przebiegu (AG Berlin Pankow-Weissensee, sygn. akt: 4 C 413/07),
 • nieszczelne uszczelki głowicy cylindra przy 70.000 km (AG Fürstenwalde, sygn. akt: 13 C 557/02),
 • nieprawidłowa geometria zawieszenia w 8-letnim samochodzie (wyrok LG Hof z dnia 23.07.2003, sygn. akt: 32 O 713/02),
 • zużyte klocki hamulcowe przy 63.000 km przebiegu (LG Aachen, sygn. akt: 6 S 99/03),
 • lekka utrata oleju ze skrzyni biegów przy 110.000 km przebiegu (LG Oldenburg, sygn. akt: 16 S 612/03),
 • mniejsze zadrapania karoserii 5-letniego samochodu (LG Oldenburg, sygn. akt: 16 S 612/03),
 • dziurawy skraplacz klimatyzacji w 9-letnim samochodzie (AG Dresden, sygn. akt: 107 C 3017/04).

Z wadami pojazdu mamy natomiast do czynienia w następujących przypadkach:

 • awaria automatycznej skrzyni biegów przy 84.000 km przebiegu (OLG Düsseldorf, sygn. akt: I-1 U 38/05),
 • niesprawny tempomat w 8-letnim samochodzie (LG Hof, sygn. akt: 32 O 713/02)
 • awaria ogrzewania siedzenia kierowcy w 8-letnim samochodzie (LG Hof, sygn. akt: 32 O 713/02),
 • mocno zardzewiałe drzwi w 6-letnim samochodzie (LG Köln, sygn. akt: 36 O 170/11),
 • awaria sprzęgła przy 84.000 km przebiegu (OLG Düsseldorf, sygn. akt: I-1 U 38/06),
 • zużycie 1,43 l oleju na 1.000 km w 9-letnim Nissanie Primera (AG Halle (Saale), sygn. akt: 93 C 2126/10).

Typowe pojęcia opisujące stan pojazdu

1363895026_RegisterW obrocie samochodami używanymi istniej szereg stale powracających pojęć opisujących stan techniczny pojazdu, warto poznać ich znaczenie przed dokonaniem decyzji o zakupie pojazdu. Niektóre pojęcia mają różne znaczenie w zależności od tego, czy samochód oferuje profesjonalny sprzedawca czy osoba prywatna.

 • Unfallfrei (bezwpadkowy) – Jeżeli samochód sprzedaje osoba prywatna, zwrot ten oznacza jedynie, że podczas użytkowania pojazdu przez sprzedającego nie doszło do żadnego poważnego wypadku i nie ma on też żadnej wiedzy o ewentualnych wcześniejszych wypadkach (wyrok LG München z dnia 02.10.2003, sygn. akt: 32 O 11282/03). Tylko w przypadku profesjonalnego sprzedawcy zwrot „unfallfrei“ gwarantuje bezwypadkowość pojazdu w okresie użytkowania go przez wszystkich wcześniejszych użytkowników.
 • Aus erster Hand (z pierwszej ręki) – Samochód miał przed sprzedażą tylko jednego właściciela. Pojazdy, z których korzystała większa ilość osób, przykładowo z wypożyczalni samochodów, nie pochodzą „z pierwszej ręki“, nawet jeżeli według karty pojazdu miały tylko jednego właściciela (wyrok OLG Stuttgart z dnia 31.07.2008, sygn. akt: 19 U 54/08).
 • Gekauft wie gesehen (stan techniczny jest znany nabywcy) – Wykluczenie odpowiedzialności za wady widoczne na pierwszy rzut oka, przykładowo zadrapania i wgniecenia karoserii, uszkodzone radio czy klimatyzacja. Sprzedawca pozostaje nadal odpowiedzialny za wady, których kupujący na pierwszy rzut oka zauważyć nie mógł, przykładowo zbyt duże zużycie oleju silnikowego.
 • Kilometerstand/Tachostand (stan licznika) – Jeżeli profesjonalny sprzedawca podaje stan licznika bez żadnych dodatkowych uwag, kupujący może wychodzić z założenia, że stan licznika odpowiada faktycznemu przebiegowi pojazdu (wyrok OLG Rostock z dnia 11.07.2007, sygn. akt: 6 U 2/07). Jeżeli natomiast stan licznika podaje osoba prywatna, nie musi on koniecznie odpowiadać faktycznemu przebiegowi (wyrok LG Kiel z dnia 13.08.2014, sygn. akt: 9 O 262/13).
 • Laufleistung (przebieg) – Zarówno w przypadku profesjonalnego sprzedawcy jak i w przypadku osoby prywatnej pojęcie „Laufleistung“ oznacza faktyczny przebieg.

Usunięcie wady

Podstawowym prawem kupującego w przypadku wady towaru jest roszczenie o usunięcie wady (Nacherfüllung). Usunięcie wady może nastąpić przez naprawę lub dostarczenie nowej rzeczy (§ 439 ust. 1 BGB). W przypadku pojazdów używanych dostarczenie drugiego pojazdu używanego o zbliżonych parametrach będzie w większości przypadków praktycznie niemożliwe, sprzedającemu pozostaje jedynie usunąć wadę przez naprawę.

Kupujący powinien wezwać sprzedającego do usunięcia wady w wyznaczonym terminie. Termin do usunięcia wady musi być odpowiednio długi, prostej wymiany ogólnie dostępnych wycieraczek do szyb można dokonać już w kila dni, wymiana silnika w samochodzie zabytkowym może potrwać nawet do kilku miesięcy. W orzecznictwie przyjmuje się, że stosowny termin wynosi regularnie od jednego do czterech tygodni.

Wszystkie związane z usunięciem wady wydatki, w tym koszty transportu, robocizny i części zamiennych, ponosi sprzedający (§ 439 ust. 2 BGB).

Obniżenie ceny zakupu

Jeżeli sprzedający nie usunie wady w wyznaczonym terminie, kupujący może obniżyć cenę zakupu i żądać zwrotu różnicy od sprzedającego (§ 441 BGB). Kwota obniżenia odpowiada różnicy między wartością w pełni sprawnego pojazdu a pojazdu wadliwego. Kupujący dokonuje obniżenia przez oświadczenie wobec sprzedającego.

Odstąpienie od umowy

Zamiast obniżać cenę kupujący może odstąpić od umowy, oddać sprzedającemu samochód i żądać zwrotu pieniędzy (§§ 440, 323, 346 BGB). Odstąpienie od umowy jest wykluczone w przypadku drobnych wad samochodu. Niewiele większy przebieg niż ten podawany przez sprzedającego, będzie taką drobną wadą nieuprawniającą do odstąpienia od umowy.

1363894972_BusinessOdszkodowanie

Obok ww. roszczeń kupujący, który poniósł jakąś dalej idącą szkodę, może domagać się odszkodowania od sprzedającego. Jeżeli sprzedający zapewnił przy sprzedaży, że pasek rozrządu jest nowy, a na trasie dojdzie do zerwania rozrządu, bo tak naprawdę był ostatni raz wymieniany 5 lat temu, to sprzedający będzie nie tylko musiał naprawić silnik, ale także pokryć koszty odholowania samochodu.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wspominałem już wyżej o znaczeniu klauzuli „Gekauft wie gesehen“. W praktyce znajdują zastosowanie także inne klauzule ograniczające odpowiedzialność sprzedającego. Przykładowo:

 • Das Auto wird unter Ausschluss der Gewährleistung verkauft.
 • Der Verkäufer haftet nicht für Mängel.
 • Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.

Prawo niemieckie w znaczącym stopniu wyklucza możliwość ograniczenia odpowiedzialności sprzedającego za wady. Zapisy o ww. treści będą w wielu przypadkach niezgodne z prawem i nieważne. W szczególności ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy jest nieważne, jeśli

 • sprzedający jest profesjonalnym sprzedawcą a kupujący konsumentem (§§ 475, 437 BGB) lub
 • sprzedający zataił znane mu wady pojazdu (§ 444 BGB) lub
 • sprzedający korzysta z wzorca umownego (zapisy nie są indywidualnie ustalane), a ograniczenie odpowiedzialności obejmuje również przypadki rażącego niedbalstwa i umyślności oraz szkody osobowe (§ 309 pkt. 7a i 7b).

Jeżeli jednak wykluczenie odpowiedzialności jest ważne, kupujący traci ww. prawa do usunięcia i naprawy wady, odstąpienia od umowy czy odszkodowania.

Przedawnienie roszczeń

Wszystkie ww. roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem 2 lat od daty wydania samochodu (§ 438 ust. 1 BGB). Ten okres może zostać umownie skrócony, skrócenie okresu przedawnienia podlega jednak ograniczeniom, jeżeli samochód został zakupiony u profesjonalnego sprzedawcy. Profesjonalny sprzedawca nie może w ogóle skrócić okresu przedawnienie w przypadku sprzedaży nowych rzeczy, w przypadku sprzedaży rzeczy używanych dopuszczalne jest skrócenie tego okresu do jednego roku. Dalej idące ograniczenia będą nieważne.

72 myśli nt. „Prawa kupującego w przypadku wad technicznych zakupionego samochodu

 1. Dzień dobry,

  W dniu wczorajszym zakupiłem pojazd w niemieckim komisie. Niestety, pojazd jest pełen wad o których sprzedający nie wspomniał, są to min:

  1. Brak książki serwisowej – w ogłoszeniu na portalu mobile.de widniało, że auto takową posiada;
  2. W wyposażeniu auta brak części opcji dodatkowego wyposażenia o których była mowa w ogłoszeniu (są to min.: ogrzewanie postojowe, adaptive cruise control system, itd);
  3. Auto ogloszone było jako bezwypadkowe – unfalfrei – natomiast rzut okiem mojego kolegi utwierdził mnie w przekonaniu, że w aucie wymienione były dwie szyby (czołowa oraz boczna szyba po stronie kierowcy);
  4. Drugiego dnia użytkowania pojazdu po zakupie zaczęły wydobywać się dziwne odgłosy spod środkowej konsoli wskazujące, że jednak nie wszystko chyba z klimatyzacją działa jak należy;
  5. Auto w ogloszeniu zaprezentowane było na pięknych oryginalnych felgach i nienajgorszej jakości oponach letnich, natomiast w dniu odbioru auta zamontowane były opony zimowe których stan woła o pomstę do nieba! Są popękane i to prawdopodobnie przez nie podczas jazdy drży kierownica;
  6. Termometr temperatury zewnętrznej pokazuje niewłaściwą temperaturę – to nie jest może najważniejsze, żeby ta temperatura była właściwa, niemniej jednak wskazuje to najprawdopodobniej na jakąś ingerencję w system – prawdopodobnie w wyniku naprawy jakiegoś uszkodzenia;

  7. A na koniec. Sprzedawca w wystawionym rachunku zamieścił notę, że odbyłem jazdę próbną co nie miało miejsca bo poproszony o taką mozliwość stwierdził, że gdyby wszyscy którzy ten samochód oglądaja chcieli sie nim przejechać to miałby już drugie tyle przebiegu.

  Co mogę w tej sytuacji zrobić? Proszę o pomoc i dodam, że w tym wypadku interesowałoby mnie tylko i wyłącznie odstapienie od umowy.

  Serdecznie pozdrawiam

 2. Sam brak uzgodnionego wyposażenia daje Panu prawo do odstąpienia od umowy (Rücktritt). Prawdopodobnie sprzedawca zataił niektóre z opisanych przez Pana wad, może Pan dlatego również odstąpić od umowy z tytułu wprowadzenia w błąd (Anfechtung wegen Täuschung). W obu przypadkach umowa ulega rozwiązaniu i może Pan żądać zwrotu zapłaconej ceny.

 3. Ja rowniez mam pewien problem.kupilem auto od prywatnej osoby(niemca).zapewnial ze wszystko jest ok.po tygodniu gdzie w sumie przejechalem 200km.zapalil sie check motor.
  pojechalem.do mechanika i okazalo sie ze auto nie bylo serwisowane od okolo 4500km,a silnik nie pochodzi za dlugo.
  Niestety dzwobie telefon nie zostaje odebrany dostalem.wiadomosc ze kontakt zostaje definituwnie zerwany!
  Co zrobic?? Do jakiej instytucji nalezy sprawe zglosic???
  Dziekuje i pozdrawiam

 4. Jeżeli sprzedawca nie zapewniał, że samochód był serwisowany zgodnie z wytycznymi producenta (scheckheftgepflegt), to sam brak regularnego serwisowania nie jest jeszcze wadą.

  Stan silnika może być wadą, jeżeli nie są to normalne objawy wynikające przykładowo z dużego (znanego Panu przy zakupie) przebiegu.
  Jeżeli przy danym przebiegu silnik powinien nadal normalnie funkcjonować, mamy do czynienia z wadą i przysługują Panu wszystkie ww. roszczenia (o ile sprzedawca nie wykluczył rękojmi). Powinien Pan na wszelki wypadek wezwać sprzedawcę do naprawy silnika, jeżeli tego nie zrobi, odstąpić od umowy i domagać się zwrotu ceny, lub oświadczyć obniżenie ceny i domagać się jej częściowego zwrotu.

  Jeżeli sprzedawca odmówi lub nie będzie reagował na wezwania, pozostaje jedynie droga sądowa.

 5. Witam.
  Mój problem dotyczy również zakupu samochodu.
  Samochod zakupilam w maju br w Dealer Ford.
  Zostalismy z meżem zapewnieni ,że stan techniczny auta jest bez zarzutu. Wykonano w komisie nowy TÜV.
  Niestety po przejechaniu pierwszych 80km okazalo sie ze klocki hamulcowe i tarcze z przodu prawej strony sa totalnie zuzyte oraz wyciekajacy plyn chlodzacy,co było widoczne na calym boku samochodu.
  Otrzymalismy klocki oraz tarcze z komisu.
  No bo jak mozna niedopatrzec sie zuzytych klockow podczas przegladu technicznego auta.
  Niestety powodem wyciekajacego plynu chlodniczego jest uszkodzona uszczelka pod glowica lub glowica.
  Komis w ktorym zakupilismy auto poinformowal nas ze nie poniesie kosztow naprawy naszego auta.
  Prosze bardzo o pomoc.
  W jaki sposob mam rozmawiac ze sprzedajacym.
  Czy mam prawo wymagac naprawy samochodu.
  Z przykroscią musze rownież stwierdzic,że nie jestesmy poważnie traktowani przez sprzedajacego.

  Z gory dziekuje za pomoc.

 6. Wychodzę z założenia, że umowa została zawarta z dealerem (a nie był on jedynie pośrednikiem) i nie zawiera zapisów o wykluczeniu odpowiedzialności sprzedawcy. Uszkodzona uszczelka pod głowicą lub głowica to wada pojazdu, za którą odpowiada sprzedający. Należy wyznaczyć mu termin do naprawy, jeżeli jej nie wykona, można samemu naprawić samochód i żądać zwrotu kosztów lub obniżyć cenę. Jeżeli koszty naprawy w stosunku do wartości pojazdu są wysokie, mamy do czynienia z istotną wadą, która uzasadnia również odstąpienie od umowy.

 7. Witam kupiłem używany pojazs specjalny drabinę mechaniczną z 1990r. Do miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej od firmy zajmujacej sie naprawa serwisem i naprawa takich pojazdow. Zakup na fakture wyatawiona na w/w stowarzyszenie. Okazalo sie ze sprzet po sprawdzeniu przez autoryzowany serwis wymaga sporo kosztowntych napraw ktore w/g ogloszenia mialy byc juz zrealizowane. Zakupu dokonano 26.06.2017 co mozemy zrobic zeby odzyskac pieniadze za naprawe lub do kiedy mozemy zwrocic pojazd i czy zwroca nam srodki poniesione na przejazd ??

 8. Witam, miesiąc temu zakupiliśmy auto z komisu w Niemczech, w Latzeen.
  Okazało się, że auto zużywa niesamowite ilości oleju, żadnego wycieku nie ma.
  Mechanik zaproponował wymianę całego silnika. W serwisie audi również padła taka propozycja. Auto kupiliśmy z małym przebiegiem, zadbane. Cena była wysoka, ponieważ woleliśmy wydać więcej pieniędzy i mieć dobre auto.
  Po zauważeniu wady zadzwoniliśmy do komisu i zapytaliśmy czy coś wiedza na temat wady. Pan stwiedził, że informował, że auto zużywa dużo oleju. Oczywiście nie informował bo wtedy auto nie byłoby dla nas atrakcyjne.
  Czy mogę odstąpić od umowy?
  Jeśli tak to jakie kroki powinnam uczynić?

 9. @grzybekka
  Należy wezwać sprzedawcę do usunięcia usterek w wyznaczonym terminie. Jeżeli sprzedawcy ich nie usunie, można odstąpić od umowy. Jedna kwestia jest w tej sprawie wątpliwa: Zakup stanowi prawdopodobnie transakcja handlową w rozumieniu § 377 HGB (bo Ochotnicza Straż Pożarna nie jest raczej konsumentem). W tym przypadku kupujący ma obowiązek niezwłocznie po odbiorze zbadać towar i zgłosić wady. Jeżeli tego nie zrobi, traci prawo do powoływanie się na nie.

 10. @katarina
  Należy wezwać sprzedawcę do wymiany silnika w wyznaczonym terminie. Jeżeli sprzedawcy tego nie zrobi, można odstąpić od umowy. To sprzedawca będzie musiał udowodnić, że informował o nadmiernym zużyciu oleju. Jeżeli nie ma takiego zapisu w umowie, raczej mu się to nie uda.

 11. Witam mam problem, sprzedalam auto 26lutego 2017 roku prywatnie stare audi a8 sline z 1999 roku za 2400 € w tym oponu alufelgi i radio warte ca750€ kupujacy melduję sie u mnie w lipcu i mowi ze auta nie chce gdyz nie posiada katalizatorow i te auto mialo wypadek. Ja tym autem jezdzilam 6 miesięcy i nie mialam nigdy wypadku i nie wiedzialam o jego usterkach bo TÜV byl do stycznia 2018 i nie sprawdzalam tego. Facet uznaje po telefonicznej rozmowie ze mną ze jednak auto zatrzyma ale mam mu dac 600€ gdy mowie mu ze musi poczekac bo ide do znajomego co studiuje prawo zeby ten przygotowal mi odpowiednie pismo ten idzie do adwokata dostaje list a wnim ze mam mu te 600€ i za prawnika 330€ . Co najgorsze nie mam z nim umowy spisanej przy sprzedazy byli moji rodzice i maz. Jak mu mowilam ze auto jest w takim stanie jakie jest i ja nie wiem co moze byc ewentualnie do zrovienia bo to stare auto i nigdy nie wiadomo. A on ze spoko i ze bierze auto. Wiem ze lipa ze nie mam umowy ale on powiedzial ze nie trzeba i ze bierze auto i wszystko ok. Co ja mam robic? Prosze o jakas porade bo chyba zejde na zawał.

 12. Brak umowy z opisem stanu auta (brak katalizatorów) i wyraźnym wykluczeniem odpowiedzialności za wady może być faktycznie problematyczny. Będzie Pani w ewentualnym procesie sądowym musiała udowodnić, że to wszystko zostało ustalone ustnie. Mamy świadków, więc powinno się udać. Ale świadkowie to zawsze najmiej pewny środek dowodowy, pewne ryzyko procesowe pozostaje.

 13. Witam. Zakupiłem około 2 miesiące temu auto w niemieckim skupie.po przebycie jazdy próbnej stwierdziłem ze wszystko jest w miarę Ok. Postanowiłem wiec kupić to auto. Po 2 tygodniach zapaliła mi sie lampka kontrolna od oleju. Wiec nie wiele myśląc pojechałem do autoryzowanego mechanika BMW i wymieniłem olej i filtr oleju. I następnie udałem sie do Polski. Zrobiłem około 2500 km i moja kochana kontrolka znów sie zapaliła. Po ponownej dolewce oleju i przejechaniu 240 km silnik był niemal całkiem suchy … mechanik powiadomił mnie ze musiał to byś ukryty problem. Ponieważ przy 240 km silnik spalił mi cały olej z silnika. Bardzo boje sie Ze niestety padłem ofiara perfidnego naciągactwa. Mechanikiem sam nie jestem a auto kosztowało mnie dużo pieniędzy. Czy może ktoś mi poradzić co powinienem zrobić ?

 14. @Tomasz K
  Jeżeli sprzedawcą zataił wadę, przysługują Panu wszystkie ww. prawa. Może Pan po wezwaniu do naprawy, albo samemu naprawić silnik i żądać zwrotu kosztów albo obniżyć cenę. Wada jest na tyle istotna, że przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy.

 15. @Kamil
  Roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem dwóch lat od daty wydania rzeczy. W przypadku rzeczy używanych sprzedawca – także profesjonalny handlarz – może skrócić ten okres umownie do jednego roku.

 16. Witam zakupiłem auto od osoby prywatnej. Cała rozmowę mam bo odbyła się pisemnie i oznajmił mi ze auto nie jest po wypadku tylko jakiejś drobnej kolizji przy czym lakierowany prawe nadkola, maska i lewe tylne drzwi. Nie ma na to zadnych faktur z napraw bo tak auto kupił od poprzedniego właściciela. Ja sam znalazłem klejona atrapa grilla, lewe przednie drzwi, lewe nadkole, lampy z inną data produkcji i opony są z roku 2009 a auto 2013. Pytanie czy da się coś z tym zrobić? Albo gdzie szukać informacji o wypadku tego auta?

 17. Osoba prywatna odpowiada jedynie za wcześniejsze wypadki, o których wiedziała. Jeżeli samochód miał kilku właścicieli, ostatni nie musi znać jego całej historii.

 18. witam wczoraj zakupilem samochod w niemieckim komisie.w drodze powrotnej pojawily sie juz pierwsze alarmy zwiazane z cisnieniem oleju ,ktore jednak same po kilku sekundach znikaly.dzisiaj (a jest sobota)probowalem skontaktowac sie ze sprzedawca- bezskutecznie.udalem sie do profesjonalnego serwisu by stwiedzic usterke,jednakze dowiedzialem sie ze to powazna wada i mam tym samochodem wogule nie jezdzic i domagac sie zerwania umowy….czy jest to mozliwe bym dostal zainwestowane pieniadze,gdyz podpisujac umowe nie wiedzialem ze sprzedawca umiesci w niej (Das Fahrzeug wird ohne Gewährleileistung und Garantieanspruch verkauft)tylko ,ze mam swiadkow ,ze gwarantowal ustnie-w przeciwnym razie auta bym nie kupil.i czy jezeli bym sie zgodzil na naprawe czy auto on sam musi odebrac odemnie i pokryc srodki transportu?problem jest duzy gdyz to 470km. co teraz robic?

 19. Profesjonalny sprzedawca nie może wykluczyć rękojmi. Można przy tak poważnej wadzie odstąpić od umowy, zwrócić samochód – niestety w miejscu zakupu, sprzedawca nie ma obowiązku odbioru w miejscu zamieszkania kupującego – i żądać zwrotu ceny. Proszę upewnić się, czy umowa kupna-sprzedaży została faktycznie zawarta z handlarzem. Jeżeli pośredniczył on jedynie w zawarciu umowy między dwoma osobami prywatnymi, wykluczenie rękojmi może być ważne.

 20. Witam,
  kupiłem samochód sprowadzony z Niemiec. Ogłoszenie było od prywatnej osoby a sprzedający stwierdził, że tylko pośredniczy (chyba celem unikania dodatkowych kosztów) i umowa którą przedstawił była podpisana in blanko przez właściciela komisu w Niemczech. Przed zakupem zawieźliśmy auto do stacji diagnostycznej i oględziny, tzw przeglądowe wypadły pomyślnie.
  Po zakupie po około 2 tygodniach oddałem auto do wymiany paska rozrządu.
  W trakcie pracy okazało się, że auto jest powypadkowe bo nosi ślady uderzenia na podłużnicach (widoczne ślady ugięcia i spawania, źle spasowany z pasem przednim). Zdaniem mechaników auto wymaga zdecydowanej naprawy w w/wym zakresie.?
  Jak mogę dochodzić roszczeń.

  Piotr

 21. Proszę sprawdzić, z kim została zawarta umowa. Osoba prywatna mogła skutecznie wykluczyć odpowiedzialność za wady. Ale nie można wykluczyć odpowiedzialności za wady zatajone. Jeżeli sprzedawca wiedział, że auto jest po wypadku, i o tym nie poinformował, odpowiada w każdym przypadku za tę wadę. Można wówczas przykładowo obniżyć cenę i żądać zwrotu części zapłaconych pieniędzy.

 22. Witam.
  4 miesiące temu kupiłem auto w niemieckim komisie,.
  Auto ma 9 lat i 180tys. przegiegu sprzedawca poinformował mnie o dwóch usterkach o których go sam poinformowałem ale nie były one poważne więc postanowiłem że sam je usune.
  Po usunięciu tych usterek. Wystąpiła następna okazało się że chłodnica jest przetarta to również naprawiłem z własnej kieszeni.
  Gdy odebrałem auto od mechanika po krótkim czasie wystąpił następna usterka w formie nieszczelnej usterki pod głowicą tak stwierdziło dwóch mechaników. Dla pewności auto zostało jeszcze sprawdzone przez serwis skody, tam wykryto równoważyć nieszczelna uszczelkę głowicy plus niesprawna antenę nawigacji i nie prawidłowo działająca stacyjke z poważnych napraw i kilka drobnych.
  Czy po takim okresie i po przeprowadzonych przeze mnie naprawach mogę się ubiegać aby on naprawił te usterki, lub czy mogę odstąpić od umowy???
  Ewentualnie co mogę jeszcze zrobic?
  Dystans który pokonałem tym autem to już 12tys.

 23. Roszczenia przedawniają się dopiero po dwóch latach. Przez ten okres może Pan powoływać się na wady auta. W przypadku używanego samochodu sprzedawca mógł ograniczyć ten okres umownie do 12 miesiecy. Po 4 miesiącach nie mogło więc jeszcze dojść do przedawnienia. Bez znaczenia jest również, że usunął Pan inne wady na własny koszty. Za pozostałe nadal odpowiada sprzedawca.

 24. Witam mam takie pytanie sprzedałam samochód ford escord rok 1992 samochód odbył jazde próbna przez kupującego obejrzał stan techniczny auta został kupujący poinformowany przezemnie że samochód jest stary ma wady i nie wiem czy otrzyma nowy tüv . Kupujący stwierdził że samochód ma wadliwe hamulce i z ceny 400 euro uzgodnil że z tym wadami może dać mi za samochod 300 euro . Podpisał umowę zabrał samochód 2 dni później żąda zwrotu pieniędzy pamiętasz udał się do mechanika i mechanik wycenil naprawy na tys euro … czy ja podnoszę jakoms odpowiedzialności ? Czy muszę zwrócić pieniądze ? Jeżeli kupujący wiedział że samochód ma wady ?

 25. Kupujący nie może powoływać się na wady, o których istnieniu został przed zakupem poinformowany. Jeżeli nie wszystkie wady zostały wyraźnie wymienione, należy zastanowić się, czy wykluczyła Pani odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Moim zdaniem tak. Problematyczne może być udowodnienie wykluczenia odpowiedzialności przed sądem, jeżeli nie ma pisemnej umowy z odpowiednim zapisem. W tym przypadku może Pani jedynie powołać się na świadków, jeżeli tacy istnieją. Ale świadkowie to zawsze najmniej pewny środek dowodowy.

 26. w umowie mam tylko zapis ze umowa zostala spisana po ogledzinach samochodu i wykonaniu jazdy probnej … mam jedak wiadomosci w ktorych kupujcy chce oddac mi samochod i ja go informuje ze wiedzial o stanie technicznym samochodu dla tego zostala uzgodniona z nim cena tylko 300 euro ze wzglad na wady i kupujacy sie nie wypiera w wiadomosciach ze nie wiedzial o wadach pojazdu…. oraz mam swiadkow naszej rozmowy gdzie kupujacy mowi mi ze samochod jest stary ma jeszcze tylko 2 miesiace wazny tuv i ma wady i moze mi dac za niego tylko 300 euro.

 27. jakie rzeczy w samochodzie sa uwazane za wady ktorych kupujacy nie moze zauwazyc …. czy hamulce sie zaliczaja do tego jezeli odbyl jazde proba i widzial ze z nimi jest cos nie tak i beda do naprawy i mimo to kupil samochod

 28. Jeżeli nie ma odpowiedniego zapisu w pisemnej umowie, będzie Pani musiała udowodnić, że rękojmia został wykluczona ustnie, względnie że wady były znane. Nie jestem w stanie oszacować związanego z tym ryzyka procesowego.

 29. Witam, zajmuję się sprzedażą samochodów czyli jestem profesjonalistą.
  Od jakiegoś czasu kupuje regularnie auta od firmy auto 1 z Niemiec za pośrednictwem ich platformy aukcyjnej, ufając jedynie opisowi, wszelkie wady pojazdu mogę zferywikować dopiero kiedy go opłacę i dotrze do mnie do Polski.
  Czasami zdarzają się reklamacje co do niezgodności z opisem, reklamacje są przez nich uznawane (zwrot w bonie na następny zakup) na co przystawałem licząc się z drobnymi usterkami przy używanych autach.
  Tym razem dotarł do mnie samochód, który przy przebiegu 120t.km ma uszkodzony silnik (kopci potwornie niebieskim dymem, mechanik stwierdził zużycie silnika) po zgłoszeniu reklamacji otrzymałem 400euro w bonach co nie wystarcza przy tym silniku na żadną naprawę.
  Koszt naprawy około 6000-7000zł co przy rynkowej wartości 14000zł sprawnego pojazdu jest nie opłacalne.
  Żądam aby odebrali ode mnie ten samochód, niestety twierdzą że ich decyzja o przyznaniu rekompensaty jest ostateczna.
  Nadmienię że w opisie aukcji na temat kopcenia nie było żadnych informacji a rozpatrzenie reklamacji uważam jako przyznanie mi racji.
  Mówię tutaj o jawnym zatajeniu tak poważnej wady o której sprzedawca (profesjonalny) wiedział na 100% przed moim zakupem.

 30. Sprzedawca zawsze odpowiada za zatajone wady, nie można wykluczyć odpowiedzialności z tego tytułu. Może Pan odstąpić od umowy albo obniżyć cenę o kwotę konieczną do naprawy. Dotychczasowe płatności podlegają zaliczeniu. Ale sama zapłata części kwoty nie stanowi jeszcze przyznania się do winy.

 31. Witam

  Mam ogromny problem, niespełna mięsiac temu, kupiliśmy z chłopakiem samochód używany. Mieszkamy w Niemczech i tutaj został on zakupiony od Polaków i tutaj zaczynają się problemy. Przez pierwsze 2 tygodnie, samochód chodził dość sprawnie jak na stare autko lecz teraz jest coraz gorzej, jest to golf 4 w benzynie, codziennie rano jak ruszami do pracy mamy problem z odpaleniem go, przy całkowitym skręcie kierownicy samochów gaśnie, gdy chcemy właczyć klimatyzację samochów również gaśnie, przy redukcji biegu lub hamowaniu widać jak światła przygaszają, nawiew ucisza się tak jakby miał za chwilę zgasnąć. Proszę o pomoc, co w takim wypadku mogę zrobić. Czy mogę odstąpić od umowy?

 32. Jeżeli te wady były sprzedającemu znane i o nich nie poinformował, to w każdym przypadku za nie odpowiada. Ciężar dowodu leży jednak w tym zakresie po Pani stronie. Należy wezwać sprzedającego do usunięcia usterek, jeżeli tego nie zrobi, można odstąpić od umowy.

 33. Witam Alicja.
  Kupilismy auto w niemczech 14 wrzesnia. Auto mialo podbity TÜV 13.07 -jako ze wszystko jest super. Wiedzielismy o tym ze nie ma hamulca recznego. No ale skoro wszystko ok to sie to naprawi. Auto pojechalo do Polski 21.wrzesnia znalazlo sie na warsztacie aby zrobic hamulec. No coz i tu zaczynaja sie schody – nie mozna go zrobic bowiem podluznica jest cala podziurawiona i nie ma do czego podlaczyc. Auto pojechalo do blacharza – tu sie okazalo ze cala podloga do wymiany i tlumik ale to nei problem – bowiem wymienia sie tlumiki. No ale dziurawy bak z ktorego wystawaly pakuly to juz bylo az duzo. Sprzedajacy krotko mowiac ma to w nosie. mam s.msy. Koniec koncow nic tylko sie rozplakac bowiem baku nie dalo sie uratowac za duzo dziur. Tak wiec uspiona czujnosc po NIEMIECKIM TÜV-e kosztuje nas drugie auto. Mamy zdjecia i rachunki czy da sie cos zrobic aby sprzedajacy poczul sie do jakiejs pomocy, bowiem dziury w baku same sie nie zakleily. No i pytanie dlaczego mial TÜV- to niemozliwe. Dziekuje za odpowiedz i podpowiedz jesli to mozliwe

 34. Sprzedający prawdopodobnie wiedział o tych wadach, dlatego za nie odpowiada bez względu na ewentualne umowne wykluczenie odpowiedzialności. Przy tak poważnych wadach może Pani od razu odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny.

 35. Alicja – Witam
  Serdecznie dziekuje za tak szybka odpowiedz ale auto jest w Polsce i dzis wlanie blacharz NOWY bak montuje bowiem nie znalezlismy ani zamiennika ani uzywanego bez wad. Mam wszystkie rachunki . Moje pytanie brzmi co mam teraz zrobic bowiem odstapienie od umowy wiaze sie ze zwrotem auta- a tam Nowy TANK. Nie wiem czy dobrze mysle ale moim zdaniem powinien poniesc koszty jakiekolwiek ale powinien. Gdyby auto bylo tutaj w neimczech problem bylby zaden.
  Pozdrawiam i dziekuje.

 36. Witam, 10.10.2017 zakupiłem samochód od prywatnej osoby w niemczech ,auto z ważnym tüv do 8.2019r z przebiegiem licznika 204tys km .
  Po wystawieniu auta na sprzedaż w Polsce , ktoś sprawdził po nr vin historie auta która ukazala ze auto przy ostatnim serwisie miało blisko 407 tys przebiegu , data tego serwisu wskazuje że właściciel od którego kupiłem auto był już posiadaczem tego auta , a nawet po skręcenie licznika zrobił tüv na którym już jest przebieg o 200tys mniejszy, obecnie w aucie stanął silnik , okazuje się ze nadaje się do wymiany lub naprawy za ok 5 tys zł .
  Mam kontakt ze sprzedawca który twierdzi ze nie możliwe aby przebieg był kręcony , mimo iż mam na to twarde dowody w postaci dat serwisu w bmw oraz dat z briefu jasno udowadniajacych iż w momencie skręcenia przebiegu był jeden i ostatni właściciel od którego kupiłem auto.
  Co mogę oraz w jaki sposob ,w takiej sytuacji zrobić? Dodam że w ten czas naprawiLem kilka drobiazgów na kwotę ponad 1,5 tys zł ale te wady były mi znane w momencie zakupu . Dziękuję za informacje

 37. @ Alicja
  Jeżeli wezwała Pani wcześniej do naprawy i sprzedawca nie zareagował w wyznaczonym terminie, może Pani sama usunąć wady i żądać zwrotu kosztów.

 38. @ Grzegorz wojnicki
  Jeżeli sprzedawca cofnął licznik i o tym nie powiadomił, może Pan obniżyć cenę albo odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaty. Może Pan również zgłosić sprawę prokuraturze właściwej dla miejsca zamieszkania sprzedawcy (można uznać, że sprzedawca popełnił oszustwo).

 39. Witam
  zakupiłam samochod 3 tygodnie temu od prywatnej osoby w niemczech sprzedawca zapewniał ze samochod jest sprawny
  Nastepnego dnia pojechałam z samochodem na warsztat po podniesieniu auta okazało sie ze całe podwozie samochodu jest zardzewiałe do tego stopnia ze mechanik powiedział jak nie chce sie zabic to lepiej tym samochodem nie jezdzic
  Prosze o pomoc co mam robic ?
  Czy mam prawo odstapic od umowy ?

 40. Witam , mam problem jako sprzedający. Sprzedałem samochód w niemczech z 2002 roku z przebiegiem 220tyś. Kupujący został poinformowany o wszystkich znanych mi usterkach , a na umowie jest dopisek ze nie daję gwarancji i nie przyjmuję zwrotów (privatverkauf). Kupujący wrócił samochodem do domu ( 160 km) , ale następnego dnia napisał że coś mu „stuka”. Nawet napisał ,że wracając do domu nic takiego nie zauważył ,tylko dopiero na drugi dzień. Podczas użytkowania samochodu nie miałem takiego problemu , a nawet podczas wspólnej jazdy próbnej kupujący nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. Czy w takiej sytuacji może domagać się roszczeń ?

 41. Na wszelki wypadek powinien Pan najpierw wezwać sprzedawcę do naprawy w wyznaczonym terminie. Jeżeli sprzedawca nie zareaguje, może Pan odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny.

 42. Wspomniany przez Pana dopisek należy interpretować jako wykluczenie praw z tytułu rękojmi. Jeżeli ponadto powiadomił Pan kupującego o wszystkich znanych wadach, nie przysługują kupującemy żadne roszczenia.

 43. A jak to się odnosi do nowych przepisów dotyczączych privatverkauf ? Rozmawiałem z kilkoma osobami i podobno weszły w tym roku nowe przepisy które mówią ,że sprzedający musi udzielić pół roku gwaracncji. Nie bardzo wiem jak to interpretować i czego dotyczą nowe przepisy ? Pozdrawiam

 44. Prywatny sprzedawca może w indywidulanej umowie nadal wykluczyć odpowiedzialność za wady. Odpowiada wówczas jedynie za zatajone wady. Nie ma w tym zakresie żadnych zmian.

 45. Witam
  Zakupiłem samochód prawdopodobnie po powodzi od osoby prywatnej
  Sprzedający nie poinformował mnie o tym ze samochód jest od spodu pordzewiały a powinien mi o tym powiedzieć czyli ukrył wadę
  Samochód był kupowany w niedziele wiec nie było możliwości sprawdzenia pojazdu a ja nie muszę sie na tym znać
  Chciałbym odstąpić od umowy czy mogę ?
  Proszę o pomoc

 46. Jeżeli podwozie można naprawić, należy wyznaczyć sprzedającemu najpierw termin do usunięcia wady. Jeżeli tego nie zrobi i wada jest poważna, może Pan następnie odstąpić od umowy.

 47. Dzien dobry , zakupilem samochod ponad dwa tygodnie i przy ogledzinach przed zakupem auta nie zauwazylen ze zderzak przedni ma inny kolor (auto mieni sie w czarnej perle na zielono zas zderzak czarny ).nastepnie przez przypadek jak byla ladna pogoda zobaczylem roznice . Pojechalem do mechanika ktory potwierdzil iz zderzak nie pasuje kolorystycznie do reszty auta. I tu zaczynaja sie schody poniewaz , ja jestem teraz 3 wlascicielen auta poprzedni wlasciciel mial to auto 5 miesiecy , i poinformowal mnie tylko o naprawie tylnego nadkola (udokumentowana fakturami naprawa ) , oraz zostalo to zapisane w umowie . Prosze o pomoc co ja mam teraz zrobic odnosnie tego zderzaka bo zaplacilem duze pieniadze (3 letnie auto ) a sa rozne czesci . Dodam ze pisalen do sprzedajacego i stwierdzil ze za jego kandencji nic sie nie stalo z autem i ze on roznicy w zderzaku nie widzial . Czy mam prawo proscic o zwrot kosztow pomalowania na oryginalny kolor zderzaka czy sprawa przegrana

 48. Poprzedni właściciel jako konsument nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wiedział, że auto zostało uszkodzone zanim on stał sie jego właścicielem.

 49. Witam. Chcę dopiero kupić auto w Niemczech. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów dojazdu od właściciela, który w ogłoszeniu internetowym i rozmowie telefonicznej zataił zły stan techniczny pojazdu (m.in. wymienione koła, malowana część karoserii)? Straciłem czas i pieniądze na przejechanie prawie 800km. Proszę o podstawę prawną.
  Z góry bardzo dziękuje za informacje.

 50. Może Pan dochodzić odszkodowania na podstawie culpa in contrahendo (Verschulden bei Vertragsverhandlungen, niepisana zasada niemieckiego prawa cywilnego, dłużnik ponosi odpowiedzialność za nierzetelne prowadzenie negocjacji handlowych).

 51. Witam sprzedałem auto wyrejestrowana, zapisałem w umowie, że kupujący zna stan techniczny samochodu, że niema gwarancji, niema możliwości zwrotu, ale okazało się że w samochodzie jest zepsuta skrzynia biegów (nie działa 5bieg) o której nie wiedziałem choć tego nie udowodnie, sprzedaż była 5 grudnia 2017, kupujący domaga się pokrycia kosztów naprawy, nie było jazdy testowej, proszę o poradę pozdrawiam

 52. Jaki jest termin na wezwanie kontrahenta do usunięcia usterek? I czy jeśli mamy przypadek w którym obie strony są przedsiębiorcami to czy ma to jakiś związek? Czy w sytuacji ewidentnego zatajenia stanu technicznego auta jest techniczna możliwość wezwania kontrahenta do usunięcia usterek lub też wypłaty odszkodowania?

 53. Dodam, że w moim przypadku transakcja odbyła się za pośrednictwem serwisu aukcyjnego. W jednym przypadku sprzedający ewidentnie zataił fakt uszkodzenia panewek w silniku, to spowodowało ogromne koszty naprawy oraz brak możliwości sprzedaży tego auta. W drugim przypadku w po sfinalizowaniu transakcji auto zostało niewłaściwie zabezpieczone. Na kilka dni przed odbiorem auta przeszła burza z gradobiciem w miejscu w którym auto się znajdowało , w wyniku tego powstały szkody znacząco obniżające wartość pojazdu a w dalszej konsekwencji straty z powodu utraty wartości pojazdu. Pozdrawiam

 54. Sprzedawca zawsze odpowiada za zatajone wady. To kupujący będzie musiał wprawdzie udowodnić, że zataił Pan wadę skrzyni biegów, ale jeżeli jeździł Pan wcześniej tym samochodem, musiał Pan raczej o niej wiedzieć.

 55. Termin powinien być rozsądny. Długość terminu jest uzależniona od rodzaju wady. W prostych przypadkach może wystarczyć tydzień, przy naprawach wymagających większego nakłądu pracy rozsądny termin to 2 albo 3 tygodnie. Przedsiębiorcy muszą zbadać przedmiot zakupu i niezwłocznie zgłosić wadę. Sprzedawca zawsze odpowiada za zatajone wady.

 56. Do chwili wydania auta odpowiada za nie sprzedający (o ile kupujący nie popadł jeszcze w zwłokę z odbiorem).

 57. Witam

  Kupiłem samochód z dużego Niemieckiego komisu (około 1000 sprzedawanych samochodów rocznie)

  Samochód kupiłem jako uszkodzony. Na liczniku i fakturze przebieg to 211 000km, a po sprawdzeniu numeru vin w serwisie okazało sie ze rok temu miał 550 000km!! Komis prowadzony przez Polaków.

  Co mogę zrobic w tej sytuacji?

 58. Witam ok. m-ca temu kupiliśmy samochód w komisie Niemcy po ok 2 tyg wyszło kilka drobnych usterek typu świecące się wewnątrz cały czas światło w czasie jazdy które nie hasło nawet po wyłączeniu silnika , następna usterka to ogrzewanie które pracuje cały czas nawet jak klimatyzacja jest włączona dalej kamera cofania ,a co gorsza zapaliła się kontrolka silnika oddaliśmy auto do sprzedającego który podjął się usunięcia usterek .Teraz czekamy na informacje o odbiór dzwoniąc z zapytanie usłyszałam że auto zostało oddane do serwisu który ma usunąć usterkę silnika , moje pytanie jest takie w jakim czasie od zakupu auta można odstąpić od umowy jeśli pojawia się kolejne problemy? Auto kosztowało nas naprawdę sporo pieniędzy i nie chciałabym stale myśleć że za parę m-cy będziemy musieli do niego dokładać.

 59. Jeżeli sprzedawca naprawi usterki, nie przysługuje prawo do odstąpienia. Jeżeli pojadwią się kolejne, trzeba sprzedawcy znowu dać możliwość ich usunięcia. Jeżeli tego nie zrobi, można odstąpić.

 60. Może Pan od razu odstąpić od umowy, oddać samochód i żądać zwrotu ceny. Może Pan obniżyć cenę, zachować samochód, i żądać zwrotu części ceny.

 61. Dzień dobry. Kupiliśmy samochód w komisie w Niemczech. Przejechaliśmy nim 450km i silnik się zatarł. Laweta zawiozła go do Warszawy. Potem jeden warsztat drugi warsztat i w końcu werdykt – silnik do wymiany. Pytanie jest jak mamy zarządzać oficjalnie zwrotu pieniędzy i jeżeli nie nastąpi oddanie pieniędzy to do jakiego sądu się udajemy? W Polsce czy w Niemczech ?

 62. Profesjonalny sprzedawca nie mógł wykluczyć odpowiedzialności za wady. Może Pani obniżyć cenę albo odstąpić od umowy, ponadto przysługuje odszkodowanie. Proszę sprawdzić w umowie, czy komis nie był jedynie pośrednikiem, a samochód sprzedawał inny konsument. Wtedy byłoby możliwe wykluczenie odpowiedzialności za wady i musiałaby Pani ewentualnie udowodnić zatajenie wady silnika. Właściwe będą sądy siedziby/miejsca zamieszkania sprzedawcy. Polskie sądy byłyby właściwe jedynie, gdyby profesjonalny sprzedawca kierowała swoją ofertę celowo na polski rynek (przykładowo oferta w języku polskim, ogłoszenia w polskich gazetach).

 63. Kupiłem Auto od prywatnego sprzedawcy i mam problem auto psuje się wszystko pokoleji nie powiedział mi że dwumasa jest popsutego że dźwi są wyrobię bo przysmarowal smarów kupiłem go 3 miesiące temu i mam same problemy nie wiem co robic

 64. Jeżeli sprzedawca zataił wady, może Pan odstąpić od umowy, oddać samochód i domagać się zwrotu ceny.

 65. Witam Panie Kamilu. Proszę o poradę.
  Kupiłem pare dni temu samochód. Oglądałem go ze znajomym gdyż kiepsko posługuje się j.niemieckim. Prywatny sprzedawca zapewniał nas że pojazd jest bezwypadkowy, silnik i skrzynia biegów jest w super stanie itd. Własciciel nie posiadał książeczki serwisowej ale zapewniał ze możemy go sprawdzić w salonie BMW nastenego dnia. Auto spodobało mi się, niedostrzegłem na pierwszy rzut oka wiekszych wad(bo byłem niestety laik..) i na nastepny dzeń po potwierdzeniu przebiegu kupiłem . Niesety kolega nie mógł mi przy tym towarzyszyć ale uznałem że sobie poradzę, bo sprzedający wzbudził moje zaufanie. Radość z kupna nie trwała dlugo gdy zacząłem w domu tłumaczyć sobie co podisałem w Kaufvertrag. Otóż sprzedający napisał że samochód był wypadkowy i wspomniał o reperowanej masce i przednim zderzaku. Dodatkowo w innej rubryce zanaczył ze u poprzednikego własciciela raz właczyła sie kontrolka silnika. Oglądając na spokojnie auto od razu zauważylem że elementy nie są idealnie dopasowane. Wysłałem zapytanie czy było to cos powaznego i otrzymalem zdjęcie. Uspokoilem sie gdyz nie było to nic konkretnego. Niestety wieczorem okazało sie ze xenon nie działa a lampa jest od spodu pęknieta czego nie można było tak łatwo dostrzec. Dostaję sie tam woda i wymiana reflektora jest nieunikniona. Zdenerwowalem sie ale mysle sobie oby silnik chodzil… Na drugi dzień postanowiłem więc wytestowac auto. Po przejechaniu 20 km wyskoczyła lampka silnika i samochod stracił moc. Zrobiłem samochodem 90 km i wlaczyla sie trzy razy. Auto ogolnie nie nadaje sie do jazdy. Dostalem ładną lekcje naiwności. Napisalem do wlasciciela ze zostałem oszukany i poinformuje go pozniej co dalej, gdyz czekam na diagnoze mechanika. Juz wiem ze bedzie to gruba naprawa. Otrzymalem odpowiedz ze jakby mial pieniadze to by wzial spowrotem auto ale kupil juz nowe, a poza tym byl on prywatnym sprzedawcą i bede musial sam sobie poradzić z problemami poniewaz nie dawal gwaranji z tego tytulu. Czy rzeczywiscie nic nie mogę zrobić? Poprzedni wlasciciel wiedzial dobrze o wszystkich usterkach i mam swiadka gdy zapewnial że auto jest w „super stanie”

 66. Wiem że pewnego rodzaju alibi ma sprzedajacy , gdyz podpisalem kaufvertrag z wyzej wymienionymi tematami. ale nie bylo tam wzmianki o uszkodzonym reflektorze. Sprzedajacy probowal rownież łapać alibi informacją „Motorlampe war einmal an beim Vorbesitzer” czyli jak dobrze rozumiem to „kontrolka u poprzedniego wlasciciela sie pojawila”. W historii błedów samochodu oczywiscie wynika ze wlaczyla sie nie poprzedniemu wlascicielowi, tylko jemu i to kilkukrotnie

 67. Witam .ponad mies,temu kupilismy auto z nowym przegladem w Niemczech bo tutaj mieszkamy od osoby prywatnej ,wszystko niby ok …ale maz od samego poczatku mowil ze silnik za glosno chodzi ze sa jakies szumy ,ale nie mielismy nigdy tej marki auta czyli Mercedes klasy B i odczucia byly na poczatku PRZEWRAZLIWIONY NA SZUMY i wczoraj go sprawdzil u mechanika i co sie okazalo ze skrzynia biegow do wymiany koszt w Niemczech ok 2000e .i jeszcze jedna rzecz w umowie jest zapis ze sprzedajacy dosle nam drugi kluczyk do auta ,minal mies,kuluczyka nie ma ,nie odbiera tel .Pan sprzedajacy od trzech tygodni ,,,co mozemy zrobic ,Prosze o konkretna porade .

 68. Prywatny sprzedawca może wykluczyć odpowiedzialność za wady. Proszę sprawdzić w umowie, czy to zrobił. Także prywatny sprzedawca odpowiada jednak zawsze za wady zatajone. Mam wątpliwości, czy sprzedawca zataił wady. Miarodajna będzie prawdopodobnie treść pisemnej umowy, nie rozmowa dzień wcześniej. Podane w umowie wady nie będzie można uważać za zatajone.

 69. Należy sprawdzić w umowie, czy sprzedawca wykluczył odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jeżeli tak, odpowiada jedynie za wady zatajone. Jeżeli wiedział o wadzie skrzyni biegów i o niej nie wspomniał, ponosi odpowiedzialności. Należy wezwać go do naprawy, jeżeli odmówi, można obniżyć cenę, samemu naprawić i obciążyć go kosztami lub odstąpić od umowy.

 70. Witam …jeszcze jedno moje pytanie ,a jak moge udowodnic ze sprzedajacy zatail wade ,,,,wsumie auto mialo dwoch wlascicieli od nowosci ojciec i syn i jestem pewna ,ze to zataili …TYLKO JAK TO UDOWODNIC ….w przyszlym tyg.maz idzie do adwokata …bo Ci Panowie nie odbieraja nawet tel….wiec to chyba troche dziwne …Umowe sprawdzalam i oczywiscie jest ,ze sprzedajacy za nic nie odpowiada itp…ale jakas sprawiedliwosc musi byc ,ze ja po mies,,,zamiast cieszyc sie autem musze zainwestowac kolejne 2000e .i oby na tym sie skonczylo ..Z gory dziekuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *