Prawa kupującego w przypadku wad technicznych zakupionego samochodu

1363983297_Car_by_Artdesigner.lvPodstawy prawne

Regulacje dotyczące praw kupującego w przypadku nabycia wadliwego towaru znajdziemy przede wszystkim w §§ 434 do 444 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, dalej: BGB). Zgodnie z § 437 BGB kupujący może

 • żądać od sprzedawcy usunięcia wady (Nacherfüllung) lub
 • obniżyć cenę zakupu (Minderung), jeżeli sprzedawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie, lub
 • odstąpić od umowy (Rücktritt), jeżeli sprzedawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie,
 • oraz żądać odszkodowania (Schadensersatz), jeżeli sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadę a kupujący poniósł szkodę.

Pojęcie wady

Usterki techniczne pojazdu nie zawsze stanowią wadę w sensie prawnym. Zgodnie z § 434 BGB mamy do czynienia z wadą, jeżeli stan towaru jest niezgodny ze stanem uzgodnionym w umowie (względnie stan towaru uniemożliwia wykorzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem). Znane kupującemu usterki techniczne nie będą więc stanowiły wady pojazdu. Jeżeli sprzedawca powiadomił nas o niesprawnej klimatyzacji, nie będziemy mogli domagać się później jej naprawy.

Wada a zwykłe zużycie

Nie mamy również do czynienia z wadą w sensie prawnym, jeżeli awarii ulegnie część, która podlega zwykłemu zużyciu (Verschleiß) w trakcie eksploatacji. Czy awaria danej części to już wada czy jedynie zwykłe zużycie zależy przede wszystkim od rodzaju tej części i przebiegu pojazdu. Jako zwykłe zużycie nie stanowiące wady sądy uznały przykładowo:

 • awaria alternatora przy 123.000 km przebiegu (AG Berlin Pankow-Weissensee, sygn. akt: 4 C 413/07),
 • nieszczelne uszczelki głowicy cylindra przy 70.000 km (AG Fürstenwalde, sygn. akt: 13 C 557/02),
 • nieprawidłowa geometria zawieszenia w 8-letnim samochodzie (wyrok LG Hof z dnia 23.07.2003, sygn. akt: 32 O 713/02),
 • zużyte klocki hamulcowe przy 63.000 km przebiegu (LG Aachen, sygn. akt: 6 S 99/03),
 • lekka utrata oleju ze skrzyni biegów przy 110.000 km przebiegu (LG Oldenburg, sygn. akt: 16 S 612/03),
 • mniejsze zadrapania karoserii 5-letniego samochodu (LG Oldenburg, sygn. akt: 16 S 612/03),
 • dziurawy skraplacz klimatyzacji w 9-letnim samochodzie (AG Dresden, sygn. akt: 107 C 3017/04).

Z wadami pojazdu mamy natomiast do czynienia w następujących przypadkach:

 • awaria automatycznej skrzyni biegów przy 84.000 km przebiegu (OLG Düsseldorf, sygn. akt: I-1 U 38/05),
 • niesprawny tempomat w 8-letnim samochodzie (LG Hof, sygn. akt: 32 O 713/02)
 • awaria ogrzewania siedzenia kierowcy w 8-letnim samochodzie (LG Hof, sygn. akt: 32 O 713/02),
 • mocno zardzewiałe drzwi w 6-letnim samochodzie (LG Köln, sygn. akt: 36 O 170/11),
 • awaria sprzęgła przy 84.000 km przebiegu (OLG Düsseldorf, sygn. akt: I-1 U 38/06),
 • zużycie 1,43 l oleju na 1.000 km w 9-letnim Nissanie Primera (AG Halle (Saale), sygn. akt: 93 C 2126/10).

Typowe pojęcia opisujące stan pojazdu

1363895026_RegisterW obrocie samochodami używanymi istniej szereg stale powracających pojęć opisujących stan techniczny pojazdu, warto poznać ich znaczenie przed dokonaniem decyzji o zakupie pojazdu. Niektóre pojęcia mają różne znaczenie w zależności od tego, czy samochód oferuje profesjonalny sprzedawca czy osoba prywatna.

 • Unfallfrei (bezwpadkowy) – Jeżeli samochód sprzedaje osoba prywatna, zwrot ten oznacza jedynie, że podczas użytkowania pojazdu przez sprzedającego nie doszło do żadnego poważnego wypadku i nie ma on też żadnej wiedzy o ewentualnych wcześniejszych wypadkach (wyrok LG München z dnia 02.10.2003, sygn. akt: 32 O 11282/03). Tylko w przypadku profesjonalnego sprzedawcy zwrot „unfallfrei“ gwarantuje bezwypadkowość pojazdu w okresie użytkowania go przez wszystkich wcześniejszych użytkowników.
 • Aus erster Hand (z pierwszej ręki) – Samochód miał przed sprzedażą tylko jednego właściciela. Pojazdy, z których korzystała większa ilość osób, przykładowo z wypożyczalni samochodów, nie pochodzą „z pierwszej ręki“, nawet jeżeli według karty pojazdu miały tylko jednego właściciela (wyrok OLG Stuttgart z dnia 31.07.2008, sygn. akt: 19 U 54/08).
 • Gekauft wie gesehen (stan techniczny jest znany nabywcy) – Wykluczenie odpowiedzialności za wady widoczne na pierwszy rzut oka, przykładowo zadrapania i wgniecenia karoserii, uszkodzone radio czy klimatyzacja. Sprzedawca pozostaje nadal odpowiedzialny za wady, których kupujący na pierwszy rzut oka zauważyć nie mógł, przykładowo zbyt duże zużycie oleju silnikowego.
 • Kilometerstand/Tachostand (stan licznika) – Jeżeli profesjonalny sprzedawca podaje stan licznika bez żadnych dodatkowych uwag, kupujący może wychodzić z założenia, że stan licznika odpowiada faktycznemu przebiegowi pojazdu (wyrok OLG Rostock z dnia 11.07.2007, sygn. akt: 6 U 2/07). Jeżeli natomiast stan licznika podaje osoba prywatna, nie musi on koniecznie odpowiadać faktycznemu przebiegowi (wyrok LG Kiel z dnia 13.08.2014, sygn. akt: 9 O 262/13).
 • Laufleistung (przebieg) – Zarówno w przypadku profesjonalnego sprzedawcy jak i w przypadku osoby prywatnej pojęcie „Laufleistung“ oznacza faktyczny przebieg.

Usunięcie wady

Podstawowym prawem kupującego w przypadku wady towaru jest roszczenie o usunięcie wady (Nacherfüllung). Usunięcie wady może nastąpić przez naprawę lub dostarczenie nowej rzeczy (§ 439 ust. 1 BGB). W przypadku pojazdów używanych dostarczenie drugiego pojazdu używanego o zbliżonych parametrach będzie w większości przypadków praktycznie niemożliwe, sprzedającemu pozostaje jedynie usunąć wadę przez naprawę.

Kupujący powinien wezwać sprzedającego do usunięcia wady w wyznaczonym terminie. Termin do usunięcia wady musi być odpowiednio długi, prostej wymiany ogólnie dostępnych wycieraczek do szyb można dokonać już w kila dni, wymiana silnika w samochodzie zabytkowym może potrwać nawet do kilku miesięcy. W orzecznictwie przyjmuje się, że stosowny termin wynosi regularnie od jednego do czterech tygodni.

Wszystkie związane z usunięciem wady wydatki, w tym koszty transportu, robocizny i części zamiennych, ponosi sprzedający (§ 439 ust. 2 BGB).

Obniżenie ceny zakupu

Jeżeli sprzedający nie usunie wady w wyznaczonym terminie, kupujący może obniżyć cenę zakupu i żądać zwrotu różnicy od sprzedającego (§ 441 BGB). Kwota obniżenia odpowiada różnicy między wartością w pełni sprawnego pojazdu a pojazdu wadliwego. Kupujący dokonuje obniżenia przez oświadczenie wobec sprzedającego.

Odstąpienie od umowy

Zamiast obniżać cenę kupujący może odstąpić od umowy, oddać sprzedającemu samochód i żądać zwrotu pieniędzy (§§ 440, 323, 346 BGB). Odstąpienie od umowy jest wykluczone w przypadku drobnych wad samochodu. Niewiele większy przebieg niż ten podawany przez sprzedającego, będzie taką drobną wadą nieuprawniającą do odstąpienia od umowy.

1363894972_BusinessOdszkodowanie

Obok ww. roszczeń kupujący, który poniósł jakąś dalej idącą szkodę, może domagać się odszkodowania od sprzedającego. Jeżeli sprzedający zapewnił przy sprzedaży, że pasek rozrządu jest nowy, a na trasie dojdzie do zerwania rozrządu, bo tak naprawdę był ostatni raz wymieniany 5 lat temu, to sprzedający będzie nie tylko musiał naprawić silnik, ale także pokryć koszty odholowania samochodu.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wspominałem już wyżej o znaczeniu klauzuli „Gekauft wie gesehen“. W praktyce znajdują zastosowanie także inne klauzule ograniczające odpowiedzialność sprzedającego. Przykładowo:

 • Das Auto wird unter Ausschluss der Gewährleistung verkauft.
 • Der Verkäufer haftet nicht für Mängel.
 • Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.

Prawo niemieckie w znaczącym stopniu wyklucza możliwość ograniczenia odpowiedzialności sprzedającego za wady. Zapisy o ww. treści będą w wielu przypadkach niezgodne z prawem i nieważne. W szczególności ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy jest nieważne, jeśli

 • sprzedający jest profesjonalnym sprzedawcą a kupujący konsumentem (§§ 475, 437 BGB) lub
 • sprzedający zataił znane mu wady pojazdu (§ 444 BGB) lub
 • sprzedający korzysta z wzorca umownego (zapisy nie są indywidualnie ustalane), a ograniczenie odpowiedzialności obejmuje również przypadki rażącego niedbalstwa i umyślności oraz szkody osobowe (§ 309 pkt. 7a i 7b).

Jeżeli jednak wykluczenie odpowiedzialności jest ważne, kupujący traci ww. prawa do usunięcia i naprawy wady, odstąpienia od umowy czy odszkodowania.

Przedawnienie roszczeń

Wszystkie ww. roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem 2 lat od daty wydania samochodu (§ 438 ust. 1 BGB). Ten okres może zostać umownie skrócony, skrócenie okresu przedawnienia podlega jednak ograniczeniom, jeżeli samochód został zakupiony u profesjonalnego sprzedawcy. Profesjonalny sprzedawca nie może w ogóle skrócić okresu przedawnienie w przypadku sprzedaży nowych rzeczy, w przypadku sprzedaży rzeczy używanych dopuszczalne jest skrócenie tego okresu do jednego roku. Dalej idące ograniczenia będą nieważne.

120 myśli nt. „Prawa kupującego w przypadku wad technicznych zakupionego samochodu

 1. Witam. Na początku miesiąca kupiliśmy z dziewczyną samochód w autohausie. Po oględzinach, jezdzie próbnej i wstępnie pozytywnym wrażeniu kupilismy samochód za gotówkę. Po przejechaniu niecałego tysiąca kilometrów okazało się, że samochód spalił cały olej, dodatkowo ubywa płynu chłodniczego. Sprzedający nie poinformował, że silnik ma jakąkolwiek wadę, powiedział tylko, coś w stylu, że super samochód brać i jezdzić. Mój mechanik powiedział, że najprawdopodobniej pół silnika jest do naprawy i trzeba by było rozbierać, żeby się czegokolwiek dowiedzieć.Czy mogę domagać się odstąpienia od umowy? Co jeżeli sprzedający nie będzie chciał przyjąć samochodu, zaproponuje naprawę a ja nie chcę naprawy, ponieważ czuję się oszukany i nie chcę mieć więcej nic wspólnego z tym autohausem.
  Pozdrawiam serdecznie.

 2. @Lucas
  Jeżeli sprzedawca umyślnie zataił wady pojazdu, może Pan od razu odstąpić od umowy i nie musi najpierw wzywać do usunięcia wady.

 3. Witam
  Proszę o poradę.
  Samochód kupiony lo pierwszych oględzinach wizualnych na placu, gotówka na stole ,zapłacone. Auto już zarejestrowane ,przejechane 700km I okazuje się sprzęgło jest zużyte do granic możliwości w taki sposób że ciężko się jeździ w korkach . Są również zerwane poduszki pod silnikiem przez to właśnie sprzęgło.
  Samochód z 2010 roku przebieg 160 tyś km.
  Sprzedający twierdzi że to mojego problem.
  Samochód kupiony w niemieckim autohausie.
  Sprzedawca twierdzi że auto na nowy przegląd który przeszedł normalnie więc to nie jego problemy.
  Po dłuższej rozmowie proponuje wizytę w jego zaprzyjaźnionym warsztacie i oni stwierdzą co jest co. Ale nadal zostaje pytanie czy odpowiada za sprzęgło i poduszki silnika czy nie.

 4. @ Kris.
  Jeżeli zużycie danej części jest tak duże, że normalny posiadacz pojazdu by tę część wymienił, mamy zasadniczo do czynienia z wadą pojazdu (wyrok OLG Hamm, z 10.06.2010, sygn. akt I-28 U 15/10, W Internecie: https://openjur.de/u/147896.html). W opisanym przez Pana przypadku mamy moim zdaniem do czynienia z wadą pojazdu, może Pan żądać naprawy od sprzedawcy.

 5. Dzień dobry miesiąc temu kupiłem u Handlarza samochód to był Mercedes benzynie wziąłem na to Auto Kredyt dzień po oddaniu samochodu zapaliła mi się Lampka silnika od tego momentu samochód pięć razy naprawiany i wymieniane w nim części na koszt sprzedającego w tym momencie samochód dalej nie jest naprawiony kontrolka dalej się świeci handlarz powiedział że nie będzie go dalej naprawiał że chce go wziąć z powrotem moje pytanie brzmi ponieważ w tym czasie zdążyłem zrobić ponad 3000 km czy muszę zapłacić za te 3000 km czy mogę zwrócić Auto lub ewentualnie dalej żądać naprawy

 6. Witam serdecznie wszystkich czytelników :)
  A do Pana Kamila mam pytanie

  Samochód GOLF VII 2014 rok z auto handlu umowa z 17.07.2018 dzisiaj samochód podczas jazdy zgasł i juz nie odpala tylko kręci. Co w tym przypadku ?

 7. Witam a ja teraz w drugą stronę sprzedałem auto a po kilku dniach nabywca informuje mnie ze auto stoi w serwisie że musi zapłacić dwa tysiące euro za alternator sprężarkę klimatyzacji bo były uszkodzone podobno u mnie dzialalo bez zarzutów co w tym przypadku braku nie zamierzam nic płacić

 8. @Zielinski rafal
  Sprzedającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Może Pan nadal żądać naprawy, jeżeli sprzedawca jej odmówi, może Pan zlecić naprawę osobie trzeciej i żądać zwrotu kosztów. Może Pan oczywiście zawsze dobrowolnie zwrócić samochód w zamian za zwrot zapłaconej ceny lub jej części.

 9. @Alex
  Jeżeli nie jest to zwykłe zużycie danej części pojazdu, mamy do czynienia z wadą i może Pan dochodzić od sprzedawcy wszystkich roszczeń z tytułu rękojmi (naprawa, w przypadku odmowy własna naprawa i żądanie zwrotu kosztów, obniżenie ceny, ewentualnie odstąpienie od umowy).

 10. @Paul kow
  Jeżeli nie wykluczył Pan w umowie rękojmi, ponosi Pan faktycznie odpowiedzialność za wady. Ale kupujący musi zawsze dać Panu najpierw możliwość usunięcia wady, dopiero potem może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów. Jeżeli kupujący od razu oddał samochód do naprawy w innym warsztacie, nie przysługuje mu zwrot kosztów.

 11. Witam serdecznie
  Proszę o poradę
  Zakupiłem suto u handlarza , który wypisał umowę w imieniu właściciela natomiast podpisał swoim nazwiskiem ( pracownik atohaus). Standardowa umowa , która zawierała zapis ” bez jakiejkolwiek gwarancji”. Niestety po dojechaniu do domu ( około 1300 km . silnik zgasł, okazało się , że pasek rozrządu spadł. Samochód w Polsce został dostarczony do serwisu Audi gdzie stwierdzono uszkodzenie rolki napinającej pasek rozrządu wskutek odkręcenie się śruby co według serwisu Audi jest niemożliwe. Naprawa została wyceniona na 44 tys złotych ( wymiana prawie całego silnika). Jednocześnie serwis potwierdził, iż cała historia auta jest i pasek rozrządu był wymieniany zaledwie 1500 km wcześniej czyli przed samą sprzedażą. Zwróciłem się do serwisu Audi w Niemczech który dokonywał naprawy jednak odmówił pnownej naprawa tłumacząc, iż sprzedał ten samochód handlarzowi ponieważ w czasie oststniej inspekcji właśnie był naprawiany rozrząd . Jak się okazuje ja zakupiłem auto od pierwszego właściciela , w międzyczasie auto to zostało sprzedane przez Audi do handlarza gdzie jak sądze odbyło się poza oficjalnym obrotem ponieważ w innym przypadku handlarz wystawił by umowę na siebie. Według mnie i z tego co mówił szef serwisu Audi handlarz kupił od niego auto z pełną swiadomoscia i wiedzą że na rozrza nie udziela audi gwarancji czyli mieli wszyscy świadomość występowania jakiejś awarii która jak się okazało po powrocie do domu skutkowała całkowitą awarią silnika. Serwis Audi kazał rościć u Handlarza .
  Co w takim przypadku gdzie jak sądzę auto poza oficjalnym obrotem pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi działalność w konsekwencji wartość naprawy przewyższa znacząco wartość samochodu ( cena zakupu auta 4,4 tys Euro)
  Czy mam prawo żądać unieważnienia umowy lub naprawy samochodu zgodnie ze standardami Audi bądź zadośćuczynienia . Według Audi Polska auto jak najbardziej podlega naprawie gwarancyjnej ponieważ ma pełną historię i wszystkie naprawy były wykonywane w Audi.

 12. @KrzysiekW
  Niejasne pozostaje, z kim zawarł Pan umowę kupna-sprzedaży. Jeżeli z Autohausem a sam jest Pan konsumentem, umowne wykluczenie roszczeń z tytułu rękojmi jest nieważne i może Pan żądać naprawy a w przypadku odmowy samemu dokonać naprawy na koszt sprzedawcy lub odstąpić od umowy.
  Jeżeli Autohaus faktycznie pośredniczył w zawarciu umowy z innym konsumentem, sprzedawca odpowiada jedynie za zatajone wady. W ewentualnym procesie musiałby Pan udowodnić, że działający w imieniu sprzedawcy Autohaus zataił wspomniane przez Pana wady.

 13. Witam
  Auto zakupione w autokomisie. Wg sprzedającego w bardzo dobrym stanie i bez wad. Po przejechaniu 12 km przestalo jechać. Zostało zabrane przez autokomis w celu naprawy. Czy mozna zrezygnować odstąpić od zakupu?

 14. Witam. Dwa dni temu kupiłam samochód od osoby prywatnej, podczas powrotu do domu zapaliła się kontrolka z akumulatorem, więc postanowiłam się wybrać do mechanika ale 2km przed zapaliły mi się wszystkie kontrolki, auto zgasło i już nie ruszyło… Pan z ADAC powiedzial, że mam generator do wymiany. Co w takim przypadku? Jakie są moje prawa.

 15. Kilka dni temu pisałam o zakupie auta którym przejechalismy 12 km. I zepsuło się. Dziś mąż byl odebrac ” naprawione” auto do komisu.Przejechal 100 km i jedzie po niego laweta wyslana przez komis. Auto znowu padlo 😣
  Czy teraz w tej sytaucji możemy żądać oddania pieniędzy? Kazdy wyjazd po to auto to koszt 150 € musimy wydostać się z wyspy a to kosztuje.
  Jakie mamy prawa ?

 16. @ Gosia
  Jeżeli umowa wyklucza prawa z tytułu rękojmi, nie przysługują żadne roszczenia wobec sprzedawcy. Chyba że sprzedawca wiedział o tej wadzie (występowała już wcześniej) i ją zataił. Wtedy przysługują wszystkie opisane przeze mnie roszczenia. Przypuszczam, że generator był do tej pory sprawny, sprzedawcę nie musiał wiedzieć o wadzie.

 17. @ Anna
  Nie musi Pani godzić się na drugą próbę naprawy. Może Pani odstąpić od umowy, zwrócić auto, domagać się zwrotu ceny i odszkodowania.

 18. Witam. Bardzo proszę o poradę. Otóż, 15 czerwca tego roku kupiłem auto Nissan Qashqai w autokomisie w Niemczech.Po przejechaniu ok. 2500 – 3000 km, zepsuło się sprzęgło.A stało się w Polsce w dniu wyjazdu na urlop, czyli w drodze, 15 sierpnia (dwa miesiące od zakupu). Auto zostało odholowane do warsztatu. Na urlop pojechaliśmy innym autem. Po kilku dniach mechanik poinformował mnie, że sprzęgło jest do wymiany. Oczywiście zleciłem mu wymianę tego sprzęgła. Po następnych kilku dniach mechanik zadzwonił do mnie z informacją, że w czasie jazdy próbnej słyszał stukanie w podwoziu.Po sprawdzeniu okazało się,że to drążki stabilizatora. Również zleciłem wymianę. Po powrocie do pracy (w Niemczech) w dokumentach TÜV w uwagach znalazłem zalecenie wymiany drążków stabilizatora. Zaznaczam ,że TÜV był robiony przed sprzedażą dla mnie auta. Czy teraz po naprawie auta ja mogę dopominać się zwrotu kosztów, czy w tym wypadku warunki gwarancji zostały jakby przerwane?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *