Nota prawna

Podmiot odpowiedzialny

Właścicielem serwisu jest Kamil Gwóźdź, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu, ul. Deszczowa 14/8, 53-024 Wrocław.

  • Tel.: +48 (71) 725 64 24
  • E-Mail: info@anwalt.net.pl
  • NIP: 8992588241
  • REGON: 020892968

Odpowiedzialność za treści

Umieszczone na stronie treści przedstawiają jedynie ogólnie stan prawny i nie mogą zastąpić porady prawnej w konkretnym przypadku. Właściciel serwisu i autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność.

Odpowiedzialność za linki

Zalinkowane strony zostały w chwili umieszczenia linku sprawdzone pod kątem ich zgodności z prawem. Nie stwierdzono przy tym treści niezgodnych z prawem. Ciągła kontrola zalinkowanych stron bez konkretnych wskazówek na naruszenie prawa przekracza granice możności wymagania. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa usuniemy niezwłocznie linki tego rodzaju. Dalej idąca odpowiedzialność jest wykluczona.