Koronawirus i zamknięcie granic a delegowanie pracowników do Niemiec

13 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia osoby wjeżdżające do kraju mają obowiązek podać swoje miejsce zamieszkania lub pobytu w kraju oraz numer telefonu do kontaktu. § 2 ust. 2 pkt. 2 wprowadza ponadto obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla tych osób.

Czy pracownicy delegowani do Niemiec, którzy jedynie na krótki okres wracają do Polski i mają zamiar kontynuować pracę w Niemczech, również podlegają obowiązkowi kwarantanny? Kwarantanna faktycznie uniemożliwiałaby tym pracownikom dalsze świadczenie pracy w Niemczech.

§ 2 ust. 5 rozporządzenia przewiduje następujący wyjątek od zasady kwarantanny:

Obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

Można przyjąć wykładnię, według której każde przekroczenie granicy stanowi dla pracownika delegowanego czynność zawodową jako podróż do miejsca świadczenia pracy. W tym przypadku każdy pracownik świadczący regularnie pracę w Niemczech byłby zwolniony z obowiązku kwarantanny.

Możliwa jest również wąska wykładnia tego przepisu, według której tylko pracownicy, dla których już samo przekroczenie granicy stanowi czas pracy jako taki, są zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Jedyną grupą zawodową, dla której już samo przekroczenia granicy stanowi czas pracy, byliby prawdopodobnie zawodowi kierowcy pojazdów przekraczających granicę.

Zwrot „w tym będący kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym“ wskazuje na przykładowy charakter tej grupy zawodowej. Nie jest to więc jedyna grupa zawodowa zwolniona z obowiązku kwarantanny, przepis musi obejmować także jakieś inne grupy zawodowe. Wąska wykładnia przepisu kłóciłaby się z jedynie przykładowym charakterem grupy kierowców zawodowych.

Ponadto tak poważne ograniczenie konstytucyjnej zasada wolności poruszania się (art. 52 Konstytucji RP) wymagałoby wyraźnego przepisu ograniczającego tę wolność. Przepis jest co najmniej dwuznaczny, jego zgodna z Konstytucją wykładnia wymaga przyjęcia, że zwolnienie z obowiązku kwarantanny obejmuje wszystkich pracowników, dla których przekroczenie granicy pozostaje w jakimkolwiek związku z pracą świadczoną za granicą.

Reasumując: Według obowiązujących przepisów pracownicy delegowani do Niemiec mogą nadal przekraczać granicę bez obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie.

Najbliższe dni pokażą, czy służby graniczne i sanitarne w ten sam sposób interpretują przepisy rozporządzenia.

Update 27.03.2020: Od 27.03.2020 obowiązuje nowe rozporządzenie. Pracownicy świadczący na co dzień pracę w Niemczech muszą przy przekroczeniu polskiej granicy poddać sie kwarantannie.

2 myśli w temacie “Koronawirus i zamknięcie granic a delegowanie pracowników do Niemiec

  1. Witam, czy ktoś już w praktyce próbował w/w tematu? Jestem kierownikiem na budowie w Niemczech i wracam do PL co tydzień. Pozdrawiam

  2. -to bardzo slaby pomysl, tydzien pracy , a potem 2-tygodnie kwarantanny . Juz teraz niemiecki pracodawca wspiera mnie niemieckimi pracownikami, bo moja zaloga to 40% stanu , reszta siedzi na zwolnieniu L -4 . Jesli tak zostanie to te 40% tez zjedzie do polski na kwarantanne , a pracodawca zastapi ich swoimi i to bedzie koniec oddelegowania , zostaje bezrobocie, albo srednia krajowa w” polsce”

    piekny scenariusz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *