Linki

Internetowy system aktów prawnych Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Bundesministerium für Justiz): http://www.gesetze-im-internet.de

Monitor Federalny (Bundesanzeiger) w wersji elektronicznej: www.bundesanzeiger.de

Rejestr przedsiębiorców (Unternehmensregister): www.unternehmensregister.de

Ogłoszenia o postępowaniach upadłościowych (Insolvenzbekanntmachungen): www.insolvenzbekanntmachungen.de

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht): http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen.html

Orzeczenia Trybunału Federalnego (Bundesgerichtshof): http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288

Orzeczenia sądów społecznych (Sozialgerichte): https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/index.php

Orzeczenia Federalnego Trybunału Finansowego (Finanzgerichtshof): http://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online

Składanie wniosków o wydanie nakazu zapłaty przez Internet (Online-Mahnantrag): www.online-mahnantrag.de

Wyszukiwarka adwokatów na stronie internetowej Federalnej Izby Adwokackiej (Bundesrechtsanwaltskammer): http://www.rechtsanwaltsregister.org/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Baza danych tłumaczy przysięgłych (Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank): http://www.justiz-dolmetscher.de