Nota prawna

Podmiot odpowiedzialny

Właścicielem serwisu i administratorem danych jest Kamil Gwóźdź, Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz, Niemcy.

  • Tel.: +49 (0) 3581 38 94 03
  • E-Mail: info@anwalt.net.pl
  • Ust-IdNr.: DE273326425

Odpowiedzialność za treści

Umieszczone na stronie treści przedstawiają jedynie ogólnie stan prawny i nie mogą zastąpić porady prawnej w konkretnym przypadku. Właściciel serwisu i autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność.

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy jedynie dane osobowe przekazane przez użytkownika. Korzystanie ze strony nie wymaga zasadniczo przekazania jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku rejestracji użytkownika konieczne jest podanie adresu e-mailowego użytkownika.

Cele przetwarzania danych

Ww. dane przetwarzamy jedynie w celach komunikacji z użytkownikami i zapewnienia funcjonowania strony.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a do f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ewentualnie obowiązujące przepisy krajowe.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Dane użytkownika są przekazywane osobom trzecim tylko, jeżeli użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przekazanie tych danych.

Wyjątkowo dane użytkownika są przekazywane bez jego wyraźnej zgody w ramach usługi Google Analytics. Bliższe informacje na temat usługi Google Analytics znajdą Państwo w dalszej części niniejszej informacji o ochronie danych.

Terminy usuwania danych

Dane użytkownika są usuwane z upływem okresu ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa podatkowego i handlowego, o ile użytkownik nie zgodził się wyraźnie na ich dalsze przetwarzanie.

Prawa użytkownika

Użytkownik może domagać się informacji o swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia. Użytkownik może ograniczyć przetwarzanie danych. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu. Użytkownik może domagać się wydania dotyczących go danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego sobie lub osobie trzeciej.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie narusza dopuszczalności czynności przetwarzania danych dokonanych przed jej cofnięciem.

Użytkownik może złożyć skargę na sposób przetwarzania przez nas danych do organów nadzorczych, przykładowo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (https://www.giodo.gov.pl).

Wykluczenie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy profilowania.

Linki

Zalinkowane strony zostały w chwili umieszczenia linku sprawdzone pod kątem ich zgodności z prawem. Nie stwierdzono przy tym treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola zalinkowanych stron bez konkretnych wskazówek na naruszenie prawa przekracza granice możności wymagania. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa usuniemy niezwłocznie linki tego rodzaju. Wykluczamy dalej idącą odpowiedzialność za treści zalinkowanych stron.

Cookies

Ta strona internetowa wykorzystuje cookies, tzn. małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Pliki cookie ułatwiają i zwiększają bezpieczeństwo korzystanie ze strony oraz służą celom statystycznym. Część plików cookie pozostaje na komputerze także po zakończeniu sesji i umożliwia rozpoznanie komputera użytkownika przy kolejnych odwiedzinach. Użytkownik może ograniczyć lub wykluczyć otrzymywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy użytkowania Internetu firmy Google LLC (zwanej dalej Google). Jest to niezbędne do prawnie uzasadnionych celów polegających na analizie zachowania użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych).

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje o użytkowaniu strony generowane przez plik cookie są zasadniczo przekazywane do serwera w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Nasza strona anonimizuje adres IP, tzn. adres IP zostaje wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczy. Jedynie w wyjątkowych przypadkach przekazywany jest do serwerów Googla w Stanach Zjednoczonych pełny adres IP, który dopiero tam zostaje skrócony.

Google korzysta z tych informacji na nasze zlecenie w celu dokonania analizy użytkowania strony internetowej, sporządzania raportów aktywności internetowej i świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i aktywnością internetową. Adresy IP przekazywane w ramach Google Analitics przez przeglądarkę użytkownika nie są łączone z innymi danymi Googla.

Prosimy o bliższe zapoznanie się z warunkami korzystania z Google Analytics na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Użytkownik może przez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce zablokować zapisywanie plików cookie. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie i przesyłanie danych (wraz z adresem IP) przez pliki cookie do Googla przez pobranie i zainstalowanie następującego dodatku do przeglądarki:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Google usuwa osobiste dane użytkownika najpóźniej po 14 miesiącach.

Google zapewnia przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych przez udział w Privacy Shield Framework:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI