Opodatkowanie spółek kapitałowych i wspólników

1363895641_28I) Opodatkowanie spółki                                                                                                       Spółki kapitałowe w Niemczech podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (Körperschaftssteuer) wynosi 15 %. Ponadto spółka płaci na rzecz gminy, w której znajduje się jej siedziba podatek od prowadzenie działalności gospodarczej (Gewerbesteuer). Wysokość podatku różni się w pojedynczych gminach i wynosi od 7 % – 17 %, w gminach wiejskich podatek jest regularnie niższy, w gminach miejskich wyższy. 

II) Opodatkowanie wspólników                                                                                             a) Krajowych                                                                                                                         Wspólnicy mogą wybierać między podatkiem liniowym w wysokości 25 % od dywidendy lub opodatkowaniem na zasadach ogólnych.

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podstawę opodatkowania stanowi jedynie 60 % od dywidendy. Podatnik dodaje w takim przypadku 60 % od uzyskanej dywidendy do swych pozostałych dochodów i odprowadza podatek od tak uzyskanej sumy dochodów. Osoby fizyczne płacą od 14 % do 45 % podatku dochodowego. Wolne od podatku są dochody do 8.004,- EUR rocznie, do 16.008,- EUR w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

b) Zagranicznych                                                                                                                     Jeżeli wspólnikiem jest osoba zamieszkała lub posiadająca siedzibę w Polsce zastosowanie znajduje Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec (dalej „Umowa”).

Zgodnie z art. 10 ust 2 Umowy spółki kapitałowe posiadające co najmniej 10 % udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendy płacą 5 % podatku od dywidendy w Niemczech i podlegają ponadto opodatkowaniu w Polsce.

Wszystkie inne osoby – w tym osoby fizyczne – płacą 15 % podatku od dywidendy w Niemczech i podlegają ponadto opodatkowaniu w Polsce.

Od podatku należnego w Polsce odlicza się w obydwu przypadkach kwotę podatku zapłaconego już w Niemczech.

Podstawy prawne: Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, Körperschaftssteuergesetz, Einkommenssteuergesetz