Nowy układ zbiorowy iGZ-DGB

Stosowanie układów zbiorowych w pracy tymczasowej

Firmy delegujące pracowników tymczasowych do Niemiec mogą stosować zasadę equal treatment (pracownikom delegowanym przysługują takie same prawa jak stałemu personelowi pracodawcy użytkownika, dotyczy to w szczególności składników i wysokości wynagrodzenia) albo układy zbiorowe dla pracy tymczasowej. Układy przewidują regularnie niższe stawki wynagrodzenia i znajdują dlatego powszechne zastosowanie zarówno u niemieckich jak i zagranicznych agencji pracy tymczasowej delegujących swoich pracowników tymczasowych do Niemiec. Zastosowanie układu zbiorowego nie wymaga od agencji przystąpienia do stowarzyszenia pracodawców, wystarczające jest odwołanie się do zapisów układu w umowie o pracę tymczasową i o użyczenie pracowników.

Czytaj dalej «Nowy układ zbiorowy…»

Odstąpienie od umowy kredytu samochodowego

Ustawodawca niemiecki nakłada na podmioty świadczące usługi bankowe szereg obowiązków informacyjnych. Obowiązki te obejmują w szczególności konieczność prawidłowego pouczenia klienta konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy kredytu. Prawidłowo pouczony klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy. W przypadku nieprawidłowego pouczenia termin ten nie rozpoczyna biegu, tzn. odstąpienie od umowy jest teoretycznie możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych nawet lata po jej zawarciu (więcej o wyjątkach od tej zasady w dalszej części opracowania). Przepisy regulujące obowiązek informacyjny pozostawiały zawsze szereg wątpliwości i wielokrotnie się zmieniały. Banki musiały ponadto uwzględniać bogate orzecznictwo dotyczące tej materii. Ich pouczenia o prawie do odstąpienia są dlatego w wielu przypadkach nieprawidłowe. Szacuje się, że nawet 50% umów kredytowych nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub informuje w nieprawidłowy sposób.

Czytaj dalej «Odstąpienie od umowy…»

Pozew zbiorowy przeciwko VW przed Oberlandesgerichtem Braunschweig (afera spalinowa)

W latach 2009 do 2015 koncern Volkswagen AG oferował między innymi pojazdy wyposażone w silniki diesla typu EA 189. Silniki były montowane w pojazdach marek należących do koncernu, przykładowo VG Golf, Audi A4, Skoda Octavia, Seat Ibiza, i nosiły nazwę handlową 1.2 TDI, 1.6 TDI lub 2.0 TDI.

W listopadzie 2018 r. stowarzyszenie konsumentów VZBV złożyło pozew zbiorowy przeciwko Volkswagen AG przed Oberlandesgerichtem Braunschweig (Wyższy Sąd Krajowy w Brunszwiku, sygn. akt 4 MK 1/18). Celem pozwu jest stwierdzenie, że VW przez wprowadzenie w błąd klientów celowo i z naruszeniem zasad współżycia społecznego wyrządził im szkodę, za którą ponosi odpowiedzialność.

Osoby poszkodowane mogą jeszcze do 30 września 2019 r. przyłączyć się do pozwu zbiorowego. Odpowiednie formularze z wskazówkami dotyczącymi ich wypełnienia można pobrać na stronie Bundesjustizamtu (Federalne Biuro Wymiaru Sprawiedliwości):

Czytaj dalej «Pozew zbiorowy przeciwko…»

Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych wchodzi w życie

7 czerwca 2019 r. Bundestag uchwalił Ustawę o imigracji pracowników wykwalifikowanych (Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dalej: FachEinG). Proces legislacyjny nadal trwa. Bundesrat, tj. druga izba reprezentująca interesy niemieckich krajów związkowych, uważa, że ustawa wymaga jej zgody. W każdym przypadku konieczne są jeszcze podpis prezydenta i ogłoszenie ustawy. Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia siódmego miesiąca od daty jej ogłoszenia (art. 33 ust. 1 FachEinG), więc z pewnością nie przed 1 lutym 2020 r., raczej dwa, trzy miesiące później.

Cele ustawodawcy

Według uzasadnienia projektu ustawy brakuje w Niemczech wykwalifikowanych pracowników. Bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie, pracodawcy nie mogą obsadzić około 1,2 miliona wolnych miejsc pracy. Nie można już liczyć na znaczący przypływ pracowników z krajów Unii Europejskiej, należy dlatego ułatwić możliwość pozyskiwania wiz pracowniczych przez pracowników z krajów trzecich.

Czytaj dalej «Fachkräfteeinwanderungsgesetz»

1. stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowa Ustawa o opakowaniach (VerpackG)

Nowa Ustawa o opakowaniach wchodzi w życie
1. stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowa Ustawa o opakowaniach (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen; zwana dalej również: VerpackG). Ustawa przewiduje szereg nowych obowiązków dla podmiotów wprowadzających na rynek niemiecki towary w opakowaniach.

Definicja opakowania (§ 3 VerpackG)
Ustawa obejmuje opakowania wszelkiego rodzaju, między innymi opakowania sprzedażowe (Verkaufsverpackungen, opakowania, w które towar pakuje już jego producent) i opakowania wysyłkowe (Versandverpackungen, opakowania, w które towar pakuje dopiero sprzedawca wysyłkowy jako drugie opakowanie obok opakowania sprzedażowego). Czytaj dalej «1. stycznia 2019…»

Kindergeld od 2018 r. tylko za 6 miesięcy wstecz

Zgodnie z nowym § 66 ust. 3 EStG (Einkommenssteuergesetz, niemiecka ustawa o podatku dochodowym) Kindergeld zawnioskowany po 31.12.2017 przysługuje już tylko za 6 miesięcy wstecz licząc od miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Szczególnie dotkliwe skutki ma ta zmiany dla osób nie mieszkających w Niemczech i opierających swoje prawo do Kindergeldu jedynie na podleganiu pod nieograniczony obowiązek podatkowy na wniosek (unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag, § 1 ust. 3 EStG). Takie osoby to przykładowo pracownicy delegowani do pracy w Niemczech, pracownicy przygraniczni czy przedsiębiorcy uzyskujący dochody z zakładów położonych na terenie Niemiec. Czytaj dalej «Kindergeld od 2018…»

Cena podstawowa (Grundpreis)

Nieprawidłowo podana cena podstawowa (Grundpreis) lub jej całkowity brak to jeden z najczęstszych zarzutów pod adresem sprzedawców internetowych działających na rynku niemieckim. Obowiązek podawania ceny podstawowej wynika z przepisów Rozporządzenia o cenach (Preisangabenverordnung, dalej w skrócie: PAngV).

Jakie produkty wymagają podania ceny podstawowej?

Obowiązek podania ceny podstawowej obejmuje zgodnie z § 2 ust. 1 PAngV

  • towary w opakowaniach gotowych (Fertigverpackung), przykładowo cukier w zaklejonym papierowym opakowaniu,
  • towary w opakowaniach otwartych (offene Packungen), przykładowo warzywa w otwartej szalce,
  • jednostki sprzedaży bez opakowania (Verkaufseinheiten ohne Umhüllung), przykładowo kable, tkaniny, płytki podłogowe,

Czytaj dalej «Cena podstawowa (Grundpreis)»

Zgłoszenie pracowników delegowanych w Urzędzie Celnym – Zmiany od 01.07.2017 r.

Wstęp

Polskie firmy delegujące pracowników do pracy w Niemczech są w wielu przypadkach zobowiązane do zgłoszenia tych pracowników w niemieckim Urzędzie Celnym (Zollverwaltung). Obowiązek zgłoszeniowy przewidują Ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz, w skrócie: MiLoG), Ustawa o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmerentsendegesetz, w skrócie: AEntG) oraz Ustawa o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, w skrócie: AÜG). Czytaj dalej «Zgłoszenie pracowników delegowanych…»

Wypadek przy pracy

Pojęcie wypadku przy pracy

„Wypadek przy pracy to wypadek, który poniosła osoba ubezpieczona w ramach wykonywania czynności podlegających ubezpieczeniu. Wypadek to czasowo ograniczone, oddziałujące z zewnątrz na ciało zdarzenie, prowadzące do uszkodzenia ciała lub do śmierci” (§ 8 ust. 1 Siódmej Księgi Kodeksu Socjalnego, Sozialgesetzbuch VII, w skrócie: SGB VII).

Osoby ubezpieczone to przede wszystkim pracownicy, za których pracodawca odprowadza składki do ubezpieczenia wypadkowego (Unfallversicherung). Ubezpieczenie wypadkowe jest ubezpieczeniem obowiązkowym, każdy pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania w tym zakresie składek za swych pracowników. Czytaj dalej «Wypadek przy pracy»

Nowe obowiązki informacyjne od 01.02.2017 w związku z alternatywnymi sposobami zażegnywania sporów z udziałem konsumentów

Podstawa prawna

01.02.2017 wchodzą w życie §§ 36 i 37 Ustawy o alternatywnych sposobach zażegnywania sporów z udziałem konsumentów (Verbraucherstreitbeilegungs-gesetz, w skrócie: VSBG). Przepisy te wprowadzają nowe obowiązki informacyjne dla przedsiębiorców utrzymujących stronę internetową lub stosujących ogólne warunki handlowe wobec konsumentów.

Ogólny obowiązek informacyjny (§ 36 VSBG)

Przedsiębiorca, który 31 grudnia roku poprzedniego zatrudniał 11 lub więcej pracowników, jest zobowiązany do informowania na swojej stronie internetowej i w ogólnych warunkach handlowych o gotowości do udziału w alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów z udziałem konsumentów przed konsumenckim biurem mediacyjnym (Verbraucherschlichtungsstelle). Przedsiębiorcy zatrudniający 10 lub mniej pracowników są z tego obowiązku zwolnieni, mogą jednak oczywiście dobrowolnie informować klientów. Czytaj dalej «Nowe obowiązki informacyjne…»