Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych wchodzi w życie

7 czerwca 2019 r. Bundestag uchwalił Ustawę o imigracji pracowników wykwalifikowanych (Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dalej: FachEinG). Proces legislacyjny nadal trwa. Bundesrat, tj. druga izba reprezentująca interesy niemieckich krajów związkowych, uważa, że ustawa wymaga jej zgody. W każdym przypadku konieczne są jeszcze podpis prezydenta i ogłoszenie ustawy. Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia siódmego miesiąca od daty jej ogłoszenia (art. 33 ust. 1 FachEinG), więc z pewnością nie przed 1 lutym 2020 r., raczej dwa, trzy miesiące później.

Cele ustawodawcy

Według uzasadnienia projektu ustawy brakuje w Niemczech wykwalifikowanych pracowników. Bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie, pracodawcy nie mogą obsadzić około 1,2 miliona wolnych miejsc pracy. Nie można już liczyć na znaczący przypływ pracowników z krajów Unii Europejskiej, należy dlatego ułatwić możliwość pozyskiwania wiz pracowniczych przez pracowników z krajów trzecich.

Czytaj dalej «Fachkräfteeinwanderungsgesetz»

Wypadek przy pracy

Pojęcie wypadku przy pracy

„Wypadek przy pracy to wypadek, który poniosła osoba ubezpieczona w ramach wykonywania czynności podlegających ubezpieczeniu. Wypadek to czasowo ograniczone, oddziałujące z zewnątrz na ciało zdarzenie, prowadzące do uszkodzenia ciała lub do śmierci” (§ 8 ust. 1 Siódmej Księgi Kodeksu Socjalnego, Sozialgesetzbuch VII, w skrócie: SGB VII).

Osoby ubezpieczone to przede wszystkim pracownicy, za których pracodawca odprowadza składki do ubezpieczenia wypadkowego (Unfallversicherung). Ubezpieczenie wypadkowe jest ubezpieczeniem obowiązkowym, każdy pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania w tym zakresie składek za swych pracowników. Czytaj dalej «Wypadek przy pracy»

Zmiany w ustawie o pracy tymczasowej od 1 kwietnia 2017 r.

arbeit1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie następujące zmiany w niemieckiej Ustawie o pracy tymczasowej (Arbeitnehmer-überlassungsgesetz, w skrócie: AÜG):

Maksymalny okres użyczenia na rzecz jednego pracodawcy użytkownika

Dotychczas niemieckie przepisy nie regulowały w żaden sposób długości okresu użyczenia pracownika tymczasowego. Nowelizacja ustawy skraca ten okres do maksymalnie 18 miesięcy u jednego pracodawcy użytkownika. Sam okres zatrudnienia u danego pracodawcy nie podlega przy tym nadal żadnym ograniczeniom, nie można jedynie użyczać pracownika jednemu pracodawcy użytkownikowi przez okres dłuższy niż 18 miesięcy.

Ewentualne okresy użyczenia przed wejściem w życie ustawy, więc przez 1 kwietnia 2017 r., nie będą brane pod uwagę. 18-miesięczny okres rozpocznie więc bieg najwcześniej 1 kwietnia 2017 r. a zakaz dłuższego użyczania pracownika będzie miał praktyczne skutki najwcześniej z końcem września 2018 r. Czytaj dalej «Zmiany w ustawie…»

Obowiązki polskiego przewoźnika drogowego w związku z wprowadzeniem płacy minimalnej w Niemczech

1363894981_Delivery

Ustawa o płacy minimalnej

1 stycznia 2015 r. weszła w Niemczech w życie ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz, w skrócie: MiLoG). Od tej daty przysługuje wszystkim pracownikom świadczącym pracę w Niemczech – z nielicznymi nieistotnymi dla poruszonych tutaj kwestii wyjątkami – minimalne wynagrodzenie w wysokości 8,50 € brutto za godzinę. Zgodnie z § 20 MiLoG płaca minimalna przysługuje także pracownikom firm zagranicznych świadczących pracę w Niemczech.

Jakie obowiązki nakłada ustawa na pracodawców?

Wynagrodzenie minimalne

Pracownikowi przysługuje płaca minimalna w wysokości 8,50 € brutto za godzinę. W przypadku kierowców do czasu pracy zaliczamy według orzecznictwa: Czytaj dalej «Obowiązki polskiego przewoźnika…»

Wybrane aspekty prawne świadczenia usług opieki domowej w Niemczech przez polskie firmy

1363982368_peopleWstęp

Niemiecki rynek opieki domowej obsługiwany jest w dużej mierze także przez polskie firmy. Standardowy model świadczenia tych usług wygląda następująco: Agencja opieki domowej współpracuje z niemieckim pośrednikiem, który stara się o pozyskanie klientów i pośredniczy w kontaktach między klientem, opiekunką i agencją. Agencja zawiera z klientem umowę o świadczenie usług (Dienstleistungsvertrag), na podstawie której zobowiązuje się do świadczenie usług pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i opieki nad osobami starszymi w zamian za stosowne wynagrodzenie. Zatrudniona przez agencję opiekunka wysyłana jest w podróż służbową do Niemiec, otrzymuje polską płacę minimalną oraz do pewnej wysokości nieoskładkowane i nieopodatkowane diety. Opiekunka mieszka w gospodarstwie domowym klienta i pozostaje właściwie przez cały czas pobytu w stałej gotowości do świadczenia pracy.

Płaca minimalna w Niemczech od 1 stycznia 2015 r.

Płaca minimalna w wysokości 8,50 EUR za godzinę przysługuje także opiekunkom zatrudnionym w polskiej firmie i świadczącym pracę w Niemczech. Czytaj dalej «Wybrane aspekty prawne…»

Powszechna płaca minimalna w Niemczech od 1 stycznia 2015 r.

1363895648_03I) Ustawa o płacy minimalnej

1 stycznia 2015 r. wchodzi w Niemczech w życie ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz, w skrócie: MiLoG). Ustawa nie ogranicza już wcześniej obowiązujących regulacji dotyczących płacy minimalnej w niektórych branżach (praca tymczasowa, branża budowlana i inne). Ustawa uzupełnia je jedynie i obejmuje tym obowiązkiem także inne branże dotychczas nim nie objęte. Od daty wejścia w życie ustawy płaca minimalna przysługuje – z nielicznymi wyjątkami – wszystkim pracownikom świadczących pracę w Niemczech.

II) Wysokość stawki

Płaca minimalna wynosi 8,50 EUR brutto za godzinę (§ 1 ust. 2 MiLog). W przeciwieństwie do wielu innych dotychczasowych regulacji ustawa nie rozróżnia między wschodnimi i zachodnimi landami, stawka jest w całych Niemczech taka sama. Czytaj dalej «Powszechna płaca minimalna…»

Płace minimalne w Niemczech

1363895648_03I) Wprowadzenie

Prawo niemieckie nie przewiduje ogólnobranżowej płacy minimalnej, zapłaty minimalnego wynagrodzenie mogą domagać się jedynie pracownicy niektórych określonych branż. Stawki minimalne wynikają w większości przypadków z układów zbiorowych pracy uznanych za ogólnie obowiązujące (Allgemeinverbindlicherklärung). W niektórych branżach ustawodawca wybrał inną technikę legislacyjną i wydał rozporządzenia ustanawiające stawki minimalne. Każdemu pracownikowi świadczącemu pracę w danej branży na terytorium Republik Federalnej Niemiec przysługuje płaca minimalna przewidziana dla tej branży. W szczególności także pracodawcy zagraniczni – przykładowo z Polski – delegujący swych pracowników do Niemiec są zobowiązani do płacenia co najmniej stawek minimalnych w danej branży.

II) Branża budowlana (Baugewerbe)

Stawki minimalne wynagrodzenia wynikają z układu zbiorowego o płacy minimalnej w branży budowlanej (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe) i wynoszą aktualnie (wszystkie stawki godzinowe brutto): Czytaj dalej «Płace minimalne w…»

Rozmowa kwalifikacyjna

1363895281_free_for_jobPierwszym krokiem ku zawarciu nowej umowy o pracę jest zazwyczaj rozmowa kwalifikacyjna lub wypełnienie kwestionariusza przygotowanego przez ewentualnego przyszłego pracodawcę. Zarówno podczas rozmowy jak i przy wypełnianiu kwestionariusza osoba zainteresowana pracą może natknąć się na pytania, które z różnych względów są dla niej kłopotliwe i nie chciałaby dlatego udzielać na nie odpowiedzi. Z drugiej strony brak udzielenia odpowiedzi mógłby obniżyć szanse takiej osoby na przyjęcie do danej pracy. Orzecznictwo niemieckie zauważyło ten problem i rozwiązało go przyznając pracownikowi w niektórych przypadkach tak zwane prawo do kłamstwa. To znaczy, jeżeli pracodawca zada niedozwolone pytanie, kandydat może odpowiadając na nie skłamać i nie musi obawiać się z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. Czytaj dalej «Rozmowa kwalifikacyjna»

Zawarcie umowy o pracę

1363895026_RegisterZawarcie umowy o prace nie wymaga dochowania formy pisemnej, wiążąca jest także umowa zawarta w formie ustnej. Pracodawca jest jednak zobowiązany do pisemnego potwierdzenia warunków umowy w terminie jednego miesiąca od daty rozpoczęcia wykonywania pracy (§ 1 Nachweisgesetz, Ustawa o potwierdzeniu warunków umowy o pracę). Potwierdzenie warunków winno co najmniej zawierać  Czytaj dalej «Zawarcie umowy o…»

Zawarcie umowy o pracę na czas próbny / czas określony

Ustawodawca niemiecki wychodzi z założenia, że zasadniczo umowy o pracę powinny być zawierane na czas nieokreślony. Umowy zawarte na czas określony wywierają na pracownikach zbyt wysoką presję związaną z możliwością nieprzedłużenia takiej umowy i powinny dlatego znajdywać zastosowanie jedynie w wyjątkowych sytuacjach.  Czytaj dalej «Zawarcie umowy o…»