Wypadek przy pracy

Pojęcie wypadku przy pracy

„Wypadek przy pracy to wypadek, który poniosła osoba ubezpieczona w ramach wykonywania czynności podlegających ubezpieczeniu. Wypadek to czasowo ograniczone, oddziałujące z zewnątrz na ciało zdarzenie, prowadzące do uszkodzenia ciała lub do śmierci” (§ 8 ust. 1 Siódmej Księgi Kodeksu Socjalnego, Sozialgesetzbuch VII, w skrócie: SGB VII).

Osoby ubezpieczone to przede wszystkim pracownicy, za których pracodawca odprowadza składki do ubezpieczenia wypadkowego (Unfallversicherung). Ubezpieczenie wypadkowe jest ubezpieczeniem obowiązkowym, każdy pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania w tym zakresie składek za swych pracowników.

Czynności podlegające ubezpieczeniu to przede wszystkim czynność związane z wykonywaniem zadań pracowniczych przez pracownika. Ubezpieczenie obejmuje jednak także drogę do pracy i powrót pracownika do miejsca zamieszkania.

Ubezpieczenie nie obejmuje natomiast ogólnych ryzyk życiowych, przykładowo zawału serca pracownika w miejscu pracy wynikającego ze złego stanu zdrowia pracownika.

Roszczenia wobec kasy wypadkowej (Unfallversicherung)

Z tytyłu wypadku przy pracy pracownikowi przysługują w pierwszej kolejności roszczenie w stosunku do kasy wypadkowej. Każda branża posiada swoją własną kasę. Pracownicy budowlani są przykładowo ubezpieczeni w Berufsgenossenschaft Bau,  kierowcy i inni pracownicy branży logistycznej w Berufsgenossenschaft Verkehr a pracownicy rolni w Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Świadczenia kasy wypadkowej obejmują

  • pokrycie kosztów leczenia skutków wypadku i ewentualnej rehabilitacji
  • wypłatę części wynagrodzenia w trakcie leczenia i rehabilitacji (Verletztengeld)
  • rentę wypadkowa (Verletztenrente)
  • dopłaty do kosztów opieki w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu (Pflegegeld)
  • zasiłek pogrzebowy (Sterbegeld).

Przez pierwsze sześć tygodni niezdolności do pracy z tytułu wypadku pracownik otrzymuje nadal pełne wynagrodzenie od swojego pracodawcy. Od siódmego tygodnia niezdolności do pracy obowiązek ten przechodzi na kasę wypadkową. Kasa płaci jednak jedynie 80 % średniego wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy pracy przed wypadkiem.

Renta wypadkowa to stałe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu obniżającego jego zdolności zarobkowe (Erwerbsfähigkeit) o co najmniej 20 %. Wysokość renty jest uzależniona od rocznej kwoty zarobków pracownika przez wypadkiem oraz stopnia uszczerbku na zdrowiu. Przy rocznych zarobkach rzędu 22.000 EUR brutto i 20 %-owym uszczerbku na zdrowiu miesięczna renta wynosi około 250 EUR.

Wszystkie ww. świadczenia wypłaca w praktyce najczęściej kasa chorych (Krankenversicherung) – przykładowo AOK – w imieniu i na zlecenie kasy wypadkowej. Kasy rozliczają się wzajemnie z tych świadczeń, poszkodowany otrzymuje pieniądze jednak tylko od kasy chorych.

Roszczenia wobec pracodawcy lub innych pracowników

Ww. świadczenia kasy wypadkowej nie pokrywają całości szkody i nie obejmują zadośćuczynienia. Czy poszkodowany może dochodzić tych roszczeń od innych osób, w szczególności pracodawcy lub innych pracowników odpowiedzialnych za wypadek?

Niestety, zasadniczo nie ma takiej możliwości. Roszczenia wobec pracodawcy lub innych pracowników tego samego zakładu są wykluczone, o ile nie spowodowali oni wypadku umyślnie (§§ 104 i 105 SGB VII). Nawet w przypadkach rażącego niedbalstwa nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia wobec tych osób.

Roszczenia wobec osób trzecich

Jak wygląda stan prawny w sytuacji, w której szkodę wyrządziły osoby trzecie, przykładowo pracownicy świadczący pracę na tym samy placu budowy, ale zatrudnieni w innej firmie?

106 SGB VII wyklucza odpowiedzialność osób trzecich, o ile wykonują one przejściowo wspólnie z poszkodowanym te same zadania pracownicze. I tak pracownicy dwóch różnych firm budowlanych montujący to samo okno są wzajemnie zwolnieni z odpowiedzialności, jeżeli jeden z nich wyrządzi drugiemu przy wykonywaniu tego zadania jakąś szkodę. Według orzecznictwa również pracodawca sprawcy wypadku jest wówczas zwolniony z odpowiedzialności.

Inaczej przedstawia się sytuacje, jeżeli szkodę wyrządzi pracownik innej firmy świadczący całkowicie inną pracę na tej samej budowie, przykładowo kierowca ciężarówki, który potrącił naszego montera, kiedy ten był właśnie w drodze na przerwę obiadową. W tym przypadku poszkodowany może dochodzić dalszego odszkodowania i zadośćuczynienia od kierowcy i ewentualnie jego pracodawcy.

ZDJĘCIA: ŹRÓDŁO WWW.FLICKR.COM, LINK DO LICENCJI, 1) Men at work, LINK DO ZDJĘCIA, AUTOR: Felix5413, 2) rettmobil 2009, LINK DO ZDJĘCIA, AUTOR: mabi.photography

2 myśli w temacie “Wypadek przy pracy

  1. Miło, że wszystko zebrałeś w jednym miejscu. Ciekawe jest też to, że chronione są (poniekąd) osoby trzecie. Mógłbyś jeszcze dopisać jak wygląda krok po kroku zgłoszenie wypadku przy pracy, bo nie znalazłem tego nigdzie, a może okazać się to w przyszłości przydatne. Poza tym wiele osób ma z tym problemy. Pozadrawiam

  2. @Tobiasz
    Każda kasa ma własne formularze. Wystarczy bez dochowania szczególnej formy zgłosić wypadek w danej kasie, kasa prześle wszystkie dokumenty do wypełnienia i pytania odnośnie przebiegu i skutków wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *