Nowe obowiązki informacyjne od 01.02.2017 w związku z alternatywnymi sposobami zażegnywania sporów z udziałem konsumentów

Podstawa prawna

01.02.2017 wchodzą w życie §§ 36 i 37 Ustawy o alternatywnych sposobach zażegnywania sporów z udziałem konsumentów (Verbraucherstreitbeilegungs-gesetz, w skrócie: VSBG). Przepisy te wprowadzają nowe obowiązki informacyjne dla przedsiębiorców utrzymujących stronę internetową lub stosujących ogólne warunki handlowe wobec konsumentów.

Ogólny obowiązek informacyjny (§ 36 VSBG)

Przedsiębiorca, który 31 grudnia roku poprzedniego zatrudniał 11 lub więcej pracowników, jest zobowiązany do informowania na swojej stronie internetowej i w ogólnych warunkach handlowych o gotowości do udziału w alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów z udziałem konsumentów przed konsumenckim biurem mediacyjnym (Verbraucherschlichtungsstelle). Przedsiębiorcy zatrudniający 10 lub mniej pracowników są z tego obowiązku zwolnieni, mogą jednak oczywiście dobrowolnie informować klientów.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma zamiaru uczestniczyć w żadnym alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów, informacja powinna wyglądać następująco:

Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Informację należy umieścić w „Impressum“ strony internetowej, względnie w polu „Rechtliche Informationen des Verkäufers“ w przypadku sprzedaży przez E-Bay, oraz w ogólnych warunkach handlowych (Allgemeine Geschäftsbedingungen).

Jeżeli przedsiębiorca jest natomiast gotów do udziału w alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów, powinnien w następujący sposób informować o tym fakcie klientów:

Wir nehmen an Streitbeilegungsverfahren vor der folgenden Verbraucherschlichtungsstelle teil: (adres i strona internetowa właściwego konsumenckiego biura mediacyjnego).

Obowiązek informacyjny po powstaniu sporu (§ 37 VSBG)

Po powstaniu sporu z konsumentem przedsiębiorca jest w każdym przypadku – bez względu na ilość zatrudnianych pracowników, utrzymywanie strony interetowej lub stosowanie ogólnych warunków handlowych – zobowiązany do poinformowania klienta w formie tekstowej (przykłądowo przez email) o właściwym konsumenckim biurze mediacyjnym oraz o gotowości do udziału w alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów lub jej braku.

W przypadku braku udziału przedsiębiorca informuje w następujący sposób:

Zuständig für die vorliegende Streitigkeit wäre die folgende Verbraucherschlichtungsstelle: (adres i strona internetowa właściwego konsumenckiego biura mediacyjnego). Wir sind jedoch weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle oder anderen Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen.

W innym przypadku informacja powinna brzmieć:

Zuständig für die vorliegende Streitigkeit ist die folgende Verbraucherschlichtungsstelle: (adres i strona internetowa właściwego konsumenckiego biura mediacyjnego). Wir nehmen an Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teil.

Skutki prawne niedochowania nowych obowiązków informacyjnych

Niedochowanie ww. obowiązków informacyjnych może przede wszystkim skutkować otrzymaniem upomnienia (Abmahnung) od przedsiębiorstw konkurencyjnych lub uznanych stowarzyszeń przedsiębiorców (przykładowo IDO), koniecznością zobowiązania się do zaniechania dalszych naruszeń pod rygorem kary umownej oraz pokrycia kosztów zastępstwa adwokackiego strony przeciwnej.

ZDJĘCIE: ŹRÓDŁO WWW.FLICKR.COM, LINK DO LICENCJI, EBAY, LINK DO ZDJĘCIA, AUTOR: Mike Knell

Jeden komentarz do “Nowe obowiązki informacyjne od 01.02.2017 w związku z alternatywnymi sposobami zażegnywania sporów z udziałem konsumentów

  1. Dziękuję za ten artykuł. Jestem tłumaczem języka niemieckiego i właśnie miałam do przetłumaczenia na polski tekst, zawierający jedną z powyższych formułek. Dzięki temu artykułowi mogłam zrozumieć, po co w ogóle taka informacja jest zamieszczana i jak ją przetłumaczyć. Oczywiście terminologia prawnicza (niemiecka i jej polskie odpowiedniki), jaką tu znalazłam, jest dla mnie również bardzo cenna, gdyż nie mam wykształcenia prawniczego, tylko filologiczne.
    Pozdrawiam serdecznie

Możliwość komentowania została wyłączona.