Upomnienie (Abmahnung) przez IDO

1363983967_envelope-2Przedsiębiorcy oferujący towary za pośrednictwem Internetu, w szczególności przez portal aukcyjny Ebay, naruszający zasady uczciwej konkurencji, przykładowo przez oferowanie towarów bez prawidłowego pouczenia klienta o prawie do odstąpienia od umowy, muszą liczyć się z otrzymaniem upomnienia (Abmahnung). Podmiotem upominającym są zasadniczo inne przedsiębiorstwa działające w te samej branży, więc konkurenci.

Na naruszenie zasad uczciwej konkurencji mogą jednak zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2 Ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) powoływać się także prywatne stowarzyszenia skupiające znaczącą ilość przedsiębiorców działających w danej branży.

Jednym z takich stowarzyszeń posiadających według orzecznictwa wystarczającą ilość członków jest IDO Interessenverband für das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen e.V. z siedzibą w Leverkusen. IDO jest również jednym z najbardziej aktywnych stowarzyszeń tego rodzaju na rynku.

Upomnienia mogą dotyczyć wszystkich możliwych naruszeń zasad uczciwej konkurencji przy oferowaniu towarów i usług przez Internet, przede wszystkim IDO upomina jednak typowe naruszenia jak

  • brak lub nieprawidłowe pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (Widerrufsbelehrung),
  • brak wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Muster-Widerrufsformular),
  • niewystarczające dane w nocie prawnej (Impressum), przykładowo brak nazwiska sprzedającego,
  • brak informacji o prawach przysługujących klientowi z tytułu rękojmi (gesetzliche Mängelhaftung),
  • brak ceny podstawowej (Grundpreis) przy produktach sprzedawanych na wagę lub długość .

IDO domaga się zobowiązania do zaniechania przyszłych naruszeń pod rygorem kary umownej oraz pokrycia kosztów upomnienia.

Nie należy w żadnych przypadku ignorować pism od IDO. Wszystkie wezwania od IDO, z którymi miałem dotychczas w mojej praktyce adwokackiej do czynienia, była co najmniej częściowo uzasadnione. W przypadku braku reakcji ze strony upomnianego w wyznaczonym terminie IDO konsekwentnie dochodzi swych roszczeń przed sądem.

Nie należy jednak bez konsultacji z adwokatem podpisywać wzoru oświadczenia przygotowanego przez IDO. Jest ono regularnie zbyt daleko idące, w szczególności zawiera ono przyznanie się do winy oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów postępowania. W niektórych przypadkach naruszenia zgłaszane przez IDO nie zgadzają się co najmniej częściowo ze stanem faktycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *