Upomnienie (Abmahnung) przez IDO

1363983967_envelope-2Przedsiębiorcy oferujący towary za pośrednictwem Internetu, w szczególności przez portal aukcyjny Ebay, naruszający zasady uczciwej konkurencji, przykładowo przez oferowanie towarów bez prawidłowego pouczenia klienta o prawie do odstąpienia od umowy, muszą liczyć się z otrzymaniem upomnienia (Abmahnung). Podmiotem upominającym są zasadniczo inne przedsiębiorstwa działające w te samej branży, więc konkurenci.

Na naruszenie zasad uczciwej konkurencji mogą jednak zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2 Ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) powoływać się także prywatne stowarzyszenia skupiające znaczącą ilość przedsiębiorców działających w danej branży.

Jednym z takich stowarzyszeń posiadających według orzecznictwa wystarczającą ilość członków jest IDO Interessenverband für das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen e.V. z siedzibą w Leverkusen. IDO jest również jednym z najbardziej aktywnych stowarzyszeń tego rodzaju na rynku.

Upomnienia mogą dotyczyć wszystkich możliwych naruszeń zasad uczciwej konkurencji przy oferowaniu towarów i usług przez Internet, przede wszystkim IDO upomina jednak typowe naruszenia jak

  • brak lub nieprawidłowe pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (Widerrufsbelehrung),
  • brak wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Muster-Widerrufsformular),
  • niewystarczające dane w nocie prawnej (Impressum), przykładowo brak nazwiska sprzedającego,
  • brak informacji o prawach przysługujących klientowi z tytułu rękojmi (gesetzliche Mängelhaftung),
  • brak ceny podstawowej (Grundpreis) przy produktach sprzedawanych na wagę lub długość .

IDO domaga się zobowiązania do zaniechania przyszłych naruszeń pod rygorem kary umownej oraz pokrycia kosztów upomnienia.

Nie należy w żadnych przypadku ignorować pism od IDO. Wszystkie wezwania od IDO, z którymi miałem dotychczas w mojej praktyce adwokackiej do czynienia, była co najmniej częściowo uzasadnione. W przypadku braku reakcji ze strony upomnianego w wyznaczonym terminie IDO konsekwentnie dochodzi swych roszczeń przed sądem.

Nie należy jednak bez konsultacji z adwokatem podpisywać wzoru oświadczenia przygotowanego przez IDO. Jest ono regularnie zbyt daleko idące, w szczególności zawiera ono przyznanie się do winy oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów postępowania. W niektórych przypadkach naruszenia zgłaszane przez IDO nie zgadzają się co najmniej częściowo ze stanem faktycznym.