Czas pracy

1363894948_TimeRegularny czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie (§ 3 Arbeitszeitgesetz, Ustawa o czasie pracy). Czas pracy może przejściowo zostać wydłużony do 10 godzin dziennie, jeżeli zostanie on odpowiednio skrócony w innych dniach, tak że średni czas pracy w okresie wyrównawczym będzie wynosił nie więcej niż 8 godzin.  Czytaj dalej «Czas pracy»

Wynagrodzenie minimalne

1363895648_03W Republice Federalnej Niemiec nie obowiązuje ogólnobranżowe wynagrodzenie minimalne. Zasadniczo cena pracy podlega jedynie prawom rynku, tylko w niektórych branżach wynagrodzenie minimalne uzgodnione w ramach zbiorowych układów pracy obowiązuje ogólnie dla wszystkich pracowników danej branży. Wszystkie podane kwoty to stawki godzinowe brutto:  Czytaj dalej «Wynagrodzenie minimalne»

Urlop wypoczynkowy

1363982871_snowmanW przypadku 6-dniowego tygodnia pracy pracownikowi przysługują co najmniej 24 dni płatnego urlopu, w przypadku 5-dniowego tygodnia pracy 20 dni (§ 3 Bundesurlaubsgesetz, Federalna ustawa o urlopie wypoczynkowym).
Prawo do pełnego urlopu pracownik nabywa po 6 miesiącach pracy (§ 4 Bundesurlaubsgesetz). Wcześniej za każdy przepracowany miesiąc pracownik nabywa prawo do 1/12 rocznego wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Wynagrodzenie za czas urlopu odpowiada średniemu wynagrodzeniu w okresie ostatnich 13 tygodni przed rozpoczęciem urlopu (§ 11 Bundesurlaubsgesetz).

Podstawa prawna: Bundesurlaubsgesetz

Wynagrodzenie chorobowe

1363983169_pillWynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi przez pierwsze 6 tygodni niezdolności do pracy z powodu choroby (§ 3 Entgeltfortzahlungsgesetz, Ustawa o wypłacie wynagrodzenie za dni wolne od pracy i w przypadku choroby). Wysokość wynagrodzenia chorobowego odpowiada wysokości wynagrodzenia zasadniczego, które przysługiwałoby pracownikowi, gdyby był zdolny do pracy (§ 4 Entgeltfortzahlungsgesetz).  Czytaj dalej «Wynagrodzenie chorobowe»

Ciąża

Kobiety w ciąży mogą liczyć na następujące udogodnienia:
– Kobiety w ciąży nie muszą świadczyć uzgodnionej pracy, jeżeli przedłożą świadectwo lekarskie, z którego wynika, że dana praca narażałaby życie lub zdrowie kobiety lub płodu (§ 3 ust. 1 Mutterschutzgesetz, Ustawa o ochronie kobiet w ciąży).
– W okresie ostatnich sześciu tygodni przed planowanym terminem porodu kobiety w ciąży nie muszą w ogóle świadczyć uzgodnionej pracy (§ 3 ust. 2 Mutterschutzgesetz).  Czytaj dalej «Ciąża»

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
Okres wypowiedzenia umowy o pracę regulują w pierwszej linii przepisy niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB). Zgodnie z § 622 ust. 1 BGB stosunek pracy może zostać rozwiązany z 4-tygodniowym okresem wypowiedzenia do 15 dnia miesiąca lub do końca miesiąca. Okres wypowiedzenia przez pracodawcę przedłuża się w przypadku dłuższego stażu pracy pracownika od jednego miesiąca w przypadku co najmniej 2-letniego stażu pracy do nawet siedmiu miesięcy w przypadku 20-letniego stażu pracy (§ 622 ust. 2 BGB).  Czytaj dalej «Wypowiedzenie umowy o…»

Świadectwo pracy

1363983392_PatientFilePracownik po zakończeniu stosunku pracy może od byłego pracodawcy żądać wystawienia świadectwa pracy (§ 630 BGB). Świadectwo musi zawierać co najmniej dane o rodzaju i okresie wykonywanej pracy, a na żądanie pracownika także obiektywną ocenę świadczonej przez pracownika pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykorzystane w ramach tej oceny przez pracodawców sformułowania, często mają one dla wtajemniczonych całkowicie inne znaczenie, niż mogłoby to się wydawać na pierwszy rzut oka. Przykładowo sformułowanie, że pracownik starał się spełniać wszystkie wymagania (bemühte sich allen Anforderungen gerecht zu werden) oznacza, że nic mu nie wychodziło.