Wynagrodzenie chorobowe

1363983169_pillWynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi przez pierwsze 6 tygodni niezdolności do pracy z powodu choroby (§ 3 Entgeltfortzahlungsgesetz, Ustawa o wypłacie wynagrodzenie za dni wolne od pracy i w przypadku choroby). Wysokość wynagrodzenia chorobowego odpowiada wysokości wynagrodzenia zasadniczego, które przysługiwałoby pracownikowi, gdyby był zdolny do pracy (§ 4 Entgeltfortzahlungsgesetz). 

Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o swej niezdolności do pracy oraz w przypadku niezdolności trwającej dłużej niż trzy dni kalendarzowe do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy (§ 5 Entgeltfortzahlungsgesetz). Pracodawca może żądać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego także przed upływem trzech dni kalendarzowych i odmówić wypłaty wynagrodzenia chorobowego do chwili przedłożenia zaświadczenia (§ 7 Entgeltfortzahlungsgesetz).

Podstawa prawna: Entgeltfortzahlungsgesetz