Ciąża

Kobiety w ciąży mogą liczyć na następujące udogodnienia:
– Kobiety w ciąży nie muszą świadczyć uzgodnionej pracy, jeżeli przedłożą świadectwo lekarskie, z którego wynika, że dana praca narażałaby życie lub zdrowie kobiety lub płodu (§ 3 ust. 1 Mutterschutzgesetz, Ustawa o ochronie kobiet w ciąży).
– W okresie ostatnich sześciu tygodni przed planowanym terminem porodu kobiety w ciąży nie muszą w ogóle świadczyć uzgodnionej pracy (§ 3 ust. 2 Mutterschutzgesetz). 
– Kobiety w ciąży nie muszą świadczyć prac uciążliwych lub niebezpiecznych, szczególnie tych wymienionych w § 4 Mutterschutzgesetz.
– Kobiety po porodzie nie muszą w okresie 8 tygodni od daty porodu świadczyć uzgodnionej pracy (§ 6 Mutterschutzgesetz).
– We wszystkich ww. przypadkach kobiety zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia, odpowiadającego średniemu wynagrodzeniu z ostatnich 13 tygodni pracy (§§ 11, 13, 14 Mutterschutzgesetz).
– Pracodawca nie może w okresie trwania ciąży i do 4 miesięcy po porodzie wypowiedzieć umowy o pracę (§ 9 Mutterschutzgesetz).

Jedynym obowiązkiem kobiety w ciąży w stosunku do pracodawcy jest obowiązek niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o ciąży i przedłożenia na wezwanie pracodawcy stosownego zaświadczenia lekarskiego (§ 5 Mutterschutzgesetz).

Podstawa prawna: Mutterschutzgesetz