Czas pracy

1363894948_TimeRegularny czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie (§ 3 Arbeitszeitgesetz, Ustawa o czasie pracy). Czas pracy może przejściowo zostać wydłużony do 10 godzin dziennie, jeżeli zostanie on odpowiednio skrócony w innych dniach, tak że średni czas pracy w okresie wyrównawczym będzie wynosił nie więcej niż 8 godzin. 
Przerwy w pracy nie są wliczane do czasu pracy. W przypadku dłuższego niż 6-godzinnego czasu pracy przysługuje pracownikowi co najmniej 30-minutowa przerwa w pracy, w przypadku dłuższego niż 9-godzinowego czasu pracy przerwa musi wynosić co najmniej 45 minut (§ 4 Arbeitszeitgesetz).
Praca w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (od 8 do 11 dni w roku w uzależnieniu od Landu, w którym praca jest wykonywana) jest zasadniczo zabroniona (§ 9 Arbeitszeitgesetz, wyjątki w § 10).

Podstawa prawna: Arbeitszeitgesetz