Wynagrodzenie minimalne

1363895648_03W Republice Federalnej Niemiec nie obowiązuje ogólnobranżowe wynagrodzenie minimalne. Zasadniczo cena pracy podlega jedynie prawom rynku, tylko w niektórych branżach wynagrodzenie minimalne uzgodnione w ramach zbiorowych układów pracy obowiązuje ogólnie dla wszystkich pracowników danej branży. Wszystkie podane kwoty to stawki godzinowe brutto: 
– branża budowlana (od 10,00 EUR do 13,40 EUR w uzależnieniu od kwalifikacji i miejsca zatrudnienia)
– sprzątanie wnętrz (8,82 EUR w zachodnich Landach, 7,33 EUR we wschodnich Landach)                                                                                                                                  – gospodarka odpadami (8,33 EUR)- krycie dachów (11,00 EUR)                                             – instalacje elektryczne (9,80 EUR w zachodnich Landach, 8,65 EUR we wschodnich Landach)                                                                                                                                  – usługi malarskie i lakiernicze (w zachodnich Landach: 11,25 EUR dla pracowników z wykształceniem zawodowym, 9,50 EUR dla pomocników; we wschodnich Landach: 9,50 EUR dla wszystkich)                                                                                                                – opieka zdrowotna/ w prywatnych gospodarstwach domowych (8,75 EUR w zachodnich Landach 7,75 EUR we wschodnich Landach)                                                                                – pralnie świadczące usługi na rzecz klientów nie będących konsumentami (7,51 w zachodnich Landach, 6,36 we wschodnich Landach)                                                            – praca tymczasowa (7,89 EUR w zachodnich Landach, 7,01 EUR we wschodnich Landach)                                                                                                                                  – ochrona mienia i osób (od 6,53 EUR do 8,60 EUR).