Świadectwo pracy

1363983392_PatientFilePracownik po zakończeniu stosunku pracy może od byłego pracodawcy żądać wystawienia świadectwa pracy (§ 630 BGB). Świadectwo musi zawierać co najmniej dane o rodzaju i okresie wykonywanej pracy, a na żądanie pracownika także obiektywną ocenę świadczonej przez pracownika pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykorzystane w ramach tej oceny przez pracodawców sformułowania, często mają one dla wtajemniczonych całkowicie inne znaczenie, niż mogłoby to się wydawać na pierwszy rzut oka. Przykładowo sformułowanie, że pracownik starał się spełniać wszystkie wymagania (bemühte sich allen Anforderungen gerecht zu werden) oznacza, że nic mu nie wychodziło.