Zasiłek chorobowy w Niemczech

1363895648_03Przez pierwsze 6 tygodni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika pracodawca jest zobowiązany do dalszego płacenia wynagrodzenia (§ 3 Entgeltfortzahlungsgesetz). Od 7 tygodnia trwania niezdolności do pracy pracodawca zostaje zwolniony z tego obowiązku a pracownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego wobec kasy chorych (§ 44 Sozialgesetzbuch V).  W przeciwieństwie do wynagrodzenia chorobowego, które wynosi 100 % wcześniejszego średniego wynagrodzenia pracownika, zasiłek chorobowy nie przekracza 90 % kwoty wynagrodzenia netto. 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie trwania choroby, pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku płacenia wynagrodzenia chorobowego a pracownik może już przed upływem 6 tygodni domagać się wypłaty zasiłku chorobowego od kasy chorych. Rozwiązanie stosunku pracy po zachorowaniu pracownika nie ma wpływu na jego roszczenia wobec kasy chorych, wystarczające jest, aby pracownik w chwili zachorowania był jeszcze zatrudniony i był objęty ubezpieczeniem chorobowym (wyrok Krajowego Sądu Społecznego w Monachium z dnia 06.03.2008, sygn. akt L 4 KR 268/06).

W przypadku gdy niezdolność do pracy stwierdza lekarz niemiecki, pracownik nie musi troszczyć się o powiadomienie kasy chorych, uczyni to za niego lekarz. W przypadku jednak gdy niezdolność do pracy stwierdzi lekarz polski, pracownik powinien samodzielnie powiadomić kasę chorych. W przypadku braku powiadomienia kasa chorych ma prawo do odmowy wypłaty zasiłku chorobowego za okres do chwili wpłynięcia powiadomienia o niezdolności do pracy. Pracodawca niemiecki nie informuje kasy chorych o chorobie pracownika i nie jest też do tego zobowiązany. Aby nie utracić częściowo prawa do zasiłku należy dlatego w przypadku gdy niezdolność do pracy stwierdzi lekarz polski, samodzielnie zadbać o powiadomienie kasy chorych, jeżeli prognozowany okres trwania choroby przekracza 6 tygodni lub należy liczyć się z wcześniejszym zakończeniem stosunku pracy.

Podstawy prawne: Entgeltfortzahlungsgesetz, Sozialgesetzbuch V

Wyrok Sądu Społecznego w Monachium z sprawie L4 KR 268/06

55 myśli w temacie “Zasiłek chorobowy w Niemczech

  1. @Jakubiak
    Choroba nie chroni przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Ma Pan 3 tygodnie czasu na zaskarżenie wypowiedzenia do sądu pracy. Jeżeli pracodawca ma więcej niż 10 pracowników, Pana stosunek pracy podlega szczególnej ochronie i pracodawca będzie musiał przed sądem uzasadnić wypowiedzenie umowy. W ramach ewentualnej ugody przed sądem może Pan przy tym stażu pracy liczyć na odprawę w wysokości jednego do półtora miesięcznego wynagrodzenia brutto.

  2. Witam, obexnie jestem w ciąży. Przebywałam na zwolnieniach między,którymi były kilkudniowe luki. Wypłate dostawałam z firmy w całości. W styczniu dostałam list z pracy,je muszę dostarczyc zwolnienia do AOK. Zrobiłam to z opoznieniem. Dzisiaj dostałam list, je za okres 25.11 do 11.12 nie zostanie wyplacone Krankengeld. Nie rozumiem dlaczego skoro nie przebywałam dłużej jak 6 tyg na zwolnieniu

  3. @Kanila
    Pracodawca płaci przez 6 tygodni za tę samą chorobę. Jeżeli są przerwy w zwolnieniach, ale jest to ta sama choroba, sumujemy wszystkie okresy. Prawdopodobnie przekroczyła Pani w sumie 6 tygodni i obowiązek wypłaty świadczeń przeszedł na kasę chorych.

  4. Poinformowałem niemieckiego pracodawcę ze jestem chory w niedziele i ze w poniedziałek 2.03.2020 idę do lekarza,,, w poniedziałek stawił się u mnie w domu pracownik niemieckiej firmy z natychmiastowym wypowiedzeniem – nie przyjąłem. Przesłałem zwolnienie do 27.03 pracodawcy i do aok i do dnia dzisiejszego nie wypłacono mi chorobowego (ani pracodawca ani aok). Czy to zgodne z prawem??

  5. Witam , mam pytanie jestem na chorobowym od 19.05 pierwsze 6 tygodni placi pracodawca i to otrzymałam. Pracodawca dnia 15 lipca kazał wysłać papiery do AOK, czy zostanie wypłacony zasiłek jeśli zwolnienie zostało wysłane tak późno? I drugie pytanie brzmi , ile czasu kasa chorych ma na wypłacanie pieniędzy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *