Kindergeld od 2018 r. tylko za 6 miesięcy wstecz

Zgodnie z nowym § 66 ust. 3 EStG (Einkommenssteuergesetz, niemiecka ustawa o podatku dochodowym) Kindergeld zawnioskowany po 31.12.2017 przysługuje już tylko za 6 miesięcy wstecz licząc od miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Szczególnie dotkliwe skutki ma ta zmiany dla osób nie mieszkających w Niemczech i opierających swoje prawo do Kindergeldu jedynie na podleganiu pod nieograniczony obowiązek podatkowy na wniosek (unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag, § 1 ust. 3 EStG). Takie osoby to przykładowo pracownicy delegowani do pracy w Niemczech, pracownicy przygraniczni czy przedsiębiorcy uzyskujący dochody z zakładów położonych na terenie Niemiec. Czytaj dalej «Kindergeld od 2018…»

Kindergeld dla Polaków

Uwagi wstępne

Kindergeld to świadczenie pieniężne wypłacane przez Familienkasse (kasa świadzeń rodzinych) rodzicom wychowującym dzieci w wieku do lat 18, względnie 25 w przypadku kontynuowania nauki przez dziecko. Warunki oraz procedury uzyskania świadczenia regulują przede wszystkim §§ 62 do 78 niemieckiej Ustawy o podatku dochodowym (Einkommenssteuergesetz, w skrócie: EStG).

Osoby uprawnione

Kindergeld przysługuje zgodnie z § 62 ust. 1 EStG osobom

  • zamieszkałym lub przebywającym zazwyczaj na terytorium Niemiec
  • lub podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (unbeschränkte Steuerpflicht) w Niemczech.

Osoby zamieszkałe w Polsce i świadczące pracę lub prowadzące działalność w Niemczech podlegają zasadniczo jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (beschränkte Steuerpflicht) w Niemczech, a co za tym idzie, nie mają prawa do niemieckiego Kindergeldu. Czytaj dalej «Kindergeld dla Polaków»