Rozmowa kwalifikacyjna

1363895281_free_for_jobPierwszym krokiem ku zawarciu nowej umowy o pracę jest zazwyczaj rozmowa kwalifikacyjna lub wypełnienie kwestionariusza przygotowanego przez ewentualnego przyszłego pracodawcę. Zarówno podczas rozmowy jak i przy wypełnianiu kwestionariusza osoba zainteresowana pracą może natknąć się na pytania, które z różnych względów są dla niej kłopotliwe i nie chciałaby dlatego udzielać na nie odpowiedzi. Z drugiej strony brak udzielenia odpowiedzi mógłby obniżyć szanse takiej osoby na przyjęcie do danej pracy. Orzecznictwo niemieckie zauważyło ten problem i rozwiązało go przyznając pracownikowi w niektórych przypadkach tak zwane prawo do kłamstwa. To znaczy, jeżeli pracodawca zada niedozwolone pytanie, kandydat może odpowiadając na nie skłamać i nie musi obawiać się z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

W szczególności niemieckie sądy zajmowały się w przeszłości następującymi rodzajami pytań:
– wcześniejsze wynagrodzenie kandydata w innej firmie: niedozwolone pytanie
– sytuacja finansowa i ewentualne zadłużenie: niedozwolone pytanie; wyjątek: rodzaj pracy wymaga szczególnego zaufania, przykładowo praca w ochronie mienia, praca przy kasie, wtedy pytanie jest dozwolone
– ciąża: niedozwolone pytanie; wyjątek: wykonywanie danej pracy przez kobiety w ciąży jest ustawowo zabronione, wtedy pytanie jest dozwolone
– plany założenia lub powiększenia rodziny: niedozwolone pytanie
– choroby: zasadniczo niedozwolone pytanie; wyjątek: świadczenie danej pracy jest ze względu na chorobę niemożliwe lub w dużej mierze ograniczone, wtedy dozwolone pytanie
– choroby zakaźne: zasadniczo dozwolone pytanie, wyjątek: w danej pracy nie zachodzi ryzyko zarażenia osób trzecich, wtedy niedozwolone pytanie
– karalność: zasadniczo niedozwolone pytanie; wyjątek: rodzaj pracy wymaga niekaralności kandydata, przykładowo praca w ochronie mienia, praca przy kasie
– przynależność do wspólnoty religijnej, związku zawodowego, partii politycznej: niedozwolone pytania
– życie prywatne, sposób spędzania wolnego czasu, orientacja seksualna: niedozwolone pytania.
W odpowiedzi na niedozwolone pytania kandydat może skłamać i nie ponosi z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji