Powszechna płaca minimalna w Niemczech od 1 stycznia 2015 r.

1363895648_03I) Ustawa o płacy minimalnej

1 stycznia 2015 r. wchodzi w Niemczech w życie ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz, w skrócie: MiLoG). Ustawa nie ogranicza już wcześniej obowiązujących regulacji dotyczących płacy minimalnej w niektórych branżach (praca tymczasowa, branża budowlana i inne). Ustawa uzupełnia je jedynie i obejmuje tym obowiązkiem także inne branże dotychczas nim nie objęte. Od daty wejścia w życie ustawy płaca minimalna przysługuje – z nielicznymi wyjątkami – wszystkim pracownikom świadczących pracę w Niemczech.

II) Wysokość stawki

Płaca minimalna wynosi 8,50 EUR brutto za godzinę (§ 1 ust. 2 MiLog). W przeciwieństwie do wielu innych dotychczasowych regulacji ustawa nie rozróżnia między wschodnimi i zachodnimi landami, stawka jest w całych Niemczech taka sama.

III) Konta czasu pracy

Zasadniczo pracownik może żądać zapłaty wynagrodzenia najpóźniej do końca następnego miesiąca kalendarzowego (§ 2 ust. 1 MiLoG). Strony mogą jednak także ustalić na piśmie zastosowanie konta czasu pracy (§ 2 ust. 3 MiLoG). Nadgodziny za dany miesiąc mogą wówczas pozostać niewypłacone i  przeniesione na następne okresy rozliczeniowe.

IV) Odpowiedzialność za podwykonawców

W zakresie odpowiedzialności za podwykonawców znajduje odpowiednie zastosowanie § 14 ustawy o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmerentsendegesetz, w skrócie: AEntG) (§ 13 MiLoG). Zgodnie z § 14 AEntG zamawiający odpowiada za dochowanie stawek płacy minimalnej przez przyjmujących zamówienie i ich podwykonawców. W praktyce oznacza to, że pracownik przyjmującego zamówienie, który nie otrzymał stawki minimalnej od swojego pracodawcy, może domagać się zapłaty od zamawiającego.

1363983403_ApplicationV) Obowiązek meldunkowy pracodawców zagranicznych

Ustawa wprowadza nowe obowiązki meldunkowe dla pracodawców zagranicznych delegujący pracowników do pracy w Niemczech (§ 16 MiLoG). Do zgłoszenia pracowników delegowanych w Urzędzie Celnym (Zollverwaltung) są zobowiązani pracodawcy

 • w branży budowlanej,
 • w branży gastronomicznej i hotelarskiej,
 • w transporcie osób,
 • w transporcie towarów, spedycji i logistyce,
 • w branży wędrownych artystów, cyrków i bud jarmarcznych,
 • w gospodarce leśnej,
 • w branży sprzątania budynków,
 • w branży montażu instalacji na targach,
 • w przeróbce mięsa.

W przypadku pracy tymczasowej do zgłoszenia pracowników tymczasowym zobowiązany jest natomiast niemiecki pracodawca użytkownik (§ 16 ust. 3). Obowiązki meldunkowe przewidziane w MiLoG jedynie uzupełniają już dotychczas istniejące przepisy w tym zakresie. Już z § 18 AEntG wynika, że w każdej branży, w której znajduje zastosowanie ogólnie obowiązujący układ zbiorowy pracy, zagraniczni pracodawcy mają obowiązek zgłoszenia pracowników delegowanych do pracy w Niemczech. Także po wprowadzeniu ustawy pozostaje jednak szereg branż, w których pracodawca zagraniczny nie jest zobowiązany do dokonania zgłoszenie w Urzędzie Celnym.

VI) Dokumentacja czasu pracy

Ustawa nie przewiduje obowiązku prowadzenia dokumentacji czasu pracy we wszystkich przypadkach. Do prowadzenia dokumentacji czasu pracy zobowiązani są zgodnie z § 17 ust. 1 MiLoG jedynie pracodawcy

 • pracowników tymczasowych,
 • pracowników świadczących pracę w niewielkim wymiarze (wynagrodzenie miesięczne nie większe niż 450 EUR brutto),
 • w branży budowlanej,
 • w branży gastronomicznej i hotelarskiej,
 • w transporcie osób,
 • w transporcie towarów, spedycji i logistyce,
 • w branży wędrownych artystów, cyrków i bud jarmarcznych,
 • w gospodarce leśnej,
 • w branży sprzątania budynków,
 • w branży montażu instalacji na targach,
 • w przeróbce mięsa.

Obowiązek prowadzenie dokumentacji czasu pracy może ponadto nadal wynikać z innych przepisów lub zapisów ogólnie obowiązujących układów zbiorowych pracy. Także w branżach, dla których ustawa nie przewiduje obowiązku dokumentacji czasu pracy, pracodawca będzie ze względów praktycznych musiał w jakiś sposób zapisywać faktycznie przez pracownika przepracowane godziny, aby móc obliczyć wysokość jego wynagrodzenia. Nie będzie jednak zmuszony do przechowywanie tej dokumentacj przez okres 2 lat, jak wymaga tego § 17 MiLoG.

VII) Objęcie przepisami pracodawców zagranicznych

§ 20 MiLoG potwierdza wyraźnie, że płaca minimalna przysługuje również pracownikom delegowanym do Niemiec przez pracodawców zagranicznych.

VIII) Przepisy karne

W przypadku mniejszych przewinień ustawa przewiduje kary pieniężne w wysokości do 30.000 EUR, w przypadku poważnych naruszeń przepisów nawet do 500.000 EUR (§ 21 MiLoG).

IX) Wyjątki 

Płaca minimalna nie przysługuje osobom zatrudnionym w celu nauki zawodu i praktykantom zatrudnionym przez okres do 3 miesięcy (§ 22 MiLoG).

X) Przepisy przejściowe

Ogólnie obowiązujące układy zbiorowe mogą w okresie do 31.12.2017 przewidywać niższe stawki niż 8,50 EUR brutto (§ 24 ust. 1 MiLoG). Doręczycielom gazet przysługuje ta stawka również dopiero od 2018 r. (§ 24 ust. 2 MiLoG). Ustawa nie przewiduje żadnych innych wyjątków. Płaca minimalna przysługuje więc przykładowo także pracownikom sezonowym w gospodarce rolnej, opiekunkom osób starszych i pracownikom innych popularnych wśród Polaków zawodów.

XI) Praktyczne skutki wprowadzenia ustawy dla polskich firm delegujących pracowników do Niemiec

Ustawa ma przede wszystkim wpływ na strukturę wynagrodzenia pracowników polskich firm świadczących w Niemczech umowy o dzieło. W wielu dotychczas nie objętych stawką minimalną branżach wynagrodzenie pracowników wzrośnie do 8,50 EUR brutto za godzinę. Ustawa nie ma natomiast większego wpływu na strukturę wynagrodzeniową pracowników tymczasowych, tym przysługuje już od 2014 r. płaca minimalna w tej wysokości (w landach zachodnich). Ustawa nie ma także wpływu na wiele innych branży, w których już teraz obowiązują wyższe płace minimalne, jak przykładowo w branży budowlanej, elektroinstalacyjnej, dekarskiej i kilku innych.

 1. Przecież większość rodzin już dzisiaj ledwo co stać na opiekę 24h. Jak zaczniemy płacić opiekunkom 8,50 za godzinę, to wiele rodzin będzie musiało całkowicie zrezygnować z naszych usług.

 2. Ustawodawca niemiecki nie przewidział żadnych wyjątków dla opiekunek. Problem jest jednak już omawiany w niemieckiej literaturze prawniczej (przykładowo artykuł prof. Knoopa z 12 czerwca 2014 r.: http://rsw.beck.de/rsw/upload/NZA/NZAOnlineAufsatz_2014_01.pdf). Prof. Knoop uważa, że prawnie możliwe i ze względów politycznych konieczne jest wydanie rozporządzenia przewidującego niższe stawki minimalne dla zagranicznych opiekunek niż 8,50 EUR, bo w innym przypadku zagrożony jest cały prywatny system opieki w Niemczech, system publiczny natomiast jest zbyt mało wydajny.

 3. Witam serdecznie,
  proszę o informacje. Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sytuacja przewoźników, których firmy są zarejestrowane w Polsce, a których kierowcy przejeżdżają przez Niemcy tranzytem, bądź też ładują samochody na terenie Niemiec ale kolejnego dnia wyjeżdżają poza ich granice. Chciałbym też dodać że ładunki są przekazywane przez spedycję i ciężko byłoby każdorazowo zgłaszać do niemieckich urzędów pobyt kierowcy w ich kraju ( zdarzają się załadunki w godzinach nocnych).

 4. Mam pytanie dotyczące okresu przejściowego dla pracowników sezonowych. Jak są one definiowane? Czy jeśli pracownicy są zatrudniani na sezon letni w branży gastronomicznej to ich również obowiązuje okres przejściowy, czyli nie muszą od razu wskakiwać na stawkę 8,5?
  Pozdrawiam

 5. Przepisy ustawy MiLoG nie przewidują żadnych szczególnych rozwiązań dla pracy sezonowej jako takiej. Zasadniczo każdemu pracownikowi sezonowemu przysługuje również wynagrodzenie w wysokości 8,50 EUR za godzinę. Wyjątkowo wynagrodzenie może być w okresie przejściowym niższe, jeżeli dana branża podlega pod ogólnie obowiązujący układ zbiorowy pracy. W branży gastronomicznej taki układ nie istnieje, pracownikom tej branży – także sezonowym – przysługuje 8,50 EUR za godzinę.

 6. Dziękuję za odpowiedz, natomiast będę dociekliwa. Zewsząd napływają do mnie sprzeczne informacje. Np. wczoraj w Arbeitsamt zostałam poinformowana, że to wszystko zależy od pracodawcy, czy podwyższy stawkę płacy minimalnej od razu, czy też będzie to robił sukcesywnie na przestrzeni kolejnych dwóch lat w ujęciu procentowym, czyli w tym roku 75% należytej stawki, w następnym 85%. Niezależnie od branży.Tym oto sposobem wymagane minimum może zostać wypłacone dopiero od stycznia 2017 r. Czy tak??
  Pozdrawiam
  Monika

 7. Informacja, że okres przejściowy dotyczy każdej branży, jest nieprawidłowa.

 8. Polskie firmy delegujące opiekunki z Polski do pracy w Niemczech, być może nie wszystkie, acz kilka na pewno nadal nie przestrzegają przepisów prawa niemieckiego dotyczącej płacy minimalnej ( mindestlohn). Sądzę, iż bazują na niewiedzy Polek, lub ich trudnej sytuacji finansowej. na domiar złego wiadome jest, że podwyższyli o 200,400 euro rodzinom Niemieckim, z czego opiekunka nie otrzyma nawet centa więcej! Co na to Polskie prawo i rząd?

 9. Żadne działania polskiego rządu w tym zakresie nie są mi znane. Opiekunce przysługują następujące środki ochrony prawnej:
  • zgłoszenie pracodawcy do niemieckiego Urzędu Celnego (Zollamt)
  • dochodzenie wynagrodzenia od pracodawcy przed sądem pracy właściwym dla miejsca świadczenia pracy w Niemczech
  • dochodzenie wynagrodzenia od niemieckiego klienta przed sądem pracy właściwym dla miejsca świadczenia pracy w Niemczech.

Możliwość komentowania została wyłączona.