Cena podstawowa (Grundpreis)

Nieprawidłowo podana cena podstawowa (Grundpreis) lub jej całkowity brak to jeden z najczęstszych zarzutów pod adresem sprzedawców internetowych działających na rynku niemieckim. Obowiązek podawania ceny podstawowej wynika z przepisów Rozporządzenia o cenach (Preisangabenverordnung, dalej w skrócie: PAngV).

Jakie produkty wymagają podania ceny podstawowej?

Obowiązek podania ceny podstawowej obejmuje zgodnie z § 2 ust. 1 PAngV

 • towary w opakowaniach gotowych (Fertigverpackung), przykładowo cukier w zaklejonym papierowym opakowaniu,
 • towary w opakowaniach otwartych (offene Packungen), przykładowo warzywa w otwartej szalce,
 • jednostki sprzedaży bez opakowania (Verkaufseinheiten ohne Umhüllung), przykładowo kable, tkaniny, płytki podłogowe,

oferowane według

 • wagi (Gewicht),
 • objętości (Volumen),
 • długości (Länge),
 • lub powierzchni (Fläche).

W jakich jednostkach należy podawać cenę podstawową?

Zgodnie z § 2 ust. 3 PAngV podajemy

 • towar sprzedawany na wagę w jednostce 1 kg,
 • towar sprzedawany na objętość w jednostce 1 l,
 • towar sprzedawany na długość w jednostce 1 m,
 • towar sprzedawany na powierzchnię w jednostce 1m2.

Cenę podstawową towarów, których waga lub objętość nie przekraczają 250 g względnie 250 ml można podawać również w jednostkach 100 g względnie 100 ml.

W jaki sposób należy podawać cenę podstawową?

Jeżeli dany towar wymaga podania ceny podstawowej, należy ją podawać w bezpośrednim sąsiedztwie ceny końcowej. Przykładowo

2 l Motoröl 14,00 EUR (7,00 EUR/l) (inkl. MwSt zzgl. Versand)

5 m Kabel 2,50 EUR (0,5 EUR/m) (inkl. MwSt zzgl. Versand)

Czcionka, w której podawana jest cena podstawowa nie może być większa od tej, w której podawana jest cena końcowa, aby nie zachodziło ryzyko ich pomylenia. Słowo „Grundpreis” jako takie nie jest konieczne.

Czy są jakieś wyjątki od obowiązku podawania ceny podstawowej?

Nie musimy podawać ceny podstawowej, jeżeli jest ona taka sama jak cena końcowa tzn. jeżeli oferujemy 1 kg, 1 l, 1 m czy 1 m2 danego towaru. PAngV zawiera ponadto kilka wyjątków dla poszczególnych rodzajów towarów. Takie towary to przykładowo tytoń do żucia, lakier do paznokci, farba do włosów, perfumy.

Na co należy szczególnie zwracać uwagę prze sprzedaży produktów wymagających podania ceny podstawowej przez Ebay?

Szablon tworzenia oferty przewiduje możliwość podania ceny podstawowej. Cena podstawowa będzie po wprowadzenie do szablonu podawana zarówno w nagłówku oferty jak i w galerii produktów oferowanych przez sprzedającego.

Efekt końcowy powinien wyglądać przykładowo tak:

Nie ma natomiast możliwości zgodnego z prawem przedstawienia ceny podstawowej w ofercie wariantowej (kilka rodzajów podobnych produktów w jednej ofercie, Angebot mit Varianten), jeżeli ceny pojedynczych wariantów się różnią. Jeżeli sprzedajemy towary na wagę, objętość, długość czy powierzchnię, należy całkowicie zrezygnować z ofert wariantowych.

Jakie są skutki naruszenia przepisów o cenie podstawowej?

Konkurencyjni sprzedawcy lub stowarzyszenia takie jak IDO będą mogły wezwać sprzedawcę naruszającego przepisy o cenie podstawowej do zaniechania dalszych naruszeń, poddania się karze umownej i pokrycia kosztów zastępstwa. Koszty zastępstwa to co najmniej kilkaset EUR. Ryzyko ponownego naruszenia ‒ nawet przez samo przeoczenie, że dany produkt podlega cenie podstawowej ‒ jest dosyć wysokie, grozi dlatego w przyszłości realne ryzyko kary umownej, a ta może wynosić już nawet kilka tysięcy EUR.


ZDJĘCIA: ŹRÓDŁO WWW.FLICKR.COM, LINK DO LICENCJI, 1) Dietary cleansing, LINK DO ZDJĘCIA, AUTOR: kimubert, 2) PACKING HOUSE DE IBIÚNA, LINK DO ZDJĘCIA, AUTOR: Secretaria de Agricultura