Nowy układ zbiorowy iGZ-DGB

Stosowanie układów zbiorowych w pracy tymczasowej

Firmy delegujące pracowników tymczasowych do Niemiec mogą stosować zasadę equal treatment (pracownikom delegowanym przysługują takie same prawa jak stałemu personelowi pracodawcy użytkownika, dotyczy to w szczególności składników i wysokości wynagrodzenia) albo układy zbiorowe dla pracy tymczasowej. Układy przewidują regularnie niższe stawki wynagrodzenia i znajdują dlatego powszechne zastosowanie zarówno u niemieckich jak i zagranicznych agencji pracy tymczasowej delegujących swoich pracowników tymczasowych do Niemiec. Zastosowanie układu zbiorowego nie wymaga od agencji przystąpienia do stowarzyszenia pracodawców, wystarczające jest odwołanie się do zapisów układu w umowie o pracę tymczasową i o użyczenie pracowników.

Czytaj dalej «Nowy układ zbiorowy…»