Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według prawa niemieckiego (GmbH)

1363894982_CompanySpółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) jest najczęściej w Niemczech występującą formą spółki kapitałowej. Przepisy regulujące działalność niemieckiej GmbH są pod wieloma względami bardzo podobne do tych, którym podlega polska Sp. z o.o. W szeczególności należy tutaj wskazać na następujuące regulacje:

  • Spółka posiada osobowość prawną.
  • Odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do kwoty kapitału zakładowego (Stammkapital).
  • Spółka może posiadać większą liczbę wspólników lub tylko jednego (Ein-Personen-Gesellschaft).
  • Jedyny wspólnik może być równocześnie członkiem zarządu.
  • Umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.
  • Wkład na pokrycie kapitału zakładowego należy wnieść w pieniądzu (Geldeinlage) lub w naturze (Sacheinlage).
  • Spółka posiada co najmniej dwa organy: zarząd i zgromadzenie wspólników.
  • Spółka powstaje z chwilą dokonania wpisu do rejestru sądowego (Handelsregister).

Różnice między niemiecką GmbH a polską Sp. z o.o. są następujące:

  • Minimalny kapitał zakładowy GmbH wynosi 25.000,- EUR. Rejestracja spółki wymaga wniesienia co najmniej 12.500,- EUR kapitału zakładowego, wpłata reszty kapitału może nastąpić później.
  • Szczególną formą GmbH jest Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), nazwana potocznie także Mini-GmbH. W odróżnieniu od „dużej” GmbH kapitał zakładowy Mini-GmbH może wynosić nawet tylko 1,- EUR. Kapitał musi zostać wniesiony w całości w pieniądzu już przed rejestracją spółki. Co najmniej 25 % rocznego zysku spółki musi zostać przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego do osiągnięcia kwoty 25.000,- EUR. Po osiągnięciu tej kwoty nasza Mini-GmbH zostaje przekształcona w prawdziwą GmbH. Ze względów wizerunkowych prowadzenie działalności w formie Mini-GmbH jest w Niemczech raczej mało popularne.

Podstawa prawna: GmbH-Gesetz