Gwarancja producenta w ofercie sklepu internetowego według prawa niemieckiego

1363896274_saleSprzedawcy informujący w ramach swej oferty sklepu internetowego o udzielanej przez producenta gwarancji na dany produkt muszą liczyć się z dużym niebezpieczeństwem otrzymania Abmahnungu. Zgodnie bowiem z § 477 ust. 1 BGB (niemiecki Kodeks Cywilny) oświadczenie gwarancyjne musi zawierać:

  • wskazówkę, że gwarancja nie narusza w żaden sposób przysługujących konsumentowi praw z tytułu rękojmi,
  • treść gwarancji i wszelkie dane konieczne do korzystania z praw wynikających z gwarancji, w tym okres i zakres terytorialny praw z gwarancji, nazwę i adres udzielającego gwarancji.

Brak jednej z wymaganych informacji stanowi nieuczciwą praktykę handlową i daje konkurentowi prawo do upomnienia sprzedawcy z wszystkimi z tym związanymi negatywnymi skutkami, w szczególności obowiązkiem pokrycia kosztów zastępstwa adwokackiego.

W żadnym przypadku nie należy dlatego w ramach oferty informować o gwarancji jedynie w lakonicznych zwrotach typu:

  • 2 Jahre Garantie (2 lata gwarancji),
  • Herstellergarantie (gwarancja producenta).

Jeżeli mamy zamiar powoływać się na gwarancję, musimy albo dołączyć warunki gwarancji albo streścić je tak, aby wszystkie ww. informacje były dostępne dla klienta jeszcze przed zawarciem umowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najmniej ryzykownym rozwiązaniem będzie całkowite zrezygnowanie z informowania o gwarancji producenta.