Praca tymczasowa w branży budowlanej

1363896746_7Podstawy prawne

Użyczanie pracowników tymczasowych do przedsiębiorstw branży budowlanej w celu wykonywania pracy fizycznej jest zabronione (§ 1b Ustawy o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG)). Wyjątkowo użyczenia pracowników do przedsiębiorstwa branży budowlanej jest dozwolone, jeżeli także pracodawca od co najmniej 3 lat działa w branży budowlanej.

Przedsiębiorstwa branży budowlanej

Przedsiębiorstwa branży budowlanej to takie, które w przeważającej części świadczą usługi budowlane. Usługi budowlane to świadczenia związane z budową, przebudową, naprawą, konserwacją lub rozbiórką budynków. Czynności zaliczane do usług budowlanych znajdziemy w Rozporządzeniu o przedsiębiorstwach branży budowlanej (Baubetriebeverordungung). Do takich czynności zaliczamy przykładowo prace murarskie, izolacyjne, sztukatorskie. Inne czynności jak montaż instalacji elektrycznych, malowanie czy wykładania paneli podłogowych nie stanowią natomiast prac budowlanych w rozumieniu ustawy.

Miarodajny nie jest jednak rodzaj prac, które mają wykonywać nasi pracownicy tymczasowi, lecz główny zakres działalności przedsiębiorstwa pracodawcy użytkownika. Nawiązując kontakt z potencjalnych niemieckim klientem polska agencja pracy tymczasowej nie będzie regularnie w stanie sprawdzić, czy przedsiębiorstwo klienta należy zaliczać do branży budowlanej czy nie. Pomocne będzie w takim przypadku wysłanie zapytania do niemieckiego Urzędu Pracy (Bundesagentur für Arbeit), który dokona dla nas wiążącej oceny, czy daną firmę należy traktować jako przedsiębiorstwo branży budowlanej czy nie. Urząd pracy zachęca do składania zapytań na przygotowanym w tym celu formularzu, aby umożliwić ich sprawne rozpatrzenie, nie udostępnia go jednak niestety do pobrania przez Internet.

Praca fizyczna

W przypadku stwierdzenia przez urząd, że przedsiębiorstwo pracodawcy użytkownika należy do branży budowlanej, obowiązuje zakaz delegowanie pracowników tymczasowych do tej firmy. Zakaz dotyczy wszelkiego rodzaju pracowników fizycznych. Przewidziany rodzaj prac jest przy tym bez znaczenia. Także prace, które właściwie nie są zaliczane do usług budowlanych, przykładowo montaż instalacji elektrycznych, nie mogą być świadczone na rzecz pracodawcy użytkownika będącego przedsiębiorstwem branży budowlanej. Zakaz nie dotyczy natomiast pracowników umysłowych. Użyczenie przykładowo architekta do przedsiębiorstwa branży budowlanej będzie więc dopuszczalne.