Upomnienie (Abmahnung) od Fareds w sprawie filmu Double Oh Heaven

1363982585_HP-Video-Folder-Dock-512Kancelaria adwokacka Fareds Rechtsanwaltsgesellschaft mbH z Hamburga wysyła aktualnie w imieniu Malibu Media LLC upomnienia (Abmahnung) w sprawie pobrania i udostępniania filmu Double Oh Heaven. Fareds wzywa do zaniechania dalszych naruszeń, poddania karze umownej i zapłaty odszkodowania.

Malibu Media LLC jest faktycznie właścicielem praw autorskich do filmu Double Oh Heaven. Nie należy lekceważyć wezwania, w szczególności należy dochować wyznaczonych w wezwaniu terminów i złożyć stosowne oświadczenie (oczywiście tylko, jeżeli roszczenia są uzasadnione, lub w innych przypadkach podwyższonego ryzyka procesowego). W przypadku braku złożenia oświadczenia Fareds będzie z dużym prawdopodobieństwem dochodzić roszczeń na drodze sądowej, co znacznie podwyższy koszty postępowania.

Fareds nie wysyła wzoru oświadczenia o zaniechaniu dalszych naruszeń i poddaniu karze umownej. Należy dlatego sporządzić własne oświadczenie.

W następnym kroku można starać się o zawarcie ugody i obniżenie żądanej kwoty.

Następujące wypowiedzi bazują na doświadczeniach autora w prowadzonych przez niego sprawach z udziałem Faredsa. Adwokaci Faredsa nie kwapią się raczej do obniżenia kwoty pierwotnych roszczeń. Jedynie przy dobrej argumentacji można liczyć na małe zniżki. Adwokaci Faredsa zgadzają się natomiast w większości przypadków na rozłożenie płatności na raty.