Upomnienie (Abmahnung) od Waldorf Frommer w sprawie serialu Homeland

1363982585_HP-Video-Folder-Dock-512Kancelaria adwokacka Waldorf Frommer z Monachium wysyła aktualnie w imieniu Twentieth Century Fox Home Entertaintment Germany GmbH upomnienia (Abmahnung) w sprawie pobrania i udostępniania odcinków serialu Homeland. Waldorf Frommer wzywa do zaniechania dalszych naruszeń, poddania karze umownej i zapłaty odszkodowania.

Twentieth Century Fox Home Entertaintment Germany GmbH jest faktycznie właścicielem praw autorskich do serialu Homeland. Nie należy lekceważyć wezwania, w szczególności należy dochować wyznaczonych w wezwaniu terminów i złożyć stosowne oświadczenie (oczywiście tylko, jeżeli roszczenia są uzasadnione, lub w innych przypadkach podwyższonego ryzyka procesowego). W przypadku braku złożenia oświadczenia Waldorf Frommer będzie z dużym prawdopodobieństwem dochodzić roszczeń na drodze sądowej, co znacznie podwyższy koszty postępowania.

Załączony wzór oświadczenia jest tak sformułowany, że może zostać uznany za przyznanie się do winy. Należy dlatego sporządzić własne oświadczenie.

W następnym kroku można starać się o zawarcie ugody i obniżenie żądanej kwoty.

Następujące wypowiedzi bazują na doświadczeniach autora w prowadzonych przez niego sprawach z udziałem Waldorf Frommer. Adwokaci Waldorf Frommer są umiarkowanie gotowi do obniżenia kwot pierwotnych roszczeń, taka oferta musi być jednak odpowiednio uzasadniona. Bez argumentów podwyższających ryzyko procesowe strony przeciwnej nie można liczyć na żadne obniżenie żądań.  Adwokaci Waldorf Frommer zgadzają się natomiast w większości przypadków na rozłożenie płatności na raty.