Upomnienie (Abmahnung) od RA Sebastiana w sprawie albumu Contact

1363982583_HP-Music-Folder-Dock-512Kancelaria adwokacka Rechtsanwalt Daniel Sebastian z Berlina wysyła aktualnie w imieniu DigiRights Administration GmbH upomnienia (Abmahnung) w sprawie pobrania i udostępniania albumu muzycznego Contact wykonawcy ATB. RA Sebastian wzywa do zaniechania dalszych naruszeń, poddania karze umownej i zapłaty odszkodowania.

DigiRights Administration GmbH jest faktycznie właścicielem praw autorskich do albumu muzycznego Contact. Nie należy lekceważyć wezwania, w szczególności należy dochować wyznaczonych w wezwaniu terminów i złożyć stosowne oświadczenie (oczywiście tylko, jeżeli roszczenia są uzasadnione, lub w innych przypadkach podwyższonego ryzyka procesowego). W przypadku braku złożenia oświadczenia RA Sebastian będzie z dużym prawdopodobieństwem dochodził roszczeń na drodze sądowej, co znacznie podwyższy koszty postępowania.

Załączony wzór oświadczenia jest tak sformułowany, że może zostać uznany za przyznanie się do winy. Należy dlatego sporządzić własne oświadczenie.

Także oferta zawarcia ugody zawiera przyznanie się do winy. Już samo wysłanie takiej oferty przez potencjalnego naruszyciela praw znacznie osłabia jego pozycję w ewentualnym sporze sądowym. Należy dlatego sporządzić własną ofertę zawarcia ugody.

Następujące wypowiedzi bazują na doświadczeniach autora w prowadzonych przez niego sprawach z udziałem RA Sebastiana. RA Sebastian jest umiarkowanie gotowy do obniżenia kwot pierwotnych roszczeń, taka oferta musi być jednak odpowiednio uzasadniona. Bez argumentów podwyższających ryzyko procesowe strony przeciwnej nie można liczyć na żadne obniżenie żądań.  RA Sebastian zgadza się natomiast w większości przypadków na rozłożenie płatności na raty. W niektórych przypadkach można liczyć na znaczne obniżenie kwoty roszczenia w przypadku zapłaty całej kwoty w krótkim terminie.