Prawa kupującego w przypadku wad technicznych zakupionego samochodu

1363983297_Car_by_Artdesigner.lvPodstawy prawne

Regulacje dotyczące praw kupującego w przypadku nabycia wadliwego towaru znajdziemy przede wszystkim w §§ 434 do 444 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, dalej: BGB). Zgodnie z § 437 BGB kupujący może

 • żądać od sprzedawcy usunięcia wady (Nacherfüllung) lub
 • obniżyć cenę zakupu (Minderung), jeżeli sprzedawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie, lub
 • odstąpić od umowy (Rücktritt), jeżeli sprzedawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie,
 • oraz żądać odszkodowania (Schadensersatz), jeżeli sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadę a kupujący poniósł szkodę.

Pojęcie wady

Usterki techniczne pojazdu nie zawsze stanowią wadę w sensie prawnym. Zgodnie z § 434 BGB mamy do czynienia z wadą, jeżeli stan towaru jest niezgodny ze stanem uzgodnionym w umowie (względnie stan towaru uniemożliwia wykorzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem). Znane kupującemu usterki techniczne nie będą więc stanowiły wady pojazdu. Jeżeli sprzedawca powiadomił nas o niesprawnej klimatyzacji, nie będziemy mogli domagać się później jej naprawy.

Wada a zwykłe zużycie

Nie mamy również do czynienia z wadą w sensie prawnym, jeżeli awarii ulegnie część, która podlega zwykłemu zużyciu (Verschleiß) w trakcie eksploatacji. Czy awaria danej części to już wada czy jedynie zwykłe zużycie zależy przede wszystkim od rodzaju tej części i przebiegu pojazdu. Jako zwykłe zużycie nie stanowiące wady sądy uznały przykładowo:

 • awaria alternatora przy 123.000 km przebiegu (AG Berlin Pankow-Weissensee, sygn. akt: 4 C 413/07),
 • nieszczelne uszczelki głowicy cylindra przy 70.000 km (AG Fürstenwalde, sygn. akt: 13 C 557/02),
 • nieprawidłowa geometria zawieszenia w 8-letnim samochodzie (wyrok LG Hof z dnia 23.07.2003, sygn. akt: 32 O 713/02),
 • zużyte klocki hamulcowe przy 63.000 km przebiegu (LG Aachen, sygn. akt: 6 S 99/03),
 • lekka utrata oleju ze skrzyni biegów przy 110.000 km przebiegu (LG Oldenburg, sygn. akt: 16 S 612/03),
 • mniejsze zadrapania karoserii 5-letniego samochodu (LG Oldenburg, sygn. akt: 16 S 612/03),
 • dziurawy skraplacz klimatyzacji w 9-letnim samochodzie (AG Dresden, sygn. akt: 107 C 3017/04).

Z wadami pojazdu mamy natomiast do czynienia w następujących przypadkach:

 • awaria automatycznej skrzyni biegów przy 84.000 km przebiegu (OLG Düsseldorf, sygn. akt: I-1 U 38/05),
 • niesprawny tempomat w 8-letnim samochodzie (LG Hof, sygn. akt: 32 O 713/02)
 • awaria ogrzewania siedzenia kierowcy w 8-letnim samochodzie (LG Hof, sygn. akt: 32 O 713/02),
 • mocno zardzewiałe drzwi w 6-letnim samochodzie (LG Köln, sygn. akt: 36 O 170/11),
 • awaria sprzęgła przy 84.000 km przebiegu (OLG Düsseldorf, sygn. akt: I-1 U 38/06),
 • zużycie 1,43 l oleju na 1.000 km w 9-letnim Nissanie Primera (AG Halle (Saale), sygn. akt: 93 C 2126/10).

Typowe pojęcia opisujące stan pojazdu

1363895026_RegisterW obrocie samochodami używanymi istniej szereg stale powracających pojęć opisujących stan techniczny pojazdu, warto poznać ich znaczenie przed dokonaniem decyzji o zakupie pojazdu. Niektóre pojęcia mają różne znaczenie w zależności od tego, czy samochód oferuje profesjonalny sprzedawca czy osoba prywatna.

 • Unfallfrei (bezwpadkowy) – Jeżeli samochód sprzedaje osoba prywatna, zwrot ten oznacza jedynie, że podczas użytkowania pojazdu przez sprzedającego nie doszło do żadnego poważnego wypadku i nie ma on też żadnej wiedzy o ewentualnych wcześniejszych wypadkach (wyrok LG München z dnia 02.10.2003, sygn. akt: 32 O 11282/03). Tylko w przypadku profesjonalnego sprzedawcy zwrot „unfallfrei“ gwarantuje bezwypadkowość pojazdu w okresie użytkowania go przez wszystkich wcześniejszych użytkowników.
 • Aus erster Hand (z pierwszej ręki) – Samochód miał przed sprzedażą tylko jednego właściciela. Pojazdy, z których korzystała większa ilość osób, przykładowo z wypożyczalni samochodów, nie pochodzą „z pierwszej ręki“, nawet jeżeli według karty pojazdu miały tylko jednego właściciela (wyrok OLG Stuttgart z dnia 31.07.2008, sygn. akt: 19 U 54/08).
 • Gekauft wie gesehen (stan techniczny jest znany nabywcy) – Wykluczenie odpowiedzialności za wady widoczne na pierwszy rzut oka, przykładowo zadrapania i wgniecenia karoserii, uszkodzone radio czy klimatyzacja. Sprzedawca pozostaje nadal odpowiedzialny za wady, których kupujący na pierwszy rzut oka zauważyć nie mógł, przykładowo zbyt duże zużycie oleju silnikowego.
 • Kilometerstand/Tachostand (stan licznika) – Jeżeli profesjonalny sprzedawca podaje stan licznika bez żadnych dodatkowych uwag, kupujący może wychodzić z założenia, że stan licznika odpowiada faktycznemu przebiegowi pojazdu (wyrok OLG Rostock z dnia 11.07.2007, sygn. akt: 6 U 2/07). Jeżeli natomiast stan licznika podaje osoba prywatna, nie musi on koniecznie odpowiadać faktycznemu przebiegowi (wyrok LG Kiel z dnia 13.08.2014, sygn. akt: 9 O 262/13).
 • Laufleistung (przebieg) – Zarówno w przypadku profesjonalnego sprzedawcy jak i w przypadku osoby prywatnej pojęcie „Laufleistung“ oznacza faktyczny przebieg.

Usunięcie wady

Podstawowym prawem kupującego w przypadku wady towaru jest roszczenie o usunięcie wady (Nacherfüllung). Usunięcie wady może nastąpić przez naprawę lub dostarczenie nowej rzeczy (§ 439 ust. 1 BGB). W przypadku pojazdów używanych dostarczenie drugiego pojazdu używanego o zbliżonych parametrach będzie w większości przypadków praktycznie niemożliwe, sprzedającemu pozostaje jedynie usunąć wadę przez naprawę.

Kupujący powinien wezwać sprzedającego do usunięcia wady w wyznaczonym terminie. Termin do usunięcia wady musi być odpowiednio długi, prostej wymiany ogólnie dostępnych wycieraczek do szyb można dokonać już w kila dni, wymiana silnika w samochodzie zabytkowym może potrwać nawet do kilku miesięcy. W orzecznictwie przyjmuje się, że stosowny termin wynosi regularnie od jednego do czterech tygodni.

Wszystkie związane z usunięciem wady wydatki, w tym koszty transportu, robocizny i części zamiennych, ponosi sprzedający (§ 439 ust. 2 BGB).

Obniżenie ceny zakupu

Jeżeli sprzedający nie usunie wady w wyznaczonym terminie, kupujący może obniżyć cenę zakupu i żądać zwrotu różnicy od sprzedającego (§ 441 BGB). Kwota obniżenia odpowiada różnicy między wartością w pełni sprawnego pojazdu a pojazdu wadliwego. Kupujący dokonuje obniżenia przez oświadczenie wobec sprzedającego.

Odstąpienie od umowy

Zamiast obniżać cenę kupujący może odstąpić od umowy, oddać sprzedającemu samochód i żądać zwrotu pieniędzy (§§ 440, 323, 346 BGB). Odstąpienie od umowy jest wykluczone w przypadku drobnych wad samochodu. Niewiele większy przebieg niż ten podawany przez sprzedającego, będzie taką drobną wadą nieuprawniającą do odstąpienia od umowy.

1363894972_BusinessOdszkodowanie

Obok ww. roszczeń kupujący, który poniósł jakąś dalej idącą szkodę, może domagać się odszkodowania od sprzedającego. Jeżeli sprzedający zapewnił przy sprzedaży, że pasek rozrządu jest nowy, a na trasie dojdzie do zerwania rozrządu, bo tak naprawdę był ostatni raz wymieniany 5 lat temu, to sprzedający będzie nie tylko musiał naprawić silnik, ale także pokryć koszty odholowania samochodu.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wspominałem już wyżej o znaczeniu klauzuli „Gekauft wie gesehen“. W praktyce znajdują zastosowanie także inne klauzule ograniczające odpowiedzialność sprzedającego. Przykładowo:

 • Das Auto wird unter Ausschluss der Gewährleistung verkauft.
 • Der Verkäufer haftet nicht für Mängel.
 • Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.

Prawo niemieckie w znaczącym stopniu wyklucza możliwość ograniczenia odpowiedzialności sprzedającego za wady. Zapisy o ww. treści będą w wielu przypadkach niezgodne z prawem i nieważne. W szczególności ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy jest nieważne, jeśli

 • sprzedający jest profesjonalnym sprzedawcą a kupujący konsumentem (§§ 475, 437 BGB) lub
 • sprzedający zataił znane mu wady pojazdu (§ 444 BGB) lub
 • sprzedający korzysta z wzorca umownego (zapisy nie są indywidualnie ustalane), a ograniczenie odpowiedzialności obejmuje również przypadki rażącego niedbalstwa i umyślności oraz szkody osobowe (§ 309 pkt. 7a i 7b).

Jeżeli jednak wykluczenie odpowiedzialności jest ważne, kupujący traci ww. prawa do usunięcia i naprawy wady, odstąpienia od umowy czy odszkodowania.

Przedawnienie roszczeń

Wszystkie ww. roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem 2 lat od daty wydania samochodu (§ 438 ust. 1 BGB). Ten okres może zostać umownie skrócony, skrócenie okresu przedawnienia podlega jednak ograniczeniom, jeżeli samochód został zakupiony u profesjonalnego sprzedawcy. Profesjonalny sprzedawca nie może w ogóle skrócić okresu przedawnienie w przypadku sprzedaży nowych rzeczy, w przypadku sprzedaży rzeczy używanych dopuszczalne jest skrócenie tego okresu do jednego roku. Dalej idące ograniczenia będą nieważne.

199 myśli w temacie “Prawa kupującego w przypadku wad technicznych zakupionego samochodu

 1. Witam ! Kupiłam auto we wrześniu 2019 z autohausu . Auto dofinansował mi bank po 2 miesiącach użytkowania auto straciło moc. Najpierw stwierdzono turbinę itd dziś mija 3 msc a auto dalej nie jest u mnie i jeszcze właściciel uważa ze on już tyle wydał ze teraz za resztę płacić muszę ja ?! Tylko z jakiej racji przecież ja płace ratę 3 msc za auto które stoi u nich nie wspomnę o tym ze ubezpieczenie tez płace za auto z którego nie korzystam … pomocy co mam zrobić jak odstąpić od kredytu i od czego zacząć ?!

 2. @Paula
  Może Pani wyznaczyć termin naprawy. Jeżeli sprzedający nie dotrzyma terminu, może Pani odstąpić od umowy. Jeżeli mamy faktycznie do czynienia z połączonymi umowami, może Pani następnie domagać się od sprzedającego zwrotu dotychczasowych rat kredytu a wobec banku podnieść zarzut z § 359 BGB i nie spłacać reszty kredytu.

 3. Witam .8 lutego tego roku bylem w Salonie Skody w celu nabycia uzywanego auta.Znalazlem owy model.Umowa kredytowa i nabycia auta obowiazuje od dnia podpisania czyli 8 luty.Obecnie auto do 18 lutego moje auto znajduje sie w warsztacie gdyz ma byc przygotowane dla mnie .Wymienione filtry ..usuniecie usterek etc.Moje pytanie brzmi.W miedzyczasie moj brat odwiedził mnie tu w Niemczech gdzie mieszkam i niestety bede musial na jakis czas zjechac do Polski.Moje pytanie brzmi..czy moge zrezygnować z owej umowy bez podawania przyczyny? jesli tak czy sa jakies konsekwencje z tego tytulu?

 4. @Pilne
  Może Pan w terminie 14 dni odstąpić od umowy kredytowej i z nią powiązanej umowy kupna samochodu.

 5. Witam, kupiłam w w poniedziałek samochód. Auto miało mieć zepsuty tylko podnośnik od szyby. Okazało się, że po naprawie auto nie chce odpalić. Niestety nie mam spisanej umowy, tylko pojechałam z właścicielem do urzędu przerejestrować auto na siebie. Czy bez umowy można coś z tym zrobić? Pozdrawiam

 6. @Karolina
  Ustna umowa to też umowa, tylko trudniej udowodnić jej treść. Przysługują prawa z tytułu rękojmi jak w przypadku każdej umowy kupna-sprzedaży.

 7. Witam w październiku 2020r kupiłam samochód mercedes b200 2009r przebieg 15290km w autohaus po 2 miesiącach używania zaczol wariować odpalał kiedy chciał po oględzinach w warsztacie okazało się że jest do wymiany rozrusznik koszt naprawy ok 1000e
  Czy mozemy ubiegać się o naprawę auta

 8. @Mercedes b200
  Przy tym przebiegu nie jest to normalne zużycie rozrusznika tylko wada. Może Pan domagać się naprawy.

 9. Witam 4 dni temu sprzedalismy samochod kupujacy byl poinformowany o stanie samochodu nic nie bylo ukryte byl na jezdzie próbnej i w warsztacie sprawdzic dokladny stan samochodu. Po 4 dniach chce oddac samochod bo zapalila mu soe pomaranczowa kontrolka samochod w srodku klucz francuski. Czy ma prawo odstapic od umowy kupna samochodu i oddac samochod?

 10. @Magdalena
  Jeżeli odpowiedzialność sprzedającego została umownie wykluczona, nie przysługują kupującemu żadne roszczenia. Jeżeli odpowiedzialność nie została wykluczona, kupujący może domagać się naprawienia usterki. Dopiero po nieudanej próbie naprawy lub jej odmowie może odstąpić od umowy.

 11. W październiku 2019 roku kupiliśmy samochód w komisie, po miesiącu zapalił się błąd silnika. Z błędu wynikało, że uszkodzony jest katalizator. Odalismy auto do komisu aby naprawili. Okazało się że tylko skasowali błędy. I tak było już dwa razy. Teraz znowu auto stoi w komisie od 2 tyg. I sprzedawca nie kwapi się go naprawić. Co mamy zrobić.?. Pozdrawiam

 12. @Auto z komisu
  Może Pan wyznaczyć termin naprawy pod rygorem odstąpienia od umowy, w przypadku braku naprawy odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny.

 13. Witam kupiłem auto w grudniu Ford s max 2018 rok z przebiegiem 20000.Teraz ma 26000 tys ze skrzyni automatycznej leci olej aż na chodnikach zostawia plamy .Bylem już razy w serwisie za pierwszym razem umyli i powiedzieli ze to normalne 2 razem wygrali nowe sowtwaare ale dalej jest to samo skrzynia nie działa tak jak powinna i cieknie co mogę zrobić czy mogę oddać to auto i zadać zwrotu pieniędzy albo innego auta ? Nie po to kupowałem prawie nowe auto żeby po serwisach jeździć proszę o poradę jeśli ktoś wie co robić. ?

 14. Dobry wieczór. Kupiłem używany skuter w Niemczech. Oczywiście mieszkam tu na stałe. U sprzedającego nie mogłem przeprowadzić jazdy próbnej ponieważ skuter bym wymeldowany. Odpaliłem go tylko na miejscu. Sprzedający powiedział że działa perfect. Przywiazlem skuter na przyczepie ponieważ jechałem po niego prawie 200km. Po zarejestrowaniu w moim mieście przejechałem się, ale tylko dosłownie 300 metrów i coś się stało z silnikiem. Nie działa już po 300metrach jazdy. Co mam zrobić? Dziękuję

 15. Witam kupiłem auto w grudniu auto miało rok i 19 tys przebiegu jest wadliwa skrzynia już 2 razy w warsztacie i nic czy mogę oddać auto i zadać zwrotu pieniędzy ?

 16. @Radek
  Jeżeli sprzedawca dwa razy próbował usunąć wadę i mu się nie udało, może Pan odstąpić od umowy.

 17. Witam mam mam taki problem kupiłem auto z przebiegiem 126 tyś i 20 minut po zakupie auta wracając do domu z auta zaczęło sie dymić i następnego dnia pod autem zauważyłem plamę oleju sprzedający powiedział mi że podzielimy się kosztami naprawy 50/50 i niechce słyszeć o zwrocie auta. Co mam zrobić?

 18. @Mirko
  Musi mu Pan dać szansę naprawy, ale to sprzedający musi ponieść jej całe koszty. Jeżeli nie naprawi albo będzie nalegał na podział kosztów, może pan odstąpić od umowy i domagać się zwrotu pieniędzy.

 19. Czy jesli podpisalem umowe kupna samochodu w niemczech I Jescze go nie odebralem czy moge z niego zrezygnowac

 20. @Niemcy
  Jeżeli sprzedającym jest przedsiębiorca i umowa została zawarta na odległość, może Pan odstąpić w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W innym przypadku umowa jest wiążąca.

 21. Witam na początku maja kupiłam auto od prywaciarza, W chwili obecnej auto stoi w warsztacie i okazuje się że naprawa będzie kosztować 1000€ a co najciekawsze auto miało robiony nowy TÜV W styczniu. Co z tym zrobić? Proszę o pomoc

 22. Witam. Czytajac odpowiedzi chce bardzo podziekowac osobom ktore sie wypowiadaja konkretnie na zadane pytanie…to malo spotykane…wiec raz jeszcze bardzo dziekuje i pozdrawiam. Moje pytanie brzmi nastepujaco …zamierzam nabyc auto z komisu 10 letni mercedes prosze o informacje na co mam szczegolnie zwrocic uwage na jakie zapisy w umowie oraz czy moge po zakupie pojechac tym autem do DEKRA aby wydali opinie szczegolowa o stanie auta?

 23. @Majeczka
  Wszystko zależy od tego, czy sprzedający wykluczył rękojmie, a jeżeli tak, czy jest to wada zatajona. Prywatny sprzedawca może skutecznie wykluczyć rękojmię, odpowiada jednak zawsze za wady zatajone.

 24. @Jurgen
  Czy komis jest sprzedającym czy jedynie pośredniczy w sprzedaży? Jeżeli tylko pośredniczy a sprzedający jest osobą prywatną, może wykluczyć rękojmię (Gewährleistung). Trudno będzie wtedy cokolwiek wywalczyć, jeżeli wyjdą na jaw wady pojazdu. Po zakupie może Pan robić z autem wszystko, lepiej byłoby, gdyby biegły obejrzał auto jeszcze przed zakupem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *