Prawa kupującego w przypadku wad technicznych zakupionego samochodu

1363983297_Car_by_Artdesigner.lvPodstawy prawne

Regulacje dotyczące praw kupującego w przypadku nabycia wadliwego towaru znajdziemy przede wszystkim w §§ 434 do 444 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, dalej: BGB). Zgodnie z § 437 BGB kupujący może

 • żądać od sprzedawcy usunięcia wady (Nacherfüllung) lub
 • obniżyć cenę zakupu (Minderung), jeżeli sprzedawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie, lub
 • odstąpić od umowy (Rücktritt), jeżeli sprzedawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie,
 • oraz żądać odszkodowania (Schadensersatz), jeżeli sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadę a kupujący poniósł szkodę.

Pojęcie wady

Usterki techniczne pojazdu nie zawsze stanowią wadę w sensie prawnym. Zgodnie z § 434 BGB mamy do czynienia z wadą, jeżeli stan towaru jest niezgodny ze stanem uzgodnionym w umowie (względnie stan towaru uniemożliwia wykorzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem). Znane kupującemu usterki techniczne nie będą więc stanowiły wady pojazdu. Jeżeli sprzedawca powiadomił nas o niesprawnej klimatyzacji, nie będziemy mogli domagać się później jej naprawy.

Wada a zwykłe zużycie

Nie mamy również do czynienia z wadą w sensie prawnym, jeżeli awarii ulegnie część, która podlega zwykłemu zużyciu (Verschleiß) w trakcie eksploatacji. Czy awaria danej części to już wada czy jedynie zwykłe zużycie zależy przede wszystkim od rodzaju tej części i przebiegu pojazdu. Jako zwykłe zużycie nie stanowiące wady sądy uznały przykładowo:

 • awaria alternatora przy 123.000 km przebiegu (AG Berlin Pankow-Weissensee, sygn. akt: 4 C 413/07),
 • nieszczelne uszczelki głowicy cylindra przy 70.000 km (AG Fürstenwalde, sygn. akt: 13 C 557/02),
 • nieprawidłowa geometria zawieszenia w 8-letnim samochodzie (wyrok LG Hof z dnia 23.07.2003, sygn. akt: 32 O 713/02),
 • zużyte klocki hamulcowe przy 63.000 km przebiegu (LG Aachen, sygn. akt: 6 S 99/03),
 • lekka utrata oleju ze skrzyni biegów przy 110.000 km przebiegu (LG Oldenburg, sygn. akt: 16 S 612/03),
 • mniejsze zadrapania karoserii 5-letniego samochodu (LG Oldenburg, sygn. akt: 16 S 612/03),
 • dziurawy skraplacz klimatyzacji w 9-letnim samochodzie (AG Dresden, sygn. akt: 107 C 3017/04).

Z wadami pojazdu mamy natomiast do czynienia w następujących przypadkach:

 • awaria automatycznej skrzyni biegów przy 84.000 km przebiegu (OLG Düsseldorf, sygn. akt: I-1 U 38/05),
 • niesprawny tempomat w 8-letnim samochodzie (LG Hof, sygn. akt: 32 O 713/02)
 • awaria ogrzewania siedzenia kierowcy w 8-letnim samochodzie (LG Hof, sygn. akt: 32 O 713/02),
 • mocno zardzewiałe drzwi w 6-letnim samochodzie (LG Köln, sygn. akt: 36 O 170/11),
 • awaria sprzęgła przy 84.000 km przebiegu (OLG Düsseldorf, sygn. akt: I-1 U 38/06),
 • zużycie 1,43 l oleju na 1.000 km w 9-letnim Nissanie Primera (AG Halle (Saale), sygn. akt: 93 C 2126/10).

Typowe pojęcia opisujące stan pojazdu

1363895026_RegisterW obrocie samochodami używanymi istniej szereg stale powracających pojęć opisujących stan techniczny pojazdu, warto poznać ich znaczenie przed dokonaniem decyzji o zakupie pojazdu. Niektóre pojęcia mają różne znaczenie w zależności od tego, czy samochód oferuje profesjonalny sprzedawca czy osoba prywatna.

 • Unfallfrei (bezwpadkowy) – Jeżeli samochód sprzedaje osoba prywatna, zwrot ten oznacza jedynie, że podczas użytkowania pojazdu przez sprzedającego nie doszło do żadnego poważnego wypadku i nie ma on też żadnej wiedzy o ewentualnych wcześniejszych wypadkach (wyrok LG München z dnia 02.10.2003, sygn. akt: 32 O 11282/03). Tylko w przypadku profesjonalnego sprzedawcy zwrot „unfallfrei“ gwarantuje bezwypadkowość pojazdu w okresie użytkowania go przez wszystkich wcześniejszych użytkowników.
 • Aus erster Hand (z pierwszej ręki) – Samochód miał przed sprzedażą tylko jednego właściciela. Pojazdy, z których korzystała większa ilość osób, przykładowo z wypożyczalni samochodów, nie pochodzą „z pierwszej ręki“, nawet jeżeli według karty pojazdu miały tylko jednego właściciela (wyrok OLG Stuttgart z dnia 31.07.2008, sygn. akt: 19 U 54/08).
 • Gekauft wie gesehen (stan techniczny jest znany nabywcy) – Wykluczenie odpowiedzialności za wady widoczne na pierwszy rzut oka, przykładowo zadrapania i wgniecenia karoserii, uszkodzone radio czy klimatyzacja. Sprzedawca pozostaje nadal odpowiedzialny za wady, których kupujący na pierwszy rzut oka zauważyć nie mógł, przykładowo zbyt duże zużycie oleju silnikowego.
 • Kilometerstand/Tachostand (stan licznika) – Jeżeli profesjonalny sprzedawca podaje stan licznika bez żadnych dodatkowych uwag, kupujący może wychodzić z założenia, że stan licznika odpowiada faktycznemu przebiegowi pojazdu (wyrok OLG Rostock z dnia 11.07.2007, sygn. akt: 6 U 2/07). Jeżeli natomiast stan licznika podaje osoba prywatna, nie musi on koniecznie odpowiadać faktycznemu przebiegowi (wyrok LG Kiel z dnia 13.08.2014, sygn. akt: 9 O 262/13).
 • Laufleistung (przebieg) – Zarówno w przypadku profesjonalnego sprzedawcy jak i w przypadku osoby prywatnej pojęcie „Laufleistung“ oznacza faktyczny przebieg.

Usunięcie wady

Podstawowym prawem kupującego w przypadku wady towaru jest roszczenie o usunięcie wady (Nacherfüllung). Usunięcie wady może nastąpić przez naprawę lub dostarczenie nowej rzeczy (§ 439 ust. 1 BGB). W przypadku pojazdów używanych dostarczenie drugiego pojazdu używanego o zbliżonych parametrach będzie w większości przypadków praktycznie niemożliwe, sprzedającemu pozostaje jedynie usunąć wadę przez naprawę.

Kupujący powinien wezwać sprzedającego do usunięcia wady w wyznaczonym terminie. Termin do usunięcia wady musi być odpowiednio długi, prostej wymiany ogólnie dostępnych wycieraczek do szyb można dokonać już w kila dni, wymiana silnika w samochodzie zabytkowym może potrwać nawet do kilku miesięcy. W orzecznictwie przyjmuje się, że stosowny termin wynosi regularnie od jednego do czterech tygodni.

Wszystkie związane z usunięciem wady wydatki, w tym koszty transportu, robocizny i części zamiennych, ponosi sprzedający (§ 439 ust. 2 BGB).

Obniżenie ceny zakupu

Jeżeli sprzedający nie usunie wady w wyznaczonym terminie, kupujący może obniżyć cenę zakupu i żądać zwrotu różnicy od sprzedającego (§ 441 BGB). Kwota obniżenia odpowiada różnicy między wartością w pełni sprawnego pojazdu a pojazdu wadliwego. Kupujący dokonuje obniżenia przez oświadczenie wobec sprzedającego.

Odstąpienie od umowy

Zamiast obniżać cenę kupujący może odstąpić od umowy, oddać sprzedającemu samochód i żądać zwrotu pieniędzy (§§ 440, 323, 346 BGB). Odstąpienie od umowy jest wykluczone w przypadku drobnych wad samochodu. Niewiele większy przebieg niż ten podawany przez sprzedającego, będzie taką drobną wadą nieuprawniającą do odstąpienia od umowy.

1363894972_BusinessOdszkodowanie

Obok ww. roszczeń kupujący, który poniósł jakąś dalej idącą szkodę, może domagać się odszkodowania od sprzedającego. Jeżeli sprzedający zapewnił przy sprzedaży, że pasek rozrządu jest nowy, a na trasie dojdzie do zerwania rozrządu, bo tak naprawdę był ostatni raz wymieniany 5 lat temu, to sprzedający będzie nie tylko musiał naprawić silnik, ale także pokryć koszty odholowania samochodu.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wspominałem już wyżej o znaczeniu klauzuli „Gekauft wie gesehen“. W praktyce znajdują zastosowanie także inne klauzule ograniczające odpowiedzialność sprzedającego. Przykładowo:

 • Das Auto wird unter Ausschluss der Gewährleistung verkauft.
 • Der Verkäufer haftet nicht für Mängel.
 • Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.

Prawo niemieckie w znaczącym stopniu wyklucza możliwość ograniczenia odpowiedzialności sprzedającego za wady. Zapisy o ww. treści będą w wielu przypadkach niezgodne z prawem i nieważne. W szczególności ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy jest nieważne, jeśli

 • sprzedający jest profesjonalnym sprzedawcą a kupujący konsumentem (§§ 475, 437 BGB) lub
 • sprzedający zataił znane mu wady pojazdu (§ 444 BGB) lub
 • sprzedający korzysta z wzorca umownego (zapisy nie są indywidualnie ustalane), a ograniczenie odpowiedzialności obejmuje również przypadki rażącego niedbalstwa i umyślności oraz szkody osobowe (§ 309 pkt. 7a i 7b).

Jeżeli jednak wykluczenie odpowiedzialności jest ważne, kupujący traci ww. prawa do usunięcia i naprawy wady, odstąpienia od umowy czy odszkodowania.

Przedawnienie roszczeń

Wszystkie ww. roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem 2 lat od daty wydania samochodu (§ 438 ust. 1 BGB). Ten okres może zostać umownie skrócony, skrócenie okresu przedawnienia podlega jednak ograniczeniom, jeżeli samochód został zakupiony u profesjonalnego sprzedawcy. Profesjonalny sprzedawca nie może w ogóle skrócić okresu przedawnienie w przypadku sprzedaży nowych rzeczy, w przypadku sprzedaży rzeczy używanych dopuszczalne jest skrócenie tego okresu do jednego roku. Dalej idące ograniczenia będą nieważne.

 1. @Dawid K.
  Zasadniczo trzeba dać sprzedającemu szansę usunięcia wady. Jeżeli odmówi albo mu się to nie uda, można odstąpić od umowy.

 2. Witam.W lipcu tego roku zakupiłem auto od „duzego”handlarza.Auto z 2015r.Auto aktualnie jest nie zdatne do jazdy(musi zostać wymieniony kompletny łańcuch rozrzadu).Na własny koszt dostarczylem laweta samochod do warsztatu wyznaczonego przez handlarza.Po diagnozie oznajmił mi,że muszę zapłacić połowę kosztów naprawy(około 800€).Rozrzad przez 5 lat nie był wymieniony.Czy podlega to pod Gewährleistung i koszt naprawy musi ponieść sprzedający?Z góry dziękuję za odpowiedź.

 3. @Adam
  Jeżeli z umowy nie wynika, kiedy ostatni raz był wymieniany rozrząd, mógł Pan wychodzić z założenia, że było to robione zgodnie z zalecaniami producenta. Rozrząd ze zbyt dużym przebiegiem to wada pojazdu. Sprzedający musi pokryć koszty naprawy w całości.

 4. Witam serdecznie , kupiłem w Niemczech w małym komisie samochód VW Tiguan 2014 r za kwotę 11300 euro ,który według ogłoszenia i zapewnień sprzedawcy miał być bezwypadkowy (posiadam zrzuty ekranu ogłoszenia) .Jak się okazało samochód miał szkodę w Niemczech rok wcześniej na kwotę 7000 euro.uszkodzony przód i szyba czołowa.Oczywiscie sprzedawca twierdzi , że o kolizji i naprawie nic nie wiedział .Czy jest cień szansy żeby dochodzić jakiś roszczeń od tego sprzedawcy.

 5. Jeżeli profesjonalny sprzedawca podawał, że samochód jest bezwypadkowo, odpowiada za to bez względu na swoją wiedzę. Może Pan odstąpić od umowy albo obniżyć cenę.

 6. Witam, kupiłem niedawno samochód w małym komisie, przejechałem może 200 km po czym zapaliła się kontrolka i wyszlo ze uszkodzony jest termostat i EGR, sprzedający kazał przyprowadzic auto i napisał że wszelkie koszty pokryje na własną rękę ( mam SMS), teraz Pan chce żebyśmy pokryli koszty po połowie. Co zrobić w tej sytuacji? Tłumaczy się że usterka nie była mu znana a mimo to zabrał auto i zaczął naprawiać.

 7. Witam. Mąż prawie 2 lata temu kupił auto od prywatnej osoby, sprzedawca określił go jako bezwypadkowy i tak wygląda. Teraz po 2latach chcieliśmy auto sprzedać oczywiście jako bbezwypadkowe, zadbane. Znalazł się jeden kupiec, który poprosił o numer WiN i wysłał nam wiadomość, ze auto przy 20 000tys km uległo wypadkowi i wszystko zostało naprawione w asso oryginalnymi częściami. Jest to dla nas całkowite zaskoczenie. Skontaktowalismy się z osobą, która nam to auto sprzedała i zapewnia, ze również nie wiedział. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Nie chcemy go sprzedawać za grosze jako powypadkowe. Czy widzi Pani może jakieś wyjście z tej sytuacji? Będę wdzięczna za odpowiedź.

 8. dzień dobrym potrzebuję porady co mam robić.

  26 listopada sprzedalam w niemczech samochód. bmw e36 cabrio z 1993r . auto stare 27 lat juz ma.
  nabywca auta najpierw przyjechal samochód obejrzec , odbyl jazde próbna. za tydzien umówil sie na zakup auta i odbiór . przyjechal jeszcze raz auto obejrzał. w zasadzie prawie nic go nie interesowało poza tym czy nie posiada rdzy. głównie ja mu opowiadałam ile pieniędzy w samochod wlozylam. co zrobilam . co wymienilam.
  pół godziny po zakupie napisal mi ze za pół godziny bedzie spowrotem bo chce auto oddac. za 5min napisal ze jednak nie . ze nie wraca. to była godzina 12:00
  o 19 napisal dosc dluga wiadomość co mu w aucie nie pasuje co jest zepsute. ze radio nie gra. ze szyba się nie uchyla. ze oparcie kierowcy nie dziala . ze na wyświetlaczu pixele są i kilka innych. i ze on chce oddac auto bo mu o tych wadach nie powiedzialam . albo mam zaproponować kwote rekompemtasy wplacic mu na konto na te naprawy.
  oczywiście sie nie zgodzilam bo wszystko co pisal bylo nieprawda. radio nie gralo bo jest typowo na bluuteotoh zeby sluchac z telefonu . fotel sam ustawial pod siebie podczas jazdy próbnej . okna tak samo byly otwarte potem zamkniete .
  powiedzialam ze nie będzie mnie szantazować. a w umowie jest klauzula ze gwarancji nie daje. rekojmi nie przyjmuje. a on jazde probna zrobil i akceptuje samochód .
  powiedział ze odezwie sie do mnie prawnik.

  i wczoraj dostalam pismo od adwokata. powołuje się na paragraf 123 ze go oszukałam . mam mu oddac 4200e za samochod . zaplacic za usługę prawnika 540e . i 120e koszty kupującego . i mam czas wplacic pieniądze do 1 lutego

  podal jeszcze kilka innych usterek samochodu o ktorych wcześniej kupujacy nie wspominal. ze mu się kierownica zacina . ( 2 miesaice po zakupie) ze urwany korek od chłodnicy . ze wygieta blacha w bagazniku ze auto po wypadku. co jest bzdurą .

  co mam robić….. moge wyslac państwu umowe kupna oraz pismo od prawnika.

 9. Witam kupiłem samochód 2dni temu przejechałem nim 10km do domu w Niemczech i okazało się że silnik jest do naprawy (olej w płynie chłodniczy) sprzedawcy zapewniał że silnik jest ok tylko alternator do wymiany mam 2 świadków co muszę zrobić żeby oddać auto sprzedającego zgłosić na policję?

 10. Witam,2 lutego 2021 roku kupiłem Bmw 2014 roku zduzego komisu.Srzedawca zapewnił,że auto oprócz 2 obcierek lakieru jest w idealnym stanie.Po przebyciu okolo 500 km pojawił się komunikat „za mało płynu chlodzacego”.Po dolaniu około 3 litrów i przejechaniu nastepnych 600 km.znow pojawil sie ten sam komunikat.Istnieje podejrzenie zużytej uszczelki pod głowicą,a co za tym idzie dużych kosztów naprawy.Jak powinienem postąpić,co przekazac sprzedawcy? Dodam,że auto kosztowało 11 tys.euro i mam 3 świadków rozmowy ze sprzedawca.Pozdrawiam.

 11. A jesli handlasz i jest faktura wyskakuje ze wszystko zglosil do urzedu a ja chce zwrotu pieniedzy a samochud ma wade o kturej nic nie muwil i chce swoje pieniadze i nie chce tego auta co moge zrobic bo sie prubuje wykrecac od oddania pieniedzy

 12. Witam. Sprzedałam auto. Kupujący chciał naprawy dwóch usterek o których wiedział, nie zostało to zawarte w umowie. Zrobiłam to. Wynajął jednak wcześniej adwokata. Dostałam meila rachunkiem, że płacimy za adwokata na pół. Czy tam może zrobić skoro dał mi krótki czas na naprawę. 27.03 dostałam list że do 31.03 ma zostać wymieniony czujnik PDC i wymiana miski olejowej od skrzyni biegów.

 13. Witam.. W marcu tego roku zakupiłam samochód od osoby prywatnej.. Tydzień temu zaczęło się coś tłuc.. Oddałam do mechanika okazało się że cała półośka jest do wymiany bo była zrobiona tylko pod sprzedaż (tak stwierdził mechanik) czy w tym przypadku powinnam oznajmić sprzedającemu o zwrot kosztów?

 14. Auto kupiłem w 2020 w lutym. Wyprodukowane w 2015,z salonu, niby jeden właściciel. W tym roku miałem przegląd (w lutym). Niedługo przed terminem wyskoczyła mi informacja o zapchanym dpf-ie. Pojechałem na umówiony termin(dodam iż był rok gwarancji dokładnie kończył się pod koniec lutego). Po przybyciu do salonu okazało się że muszę znów się umowic na nowy termin. Jedynie zerknął na pierwszej wizycie wyszło na krótkiej kontroli że rzeczywiście mam dpf zapchany. Wstępnie określili koszt naprawy na 150 €. Przyjechałem na następny termin, po kilku godzinach dostałem informację że będzie dopłata około 100€.Zgodzilem sie, mówi sie trudno. Po kolejnej godzinie następny telefon. Dpf kaputt do wymiany. Koszta wzrosły do 3830€.Auta nie wydali bo zdemontowany układ. kilka dni na zapłatę. Zepsutej części też nie wydali, dlaczego, bo już jej nie ma, a wiadomo że dpf nawet jako szrot jest coś warty, jakie mam prawa w tej sytuacji, czułem się zmuszony do tego by tam naprawić i to uiścić, coś da się wskórać?

 15. witam wczoraj zakupiłem auto w salonie re no na jadzie próbnej świecił sie serwis i check engine powiedziano ze bedzie przed oddanie m serwisowany ,fak po 6 tygodniach odebrałem auto wszystko niby ok po 10 km znowu zapaliło sie to samo okazało sie ze wadliwe sa 2 sondy lambdy ,czyli serwis tylko skasował błędy nie usuwając usterki co mogę zrobić jak to sie zrobilo serwis był już zamknięty a teraz sa majówki i musze czekać do poniedziałku ,isc od razu do adwokata czy dać dzień na usuniecie usterki

 16. Cześć wszystkim,
  Peugeot 308 SW PureTech 130 STOP&START, wada produkcyjna paska rozrządu!!!
  Auto zakupione w salonie Peugeota 04.2015r. Awaria paska 06.2020 przy 73 tys.
  Silnik ma wadę produkcyjną paska rozrządu który rozpada się już nawet po 30 tys.,pasek kruszy się, rozpada na małe drobinki które zapychają filtry, prowadzi do uszkodzenia silnika.
  Peugeot przyznaje się do wady produkcyjnej, ALE kosztów związanych z naprawą nie chce pokryć! Wyjątkowo idą na ugodę i płacą za części, czyli około 50% kosztów. POD WARUNKIEM, ŻE auto do tej pory było serwisowane od A-Z , w zachowanym czasie i przebiegiem, również wymiana oleju co nie ma nic wspólnego z wadą! Teraz już montują inne paski, ale nikt mnie nie poinformował o wadliwym pasku i jego wymianie, auto było na inspekcji przy 50 000 i ani słowa, auto przeszło inspekcję bez zastrzeżeń i zaleceń!
  Koszt naprawy to 1723 €, musiałam zapłacić ze swojej kieszeni ponieważ olej nie był wymieniony u nich.
  Czy po takim czasie jeszcze można walczyć o zwrot kosztów?

  To mail jaki otrzymałam od mechanika Peugeota:
  „Am Steuerriemen lösen sich kleine Partikel ab und verstopfen dadurch die Ölpumpe und weitere Teil die mit der Ölschmierung in Verbindung stehen. Alle diese Teile sind im Kostenvoranschlag enthalten.”

 17. Witam,3 dni temu kupiłem auto w Niemczech w małym komisie auto odpalało ale po przywiezieniu do kraju dzisiaj już mi nie odpali, pokazuje awaria silnika.wiec będę musiał naprawić auto dlatego nie wiem czy mogę starać się o odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy z tytułu naprawy bo prawdopodobnie auto było popsute a sprzedawca nic mi nie powiedział.zastanawiam się nad tym żeby oddać to auto z powrotem tylko nie wiem czy zostaną mi zwrócone koszty transportu.?
  Co w tej sytuacji mogę zrobić i czy można w Niemczech skorzystać z bezpłatnej pomocy adwokata albo porostu czy w razie wygranej w sadzie całe koszty sadowe pokryje sprzedający.

 18. Witam zakupiłem samochód w niemieckim komisie na raty w grudniu 2020 roku i niestety teraz na dniach pobrałem raport i wyszło że auto jest powypadkowe czy mogę coś z tym zrobić?

Możliwość komentowania została wyłączona.