Delegowanie obywateli Ukrainy do pracy w Niemczech

kievPolskie firmy zatrudniające obywateli Ukrainy nie mogą delegować ich do pracy w Niemczech na takich samych zasadach jak swoich pozostałych polskich pracowników. Zasadniczo konieczne jest wcześniejsze uzyskanie niemieckiego pozwolenia na pracę. Polskie pozwolenie nie daje prawa do świadczenia pracy również w Niemczech.

Pozwolenie wydawane jest w formie tzw. wizy „Vander Elst“. Nazwa pochodzi od nazwiska belgijskiego przedsiębiorcy, który w latach 90-tych delegował pracowników z Maroka do pracy we Francji bez francuskiego pozwolenia na pracę powołując się na swobodę świadczenia usług. Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyznał mu rację, ustanowił jednak pewne warunki, które muszą spełniać pracodawca i jego pracownicy z krajów trzecich, aby móc korzystać z uproszczonej procedury dla wizy typu „Vander Elst“.

ambasadaAmbasada Niemiec w Warszawie opisuje te warunki szczegółowo w swojej broszurce informacyjnej:

http://www.polen.diplo.de/contentblob/4071524/Daten/6011026/visavanderelst.pdf

Pracownik musi być w szczególności na stałe zatrudniony u polskiego pracodawcy i jedynie okazjonalnie wykonywać zlecenia w Niemczech. Jego głównym miejscem świadczenia pracy musi być Polska. Wiza nie zostanie wydana pracownikowi zatrudnionemu jedynie w w celu delegowania do Niemiec.

Wyjątkowo obywatele Ukrainy posiadający  w Polsce „pobyt rezydenta długoterminowego UE“ mogą zostać oddelegowani do pracy w Niemczech na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie 12 miesięcy bez wizy „Vander Elst“.

Całkowicie wykluczone jest natomiast delegowanie do pracy w Niemczech ukraińskich pracowników tymczasowych zatrudnionych w polskiej agencji pracy tymczasowej. W tym przypadku wiza „Vander Elst“ nie zostanie udzielana, nie są również przewidziane żadne zwolnienia dla rezydentów długoterminowych.

W tym zakresie przepisy prawa niemieckiego wydają się być sprzeczne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W wyroku z dnia 11 września 2014 r., Essent Energie Productie BV, C-91/13, Trybunał orzekł, że pracownicy tymczasowi pochodzący z kraju trzeciego (nie będącego członkiem Unii Europejskiej) zatrudnieni w jednym państwie członkowskim i posiadający pozwolenie na pracę w tym państwie członkowskim mogą zostać delegowani do innego państwa członkowskiego bez dodatkowych pozwoleń na pracę w tym drugim państwie.

W innych krajach członkowskich sądy krajowe powołując się na to orzecznictwo uznały tego rodzaju ograniczenia w delegowaniu pracowników tymczasowych z krajów trzecich za niezgodne z prawem unijnym (przykładowo wyrok Landesverwaltungsgerichtu Steiermark z 08.01.2015 r., LVwG 33.15-5183/2014). Podobne orzeczenia sądów niemieckich nie są mi znane, nie zmieniła się również praktyka niemieckich urzędów.


ZDJĘCIA: ŹRÓDŁO WWW.FLICKR.COM, LINK DO LICENCJI, 1) ZDJĘCIE: Ukraine’s Ministry of Foreign Affairs, LINK DO ZDJĘCIA, AUTOR: travelmag.com, 2) zdjęcie: Ambasada Niemiec, link do zdjęcia, autor: Lukas Plewnia, WWW.POLEN-HEUTE.DE, 3) Zdjęcie: European Court of Justice – Luxembourg, Link do Zdjęcia, Autor: Cédric Puisney

16 myśli nt. „Delegowanie obywateli Ukrainy do pracy w Niemczech

 1. Witam. A jak wyglada wykonywanie usług na terenie Niemiec przez Ukrainca prowadzącego jednoosobowa działalność w Polsce? Usługa wykonywana na rzecz Polskiej firmy.

 2. Przepisy o delegowaniu pracowników nie obejmują właściciela firmy jednoosobowej osobiście świadczącego pracę. Taka osoba nie może powoływać się na uprzywilejowane traktowanie jako pracownik delegowany. W każdym przypadku świadczenia pracy (w ramach własnej działalności) w Niemczech będzie konieczne pozwolenia na wykonywanie danej działalności według § 21 Aufenthaltsgesetz. Właścicielowi firmy jednoosobowej jest więc jeszcze trudniej świadczyć legalnie pracę w Niemczech niż pracownikowi delegowanemu. Stan prawny w podobnej sprawie został dokładnie opisany w wyroku VG München z 27.07.2017, sygn. akt M 10 K 09.4571, link:
  https://openjur.de/u/485294.html

 3. Czy polska firma mająca wykonać na terenie Niemiec usługę budowlaną może jako podwykonawcę zabrać firmę z Ukrainy? Jak to zorganizować?

 4. A jakie warunki Ukrainiec musi spełnić by bezpośrednio z Ukrainy wysłać to do niemieckiej agencji pracy

 5. Wniosek należy złożyć w niemieckiej ambasadzie. Do wniosku należy dołączyć umowę o pracę z niemieckim pracodawcą lub inne dokumenty potwierdzające zamiar zatrudnienia przez niemieckigo pracodawcę. Ambasada kontaktuje się następnie z właściwym urzędem pracy w Niemczech, który musi potwierdzić, że istnieje zapotrzebowanie na tego konkretnego pracownika i dane miejsce pracy nie może zostać obsadzone przez obywatela kraju członkowskiego UE.

 6. Czyli jak rozumiem nie wie Pan na jaki maksymalny okres wydawana jest wiza ”Vander Elst”?

 7. Mam pobyt czasowy,jestem obywatelka ukrainy ,mąż polak pracuje w niemczech i chce mi zabrać do ciebie. Co mam zrobic zeby legalnie byc więcej jak trzy miesiące i pracować tu?

 8. Mam kolezanke ukrainke czy moze ona starac sie o vise w niemczech bo zbytnio nie rozumiem tego artykułu

 9. Powinna Pani w Urzędzie ds. Cudzoziemców (Ausländeramt) w miejscu zamieszkania męża złożyć wniosek o Aufenthaltskarte für Familienangehörige von Bürgern der EU. Wniosek należy złożyć osobiście, potrzebny będzie paszport, biometryczne zdjęcie i odpis aktu małżeństwa. Aufenthaltskarte daje prawo do podjęcia pracy w Niemczech.

 10. Koleżanka może przebywać w Niemczech do 90 dni bez wizy w celach turystycznych. Jeżeli ma zamiar zostać dłużej, musi złożyć wniosek już w kraju stałego pobytu, tzn. w Polsce albo Ukrainie.

 11. A jak zatrudnić Ukraińca do pracy w Niemczech przez polską agencję pracy tymczasowej do pracy sezonowej (zbiór truskawek i szparagów)?

 12. Может ли Украинец с картой часового побыть быть командирован в германию

 13. Dzień dobry chciałbym się zapytać mam karta pobytu stały jakoś możliwość praca niemcy albo vork visa dziękuję bardzo

 14. Jeżeli posiada Pan w Polsce „pobyt rezydenta długoterminowego UE“ może Pan dla polskiej firmy wykonywać pracę w Niemczech przez maksymalnie 3 miesiące w okresie 12 miesięcy bez dodatkowych zezwoleń. Sam stały pobyt w Polsce nie daje prawa do podjęcia pracy w Niemczech.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *