Delegowanie obywateli Ukrainy do pracy w Niemczech

kievPolskie firmy zatrudniające obywateli Ukrainy nie mogą delegować ich do pracy w Niemczech na takich samych zasadach jak swoich pozostałych polskich pracowników. Zasadniczo konieczne jest wcześniejsze uzyskanie niemieckiego pozwolenia na pracę. Polskie pozwolenie nie daje prawa do świadczenia pracy również w Niemczech.

Pozwolenie wydawane jest w formie tzw. wizy „Vander Elst“. Nazwa pochodzi od nazwiska belgijskiego przedsiębiorcy, który w latach 90-tych delegował pracowników z Maroka do pracy we Francji bez francuskiego pozwolenia na pracę powołując się na swobodę świadczenia usług. Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyznał mu rację, ustanowił jednak pewne warunki, które muszą spełniać pracodawca i jego pracownicy z krajów trzecich, aby móc korzystać z uproszczonej procedury dla wizy typu „Vander Elst“.

ambasadaAmbasada Niemiec w Warszawie opisuje te warunki szczegółowo w swojej broszurce informacyjnej:

http://www.polen.diplo.de/contentblob/4071524/Daten/6011026/visavanderelst.pdf

Pracownik musi być w szczególności na stałe zatrudniony u polskiego pracodawcy i jedynie okazjonalnie wykonywać zlecenia w Niemczech. Jego głównym miejscem świadczenia pracy musi być Polska. Wiza nie zostanie wydana pracownikowi zatrudnionemu jedynie w w celu delegowania do Niemiec.

Wyjątkowo obywatele Ukrainy posiadający  w Polsce „pobyt rezydenta długoterminowego UE“ mogą zostać oddelegowani do pracy w Niemczech na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie 12 miesięcy bez wizy „Vander Elst“.

Całkowicie wykluczone jest natomiast delegowanie do pracy w Niemczech ukraińskich pracowników tymczasowych zatrudnionych w polskiej agencji pracy tymczasowej. W tym przypadku wiza „Vander Elst“ nie zostanie udzielana, nie są również przewidziane żadne zwolnienia dla rezydentów długoterminowych.

W tym zakresie przepisy prawa niemieckiego wydają się być sprzeczne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W wyroku z dnia 11 września 2014 r., Essent Energie Productie BV, C-91/13, Trybunał orzekł, że pracownicy tymczasowi pochodzący z kraju trzeciego (nie będącego członkiem Unii Europejskiej) zatrudnieni w jednym państwie członkowskim i posiadający pozwolenie na pracę w tym państwie członkowskim mogą zostać delegowani do innego państwa członkowskiego bez dodatkowych pozwoleń na pracę w tym drugim państwie.

W innych krajach członkowskich sądy krajowe powołując się na to orzecznictwo uznały tego rodzaju ograniczenia w delegowaniu pracowników tymczasowych z krajów trzecich za niezgodne z prawem unijnym (przykładowo wyrok Landesverwaltungsgerichtu Steiermark z 08.01.2015 r., LVwG 33.15-5183/2014). Podobne orzeczenia sądów niemieckich nie są mi znane, nie zmieniła się również praktyka niemieckich urzędów.


ZDJĘCIA: ŹRÓDŁO WWW.FLICKR.COM, LINK DO LICENCJI, 1) ZDJĘCIE: Ukraine’s Ministry of Foreign Affairs, LINK DO ZDJĘCIA, AUTOR: travelmag.com, 2) zdjęcie: Ambasada Niemiec, link do zdjęcia, autor: Lukas Plewnia, WWW.POLEN-HEUTE.DE, 3) Zdjęcie: European Court of Justice – Luxembourg, Link do Zdjęcia, Autor: Cédric Puisney

 1. Dzień dobry jestem ukraińskim studentem w Polsce posiadam legitymacje studencką a także kartę czasowego pobytu ! Pytania moje takie czy mógł by ja podjąć prace sezonową w Niemcach???
  bardzo dziękuje

 2. @ Vladyslav
  Potrzebne będzie niemieckie pozwolenie na pracę.

 3. Dzien dobry. Czy Agencja pracy tymczasowej z siedziba w Polsce, moze oddelegowac obywateli Ukrainy do pracy w Niemczech? I czy posiadanie vizy Vander Elst jest warunkiem koniecznym?

 4. @Joanna
  Obywatele Ukrainy nie uzyskają niemieckiej wizy w celu świadczenia pracy tymczasowej w Niemczech. Dotyczy to każdego rodzaju wizy, również wizy Vander Elst.

 5. Dzień dobry! jestem ukrainka ,w Polsce posiadam kartę Rezydenta dlugoterminowego UE .Pytanie moje takie : czy mogę ja podjąć prace sezonową w Niemcach???
  bardzo dziękuje

Możliwość komentowania została wyłączona.