Kindergeld dla Polaków

Uwagi wstępne

Kindergeld to świadczenie pieniężne wypłacane przez Familienkasse (kasa świadzeń rodzinych) rodzicom wychowującym dzieci w wieku do lat 18, względnie 25 w przypadku kontynuowania nauki przez dziecko. Warunki oraz procedury uzyskania świadczenia regulują przede wszystkim §§ 62 do 78 niemieckiej Ustawy o podatku dochodowym (Einkommenssteuergesetz, w skrócie: EStG).

Osoby uprawnione

Kindergeld przysługuje zgodnie z § 62 ust. 1 EStG osobom

 • zamieszkałym lub przebywającym zazwyczaj na terytorium Niemiec
 • lub podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (unbeschränkte Steuerpflicht) w Niemczech.

Osoby zamieszkałe w Polsce i świadczące pracę lub prowadzące działalność w Niemczech podlegają zasadniczo jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (beschränkte Steuerpflicht) w Niemczech, a co za tym idzie, nie mają prawa do niemieckiego Kindergeldu.

Osoby uzyskujące jakiekolwiek dochody w Niemczech mogą jednak starać się o stwierdzenie nieograniczonego obowiązku podatkowego, jeśli

 • ich niemieckie dochody wynoszą co najmniej 90 % ich ogólnych dochodów w danym roku podatkowym
 • lub ich zagraniczne dochody (w naszym przypadku polskie) nie przekraczają niemieckiej kwoty wolnej od podatku (w naszym przypadku uwzględniając niższe koszty utrzymania w Polsce kwoty te wynoszą 4.326,- EUR dla jednej osoby, 8.652,- EUR dla obojga rodziców).

Wniosek o stwierdzenie nieograniczonego obowiązku podatkowego należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zatrudnienia lub wykonywania działalności w Niemczech.

Jeżeli rodzice nie mieszkają razem, Kindergeld przysługuje zasadniczo rodzicowi, w którego gospodarstwie domowym przebywa dziecko.

Miejsce zamieszkania dziecka

Nie jest konieczne, aby dziecko mieszkało w Niemczech, wystarczające jest miejsce zamieszkania dziecka w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, przykładowo w Polsce.

eurosKwota świadczenia

Kindergeld wynosi aktualnie zgodnie z § 66 EStG miesięcznie

 • 190 EUR za pierwsze i drugie dziecko
 • 196 EUR za trzecie dziecko
 • 221 EUR za każde kolejne dziecko.

Dzieci, za które nie przysługują świadczenia, mogą mieć wpływ na wysokość świadczeń pozostałych jako tzw. Zählkinder (dzieci uwzględniane przy ustalaniu stawki).

Stosunek do polskich świadczeń rodzinnych

Polskie świadczenia rodzinne podlegają zaliczeniu na poczet Kindergeldu. Dotyczy to w szczególności także świadczeń z tytułu programu 500+. Rodzic otrzymuje Kindergeld pomniejszony o polskie świadczenia przeliczone na EUR.

 Okres świadczenia

Kindergeld przysługuje maksymalnie za cztery lata wstecz od daty złożenia wniosku. Wcześniejsze okresy podlegają przedawnieniu. Czasową granicą przedawnienia są zawsze pełne lata kalendarzowe, przykładowo:

 • w przypadku złożenia wniosku w październiku 2016 przedawnieniu podlega Kindergeld za lata 2011 i wcześniejsze, Kindergeld przysługuje (o ile spełnione są pozostałe warunki) od stycznia 2012
 • w przypadku złożenia wniosku w styczniu 2017 przedawnieniu podlega Kindergeld za lata 2012 i wcześniejsze, Kindergeld przysługuje (o ile spełnione są pozostałe warunki) od stycznia 2013.

Postępowanie

Wniosek należy złożyć do Familienkasse właściwej dla miejsca zamieszkania. Jeżeli rodzice lub dziecko mieszkają w Polsce, wniosek składamy natomiast do Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Sachsen, 09092 Chemnitz.

Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu dostępnym na stronie internetowej urzędu:

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do Kindergeldu, w szczególności

 • akt urodzenia dziecka
 • zaświadczenia o zameldowaniu rodziców i dziecka
 • zaświadczenia o dochodach rodziców
 • zaświadczenie o innych pobieranych świadczeniach rodzinnych
 • zaświadczenie o składzie rodziny.

Rozpatrzenie wniosku trwa regularnie kilka miesięcy. Zgodnie z przepisami wniosek powinien zostać rozpatrzony przed upływem 6 miesięcy od daty przedłożenia wszystkich koniecznych dokumentów. Dopiero po upływie tych 6 miesięcy można rozważać podjęcie środków ochrony prawnej z tytułu przewlekłości postępowania.

W praktyce Familienkasse Sachsen nie domoga się przedkładania tłumaczeń polskojęzycznych dokumentów na niemiecki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miałaby do tego jednak prawa, nie można dlatego wykluczyć, że ta praktyka się w przyszłości zmieni na niekorzyść wnioskodawców.

Typowe przypadki

Ojciec prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech, cała rodzina z dzieckiem mieszka w Polsce

Kindergeld przysługuje dopiero po stwierdzeniu przez niemiecki Urząd Skarbowy nieograniczonego obowiązku podatkowego w Niemczech. Ponadto należy wykazać faktyczne prowadzenie działalności w Niemczech w danym okresie. Można to przykładowo zrobić przedkładając faktury i wyciągi bankowe niemieckiej firmy.

Rodzice się rozwiedli, ojciec mieszka i pracuje w Niemczech, matka z dzieckiem mieszka w Polsce

Warunki przyznania Kindergeldu spełnia wprawdzie ojciec, ale świadczenia przysługują matce, ponieważ to w jej gospodarstwie domowym przebywa dziecko. Problematyczne w tej konstelacji może okazać sie uzyskanie od ojca koniecznych do złożenia wniosku dokumentów.

Rodzice się rozwiedli, obydwoje nadal mieszkają i pracują w Niemczech. Dziecko mieszka u dziadków w Polsce. Matka płaci 200 EUR miesięcznie na utrzymanie dziecka, ojciec 100 EUR.

Kindergeld przysługuje rodzicowi płacącemu więcej na utrzymanie dziecka, w naszym przypadku matce. Kindergeld mógłby również być płacony bezpośrednio dziadkom, ale obydwoje rodzice musieliby na to wyrazić zgodę.


ZDJĘCIA: ŹRÓDŁO WWW.FLICKR.COM, LINK DO LICENCJI, 1) Poppy And Friends, Link do zdjęcia, Autor: Henry Burrows, 2) Euro bills, LINK do ZDJĘCIA, Autor: reynermedia                                        

81 myśli w temacie “Kindergeld dla Polaków

 1. Witam. Otrzymuję kindergeld na dziecko w tym roku urodzilo mi sie nastepne dziecko . czy musze wysylac od nowa wszystkie papiery do familienkasse? Czy wystarzczy sam akt urodzenia?

 2. @ Hubert
  Może Pan wysłać sam akt z wnioskiem i powołać się na złożone już dokumenty. Jeżeli urząd wezwie do przedłożenia dalszych, dośle je Pan. Przez samo złożenia wniosku zapewni Pan sobie Kindergeld za 6 miesięcy wstecz, wszystkie dokumenty można dosłać później.

 3. a jak wygląda sprawa z dzieckiem niepełnosprawnym, zamieszkałym z mamą w Polsce, a ojciec pracuje w DE? jest prawo do kindergeld ale czy do dodatkowego zasiłku na leczenie dziecka, bo polski urząd odmawia ze względu na koordynacje przepisów?

 4. @Iwona
  Jeżeli ojciec od co najmniej 2 lat odprowadza w Niemczech składki do Pflegeversicherung, przysługuje na dziecko mieszkające w Polsce zasiłek opiekuńczy (Pflegegeld). Wniosek należy złożyć w danej kasie ubezpieczeniowej, do której odprowadzane są składki.

 5. Witam Przyznano mi 49 euro Kindergeld mimo iz dwukrotnie wysylalam zaswiadczenia z MOPS iz nie pobieram w Polsce zadnych swiadczen tj 500+ oraz rodzinnego Moje pisma pozostaja bez odpowiedzi

 6. @Sylwia
  Ma Pani miesiąc czasu od daty doręczenia decyzji na odwołanie się. Jeżeli polskie świadczenia nie przysługują, nie można ich zaliczać na poczet niemieckiego Kindergeldu.

 7. Witam. Pobieram Kindergeld od stycznia 2018. W tym czasie zmieniłem zameldowanie w Niemczech i kupiłem dom w Polsce. Proszę powiedzieć czy mam obowiązek informowania o tym Famillienkasse? Czy w styczniu muszę ponownie składać wniosek o Kindergeld na rok 2019? Jakie druki się wysyła i jakie dokumenty? Proszę o porade. Dziękuję

 8. Witam, mąż pracuje od 7 lipca w Niemczech, mamy trójkę dzieci-jedno studiuje na pierwszym roku. Dzieci mieszkają ze mną i ja pracuje. Mops wysłał do Urzędu woj. wniosek czy zachodzi koordynacja /500 plus na drugie dziecko./ Nie mam jeszcze decyzji z tego Urzedu, kiedy mogę złożyć wniosek o Kindergeld?

 9. Witam. Ojciec dzieci mieszka w niemczech, jest po rozwodzie i od tego dnia dzieci zostały przyznane ojcu i mieszkają też w niemczech, chodzą tu do szkoły natomiast matka dzieci ma ograniczone prawa i mieszka w Polsce. Wniosek został złożony do familienkasse właściwej do miejsca zamieszkania dzieci oraz ojca. Teraz przyszło pismo ze wszystkie dokumenty zostały przesłane do Chemnitz i z tamtą familienkasse ojciec ma się kontaktować. Czy to legalne?
  Wiadomo że w familienkasse właściwej do miejsca zamieszkania o wiele szybciej była by decyzja a w Chemnitz będzie to trwało i trwało…

 10. Witam. A co jeżeli ojciec dzieci Mieszka razem z dziećmi w niemczech a matka ma ograniczone prawa i mieszka w Polsce. Dlaczego dokumentacja została przesłana do familienkasse chemnitz a od początku wnioski były składane w familienkasse właściwej do miejsca zamieszkania ojca i dzieci?

 11. @Krzysztof B
  Należy powiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania. Kindergeld nie jest świadczeniem socjalnym, okoliczność zakupu domu nie ma znaczenia. Zasadniczo Kindergeld jest przyznawany bez ograniczeń czasowych. Proszę sprawdzić decyzję, jeżeli świadczenie nie jest czasowo ograniczone, nie trzeba składać nowego wniosku. Familienkasse sama zwróci się do Pana z wezwaniem do przedłożenia aktualnych dokumentów. Formularze można pobrać tutaj:
  https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/downloads-kindergeld-kinderzuschlag

 12. @Karina
  Wniosek proponuję złożyć jak najszybciej. Od 2018 r. przysługuje Kindergeld już tylko za sześć miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku. Dokumentację można uzupełnić później.

 13. @Privat de
  Jeżeli matka mieszka w Polsce, mamy do czynienia ze sprawę transgraniczną. Właściwa jest Familienkasse Sachsen z siedzibą w Chemnitz.

 14. Witam. Do pażdziernika ub.r. otrzymywałem Kindergeld na córkę, póżniej wstrzymano mi wypłatę świadczenia ponieważ nie mogłem skompletować aktualnych dokumentów. Nie bylismy z matką córki małżeństwem lecz wspólnie prowadziliśmy gospodarstwo domowe w Polsce. Ja pracuję, jestem zameldowany i płacę podatki w Niemczech. Rozeszliśmy się ponad rok temu. Obecnie córka mieszka z matką w Anglii i tam poszła do szkoły. Czy mogę się ubiegać o Kindergeld i jakie dokumenty muszę złożyć we wniosku.

 15. @Jacek
  Świadczenia przysługują rodzicowi, z którym stale przebywa dziecko. To matka powinna złożyć wniosek.

 16. Witam,
  Mieszkam z rodziną na stałe w Niemczech, Bielefeld, . Z Familienkasse NRW Ost otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu Kindergeld w lipcu z wyrównaniem od stycznia. Dzisiaj otrzymaliśmy pismo,że przeniesli nasze dokumenty do Chemnitz. Na jakiej podstawie? Czy możemy się odwołać i to zmienić? Dodam, że w Bielefeld jest oddział Familienkasse,więc dla nas wygodniej gdybyśmy zostali “na miejscu”. Z góry dziękuję za odpowiedź

 17. @Malwa
  Chemnitz jest właściwy dla spraw o charakterze transgranicznym. Urząd musiał zaliczyć Państwa postępowanie do tego rodzaju spraw. Przeciwko decyzji o zmianie właściwości miejscowej nie przysługuje zaskarżenie.

 18. witam
  W tym roku po złożeniu wniosku dostałem wypłatę świadczenia do lipca w kolejnym miesiącu również wpłynęło świadczenie, a już od wrześnie nie dostaje pieniędzy?? Czy wiecie może dlaczego tak jest??? na decyzji mam przyznany kindergeld do grudnia 2018 ( dziecko 5 lat ) Nie wiem czy mam coś z tym robić czy po prostu czekać aż znowu mi to wyrównają.
  Z góry dziękuje i pozdrawiam

 19. Witam chce zrezygnować z kindergeld dla dziecka ponieważ całą rodziną wracamy do Polski . Jak to zrobic , czy wystarczy napisac do familiekasse e-mail? i jak dlugo czasu przed wyjazdem ? dziekuje z góry za odpowiedz.

 20. @Tomasz G.
  Przyjdzie z pewnością jakaś decyzja uzasadniająca wstrzymanie płatności.

 21. @Anna
  Dla celów dowodowych proponuję wysłać powiadomienie listem poleconym (najtaniej Prio). Czym szybciej tym lepiej, w najgorszym przypadku trzeba będzie zwrócić nadpłatę.

 22. Witam, mój ojciec pracuje w Niemczech i pobiera na mnie świadczenie, cała rodzina mieszka w Polsce. Chciałbym się dowiedzieć czy jeśli mam 19 lat i studiuję ( studia dzienne ), mogę wykonywać pracę zarobkową ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *