Opodatkowanie spółek kapitałowych i wspólników

1363895641_28I) Opodatkowanie spółki                                                                                                       Spółki kapitałowe w Niemczech podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (Körperschaftssteuer) wynosi 15 %. Ponadto spółka płaci na rzecz gminy, w której znajduje się jej siedziba podatek od prowadzenie działalności gospodarczej (Gewerbesteuer). Wysokość podatku różni się w pojedynczych gminach i wynosi od 7 % – 17 %, w gminach wiejskich podatek jest regularnie niższy, w gminach miejskich wyższy.  Czytaj dalej «Opodatkowanie spółek kapitałowych…»