Obowiązki polskiego przewoźnika drogowego w związku z wprowadzeniem płacy minimalnej w Niemczech

1363894981_Delivery

Ustawa o płacy minimalnej

1 stycznia 2015 r. weszła w Niemczech w życie ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz, w skrócie: MiLoG). Od tej daty przysługuje wszystkim pracownikom świadczącym pracę w Niemczech – z nielicznymi nieistotnymi dla poruszonych tutaj kwestii wyjątkami – minimalne wynagrodzenie w wysokości 8,50 € brutto za godzinę. Zgodnie z § 20 MiLoG płaca minimalna przysługuje także pracownikom firm zagranicznych świadczących pracę w Niemczech.

Jakie obowiązki nakłada ustawa na pracodawców?

Wynagrodzenie minimalne

Pracownikowi przysługuje płaca minimalna w wysokości 8,50 € brutto za godzinę. W przypadku kierowców do czasu pracy zaliczamy według orzecznictwa: Czytaj dalej «Obowiązki polskiego przewoźnika…»

Wybrane aspekty prawne świadczenia usług opieki domowej w Niemczech przez polskie firmy

1363982368_peopleWstęp

Niemiecki rynek opieki domowej obsługiwany jest w dużej mierze także przez polskie firmy. Standardowy model świadczenia tych usług wygląda następująco: Agencja opieki domowej współpracuje z niemieckim pośrednikiem, który stara się o pozyskanie klientów i pośredniczy w kontaktach między klientem, opiekunką i agencją. Agencja zawiera z klientem umowę o świadczenie usług (Dienstleistungsvertrag), na podstawie której zobowiązuje się do świadczenie usług pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i opieki nad osobami starszymi w zamian za stosowne wynagrodzenie. Zatrudniona przez agencję opiekunka wysyłana jest w podróż służbową do Niemiec, otrzymuje polską płacę minimalną oraz do pewnej wysokości nieoskładkowane i nieopodatkowane diety. Opiekunka mieszka w gospodarstwie domowym klienta i pozostaje właściwie przez cały czas pobytu w stałej gotowości do świadczenia pracy.

Płaca minimalna w Niemczech od 1 stycznia 2015 r.

Płaca minimalna w wysokości 8,50 EUR za godzinę przysługuje także opiekunkom zatrudnionym w polskiej firmie i świadczącym pracę w Niemczech. Czytaj dalej «Wybrane aspekty prawne…»

Powszechna płaca minimalna w Niemczech od 1 stycznia 2015 r.

1363895648_03I) Ustawa o płacy minimalnej

1 stycznia 2015 r. wchodzi w Niemczech w życie ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz, w skrócie: MiLoG). Ustawa nie ogranicza już wcześniej obowiązujących regulacji dotyczących płacy minimalnej w niektórych branżach (praca tymczasowa, branża budowlana i inne). Ustawa uzupełnia je jedynie i obejmuje tym obowiązkiem także inne branże dotychczas nim nie objęte. Od daty wejścia w życie ustawy płaca minimalna przysługuje – z nielicznymi wyjątkami – wszystkim pracownikom świadczących pracę w Niemczech.

II) Wysokość stawki

Płaca minimalna wynosi 8,50 EUR brutto za godzinę (§ 1 ust. 2 MiLog). W przeciwieństwie do wielu innych dotychczasowych regulacji ustawa nie rozróżnia między wschodnimi i zachodnimi landami, stawka jest w całych Niemczech taka sama. Czytaj dalej «Powszechna płaca minimalna…»

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (Wiederrufsbelehrung)

1363982490_shopping-cartWstęp

Zgodnie z § 312g niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie: BGB) konsumenci zawierający umowy na odległość z przedsiębiorcami, przykładowo za pośrednictwem Internetu, mają zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni od daty  zawarcia umowy (§ 355 ust. 2 BGB), rozpoczyna bieg jednak nie wcześniej niż z datą prawidłowego pouczenia konsumenta o przysługującym mu prawie (§ 356 ust. 3 zd. 1 BGB). W przypadku braku pouczenia lub nieprawidłowym pouczeniu klient może odstąpić od umowy nawet przez okres jednego roku i 14 dni od daty zawarcia umowy (§ 356 ust. 3 zd. 2 BGB).

Pojęcie przedsiębiorcy

Do zapewnienia klientowi prawa do odstąpienia od umowy i pouczenia go w odpowiedni sposób zobowiązani są przedsiębiorcy. Przedsiębiorca to osoba fizyczna albo prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (§ 14 BGB). Rejestracja działalności jest tylko jednym z kryteriów, także osoba nie prowadząca formalnie działalności gospodarczej może zostać uznana za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy. Kryteria wskazujące na prowadzenie działalności gospodarczej to między innymi oferowanie nowych towarów nie pochodzących z własnego gospodarstwa domowego sprzedawcy czy uzyskiwanie stałych dochodów ze sprzedaży tych towarów. Polscy przedsiębiorcy podlegają przepisom ustawy, jeżeli w jakiś sposób kierują swoją ofertę an rynek niemiecki (strona internetowa w języku niemiecki, niemieckojęzyczna obsługa klienta, oferowanie towarów na niemieckich portalach aukcyjnych – przykładowo za pośrednictwem ebay.de). Czytaj dalej «Pouczenie o prawie…»

Polskie opiekunki w niemieckich gospodarstwach domowych

1363894980_HomeModele świadczenia usług przez opiekunki w Niemczech

 Opiekunki mogą świadczyć usługi na następujących zasadach

 • umowa o pracę z niemieckim klientem,
 • własna działalność gospodarcza w Niemczech lub w Polsce,
 • delegowanie w ramach umowy o świadczenie usług,
 • praca tymczasowa.

Umowa o pracę z niemieckim klientem

W przypadku zawarcia umowy o pracę z niemieckim klientem będzie on zobowiązany do odprowadzania składek do kas ubezpieczeń społecznych oraz zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli w przeważającej części świadczone będą usługi pielęgnacyjne, będzie on ponadto zobowiązany do płacenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników branży pielęgnacyjnej. Klient będzie musiał wywiązywać się ze wszystkich obowiązków pracodawcy, przykładowo udzielać płatnych urlopów, płacić pełne wynagrodzenie przez pierwsze sześć tygodni niezdolności do pracy opiekunki ze względów zdrowotnych.

Zawarcie umowy o pracę z opiekunką może dlatego okazać się jako zbyt kłopotliwe i kosztowne dla osób prywatnych i stanowi dlatego raczej rzadkie rozwiązanie. Czytaj dalej «Polskie opiekunki w…»

Co to jest Gewerbe?

1363896759_17„Praca na Gewerbe” to właściwie paradoks słowny. Gewerbe to nic innego jak działalność gospodarcza, nie można być dlatego „zatrudnionym na Gewerbe”. Osoba prowadząca własną Gewerbe to przedsiębiorca, nie pracownik.

Dlaczego firmy niemieckie proponują osobom z Polski często założenie własnego Gewerbe? Czytaj dalej «Co to jest…»

Świadczenie usług budowlanych w Niemczech

1363896746_7Zasady ogólne

Od 1 maja 2011 r. polskie firmy nie potrzebują szczególnego pozwolenie, aby wykonywać w Niemczech umowy o dzieło w branży budowlanej. Branża budowlana otoczona jest jednak szczególną troską przez niemieckiego ustawodawcę, świadczenie usług w tym zakresie wymaga dlatego nadal spełnienia szeregu wymogów formalnych.

Zawody zaliczane do branży budowlanej

Zestawienie zawodów zaliczanych do branży budowlanej znajdziemy w Rozporządzeniu o przedsiębiorstwach branży budowlanej (Baubetriebeverordung). Czytaj dalej «Świadczenie usług budowlanych…»

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według prawa niemieckiego (GmbH)

1363894982_CompanySpółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) jest najczęściej w Niemczech występującą formą spółki kapitałowej. Przepisy regulujące działalność niemieckiej GmbH są pod wieloma względami bardzo podobne do tych, którym podlega polska Sp. z o.o. W szeczególności należy tutaj wskazać na następujuące regulacje:

 • Spółka posiada osobowość prawną.
 • Odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do kwoty kapitału zakładowego (Stammkapital).
 • Spółka może posiadać większą liczbę wspólników lub tylko jednego (Ein-Personen-Gesellschaft).
 • Jedyny wspólnik może być równocześnie członkiem zarządu.
 • Umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.
 • Wkład na pokrycie kapitału zakładowego należy wnieść w pieniądzu (Geldeinlage) lub w naturze (Sacheinlage).
 • Spółka posiada co najmniej dwa organy: zarząd i zgromadzenie wspólników.
 • Spółka powstaje z chwilą dokonania wpisu do rejestru sądowego (Handelsregister).

Czytaj dalej «Spółka z ograniczoną…»

Płace minimalne w Niemczech

1363895648_03I) Wprowadzenie

Prawo niemieckie nie przewiduje ogólnobranżowej płacy minimalnej, zapłaty minimalnego wynagrodzenie mogą domagać się jedynie pracownicy niektórych określonych branż. Stawki minimalne wynikają w większości przypadków z układów zbiorowych pracy uznanych za ogólnie obowiązujące (Allgemeinverbindlicherklärung). W niektórych branżach ustawodawca wybrał inną technikę legislacyjną i wydał rozporządzenia ustanawiające stawki minimalne. Każdemu pracownikowi świadczącemu pracę w danej branży na terytorium Republik Federalnej Niemiec przysługuje płaca minimalna przewidziana dla tej branży. W szczególności także pracodawcy zagraniczni – przykładowo z Polski – delegujący swych pracowników do Niemiec są zobowiązani do płacenia co najmniej stawek minimalnych w danej branży.

II) Branża budowlana (Baugewerbe)

Stawki minimalne wynagrodzenia wynikają z układu zbiorowego o płacy minimalnej w branży budowlanej (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe) i wynoszą aktualnie (wszystkie stawki godzinowe brutto): Czytaj dalej «Płace minimalne w…»